Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Senast uppdaterad i juni 2013

Innehåll

Tillägg i sekretesspolicyn för Microsoft Lync Web App

Den här sidan är ett tillägg till sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter. Vi rekommenderar att du läser både sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter och det här tillägget för att du ska förstå vilka metoder för insamling och användning av data som gäller för olika typer av produkter och tjänster.

Det här sekretesstillägget handlar om hur kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync Web App distribueras och används inom det företag som arrangerar de onlinemöten som du använder Lync Web App för att delta i. Om företaget använder Lync Web App som en del av en onlinelösning eller onlinetjänst (det vill säga om en tredje part, till exempel Microsoft, är värd för de servrar som programvaran körs på) kommer information att skickas till tredje part. Kontakta värdpartens företagsadministratör eller tjänsteleverantören om du vill veta mer om hur data som skickas till tredje part används.

Klientloggning

Vad funktionen gör: Vid klientloggning samlas det in information som supportteamet på andra nivån kan använda för att ta reda på varför ett problem uppstått. Klientloggarna lagras lokalt på användarens dator.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: När klientloggning är aktiverat loggas och lagras vissa typer av användningsinformation på en plats som IT-administratören på det företag vars möten du deltar i har angett. Informationen kan omfatta mötesämnen, mötesplatser, SIP-meddelanden (Session Initiation Protocol-meddelanden), svar på Lync-inbjudningar, information om avsändare till och mottagare av snabbmeddelanden, meddelanderutter, dina kontaktlistor och din närvaroinformation. Den kan också omfatta namn på program, bifogade filer, Microsoft PowerPoint-filer, whiteboards och omröstningar som delats, liksom omröstningsfrågor som delats och index över hur du röstat. Allt det här lagras i klientloggarna. Innehållet i Lync-konversationer (snabbmeddelanden, PowerPoint-kortlekar, whiteboardinnehåll, anteckningar, detaljerade omröstningsuppgifter med mera) lagras däremot aldrig. Ingen information skickas till Microsoft.

Hur informationen används: Informationen som lagras i klientloggarna kan användas av kundsupporten eller skickas till Microsoft för felsökning om det är problem med Lync.

Inställning/hantering: Som standard är klientloggningsfunktionen inaktiverad. Företagsadministratören kan aktivera eller inaktivera funktionen. Så här går det till:

 1. Klicka på Alternativ (kugghjulsikonen) längst upp till höger i huvudfönstret i Lync.

 2. Välj Verktyg och klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Allmänt i dialogrutan Alternativ.

 4. Markera eller avmarkera Aktivera loggning under Loggning.

 5. Klicka på OK.

Cookies

Vad funktionen gör: Lync Web App använder cookies, små textfiler som kan läsas av en webbserver på den domän som la cookie-filerna på datorn. Cookies kan användas för att spara inställningar, inloggningsuppgifter samt upprätthålla anslutningen till servern och resurstillhörigheter.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Lync Web App använder inte cookies eller webb-beacons för riktad reklam och inte heller för att samla in personlig information. Alla cookies är sessionscookies.

Inställning/hantering:

Funktioner i webbläsaren för att blockera cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan oftast ändra inställningarna i webbläsaren så att cookies blockeras. I Internet Explorer 9 gör du så här:

 1. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

 2. Klicka på fliken Sekretess högst upp i dialogrutan.

 3. Välj vilka typer av cookies du vill blockera genom att dra skjutreglaget uppåt eller nedåt.

Anvisningar för hur du blockerar cookies i andra webbläsare finns på http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Om du väljer att blockera cookies kanske du inte kan logga in eller använda andra interaktiva funktioner i Microsofts webbplatser och tjänster som är beroende av cookies. Dessutom kan det hända att vissa annonseringsinställningar som är beroende av cookies inte kan upprätthållas.

Funktioner i webbläsaren för att ta bort cookies. Om du accepterar cookies kan du ta bort dem vid ett senare tillfälle. I Internet Explorer 9 gör du så här:

 1. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

 2. Välj fliken Allmänt, och klicka på Ta bort under Webbhistorik.

 3. Markera kryssrutan Cookies i popup-fönstret.

 4. Klicka på Ta bort.

Anvisningar för hur du tar bort cookies i andra webbläsare finns på http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Om du tar bort cookies försvinner alla inställningar, till exempel annonseringsinställningar, som styrs av dessa cookies, vilket innebär att de kanske måste återskapas.

