SEK (Funktionen SEK)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av SEK  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar sekanten för en vinkel.

Syntax

SEK(tal)

Syntaxen för funktionen SEK har följande argument:

Tal    Obligatoriskt. Den vinkel, uttryckt i radianer, som du vill få reda på tangens för.

Anmärkningar

  • Det absolutvärdet av tal måste vara mindre än 2^27.

  • Om vinkeln anges i grader multiplicerar du vinkeln med PI()/180, eller också använder du funktionen RADIANER för att konvertera den till radianer.

  • Om talet ligger utanför det giltiga gränser returnerar SEK #NUM! felvärde.

  • Om tal är ett icke-numeriskt värde returnerar SEK #VALUE! felvärden.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=SEK(45)

Returnerar sekanten med 45 graders vinkel.

1,90359

=SEK(30)

Returnerar sekanten med 30 graders vinkel.

6,48292

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×