RUNDA.NER.MATEMATISKT (Funktionen RUNDA.NER.MATEMATISKT)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen RUNDA.NER.MATEMATISKT i Microsoft Excel.

Beskrivning

Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel.

Syntax

RUNDA.NER.MATEMATISKT(tal, signifikans, läge)

Syntaxen för funktionen RUNDA.NER.MATEMATISKT har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Det tal som ska avrundas.

  • Signifikans    Valfritt. Den multipel som du vill avrunda till.

  • Typvärde    Valfritt. I vilken riktning negativa tal ska avrundas (närmare eller längre från 0).

Kommentarer

  • Standardinställningen är att positiva tal med siffror till höger om decimalkommat avrundas nedåt till närmaste heltal. Till exempel avrundas 6,3 nedåt till 6, med standardvärdet för signifikans (1).

  • Standardinställningen är att negativa tal med siffror till höger om decimalkommat avrundas bort från 0 till närmaste heltal. Till exempel avrundas -6,7 till -7.

  • Genom att använda 0 eller ett negativt tal som argumentet läge kan du ange åt vilket håll negativa tal ska avrundas. Om du till exempel avrundar -6,3 med signifikans 1 och läge -1 avrundar du mot noll till -6.

  • Argumentet signifikans avrundar talet nedåt till närmsta heltal som är en multipel av den angivna signifikansen. Undantaget är om det tal som ska avrundas är ett heltal. Om signifikans till exempel är 3 avrundas talet nedåt till närmsta heltal som är en multipel av 3.

  • Om tal ger rest vid division med signfikans 2 eller större, avrundas resultatet nedåt.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning (resultat)

Resultat

=RUNDA.NER.MATEMATISKT(24,35)

Runda ner 24,3 till det närmaste heltalet som är en multipel av 5 (20).

20

=RUNDA.NER.MATEMATISKT(6,7)

Runda ner 6,7 till närmaste heltal (6).

6

=RUNDA.NER.MATEMATISKT(-8,12)

Runda ner -8,1 (ej från 0) till det närmaste heltalet som är en multipel av 2 (-10).

-10

=RUNDA.NER.MATEMATISKT(-5,52-1)

Runda ner -5,5 mot 0 till det närmaste heltalet som är en multipel av 2 genom att använda ett läge som utesluter nollor, vilket vänder avrundningens riktning (-4).

-4

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×