RUNDA.NER.EXAKT (Funktionen RUNDA.NER.EXAKT)

Returnerar ett tal som har rundats av nedåt till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Oavsett talets tecken rundas talet av nedåt. Om talet eller signifikansen är noll returneras dock noll.

Syntax

RUNDA.NER.EXAKT(tal, [signifikans])

Syntaxen för funktionen RUNDA.NER.EXAKT har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Detta är det värde som ska avrundas.

  • Signifikans    Valfritt. Den multipel som talet ska rundas av till.

    Om signifikansen utelämnas blir standardvärdet 1.

Kommentarer

  • Det absoluta värdet för multipeln används, så att funktionen RUNDA.NER.EXAKT returnerar det matematiska avrundningsvärdet oavsett talets tecken och signifikans.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

=RUNDA.NER.EXAKT(-3,2;-1)

Avrundar -3,2 ned till närmaste multipel av -1

-4

=RUNDA.NER.EXAKT(3,2; 1)

Avrundar 3,2 ned till närmaste multipel av 1

3.

=RUNDA.NER.EXAKT(-3,2; 1)

Avrundar -3,2 ned till närmaste multipel av 1

-4

=RUNDA.NER.EXAKT(3,2; -1)

Avrundar 3,2 ned till närmaste multipel av -1

3.

=RUNDA.NER.EXAKT(3,2)

Avrundar 3,2 ned till närmaste multipel av 1.

3.

Ett prenumeration för att få ut mesta möjliga av din tid

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×