Customer Experience Improvement Program

Vad funktionen gör: Om du väljer att delta samlar Microsoft in grundläggande information om hur du använder Lync Web App samt datorns ljud- och videoenheter. Rapporterna skickas till Microsoft för att vi ska kunna förbättra de funktioner som används mest av kunderna och kunna ta fram lösningar till vanliga problem. Via CEIP samlar vi också in uppgifter om vilken typ av fel och hur många fel du stöter på samt information om programvarans och maskinvarans prestanda och tjänsternas hastighet. Vi samlar inte in ditt namn, din adress eller någon annan typ av kontaktinformation.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: CEIP-informationen skickas automatiskt till Microsoft när funktionen är aktiverad. Om du vill ha mer information om Insamlad, Bearbetad eller Överförd information av CEIP kan du läsa i Sekretesspolicyn för Microsoft Customer Experience Improvement Program.

Användning av informationen: Microsoft använder informationen för att förbättra kvaliteten, tillförlitligheten och prestandan hos program och tjänster från Microsoft.

Inställning/hantering: Som standard är CEIP inaktiverat. Företagsadministratören kan aktivera eller inaktivera CEIP för organisationen.

Obs!: Om administratören ändrar inställningen för att aktivera eller inaktivera CEIP medan användaren redan använder Lync börjar den nya inställningen gälla först när användaren avslutar Lync och loggar in igen.

Skrivbords- och programdelning

Vad funktionen gör: Med funktionen skrivbords- och programdelning kan du dela skrivbordet eller valda program med de andra deltagarna i ett möte, samtidigt som ni samarbetar via videochatten. På så sätt kan ni dela och redigera filer tillsammans, precis som om ni satt i samma rum. När du delar skrivbordet eller ett program är det till att börja med bara du som har kontrollen. Men om du vill kan du låta andra användare få kontroll över det delade skrivbordet eller programmet, så att de kan navigera och göra ändringar via sina egna möss och skrivbord. (Få reda på mer i avsnittet Skrivbords- och programdelningskontroll). För att du ska kunna använda dig av skrivbords- och programdelning i Lync Web App måste du först installera plugin-programmet Lync Web App. Det kan du göra när du ansluter till ett möte. Annars kommer du att uppmanas att installera plugin-programmet när du försöker att använda funktionen för första gången.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Om du startar en delningssession kommer alla konversationsdeltagare att kunna se bildskärmarna, hela skrivbordet eller det valda programmet på sina datorskärmar, beroende på vad du har valt att dela. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Genom skrivbords- och programdelning kan du samarbeta med andra konversations- och mötesdeltagare.

Inställning/hantering:

Om du vill starta Skrivbord & Programdelning (från en konversation eller ett möte):

 1. Hovra över delaikonen i konversationsfönstret.

 2. Välj Skrivbord eller Program på snabbmenyn.

 3. Välj vilken bildskärm som ska delas i dialogrutan Dela skrivbord, om du vill dela skrivbordet.

eller

 1. Välj vilka program som ska delas i dialogrutan Dela program, om du vill dela program.

 2. Klicka på Dela.

Så här slutar du att dela skrivbordet eller ett program:

 • Välj Sluta dela från delningsfältet överst i innehållsområdet i konversationsfönstret.

  Viktigt!: 

  • Dokument eller bilder som är öppna på skrivbordet och som skyddas av DRM-programvara (Digital Rights Management) kan bli synliga för andra om du delar skrivbordet i en Lync Web App-konversation.

  • För vissa program, till exempel Visio, Excel och Notepad, är det inte möjligt att dela enskilda fönster. Det innebär att om du har flera fönster öppna i programmet kommer alla öppna (inte minimerade) fönster att delas i Lync Web App. I Lync Web App visas en kantlinje för delning runt alla delade fönster för att visa att de delas.

  • Om användaren lämnar skrivbordsläget i Windows 8, och även om delningsfältet inte visas, kan delar av skärmen som överlappar det program som ursprungligen delades fortsätta att presenteras.

Skrivbords- och programdelningskontroll

Vad funktionen gör: Med funktionen skrivbords- och programdelningskontroll kan du låta en annan mötesdeltagare som använder Lync eller Lync Web App på en annan dator få kontroll över det delade skrivbordet eller programmet.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När kontrollen har getts kan personen kontrollera det delade skrivbordet eller programmet och göra ändringar som om han eller hon kontrollerade den delade datorn direkt med sin egen mus och tangentbord. Användaren som delar sitt skrivbord eller sitt program och de andra deltagarna i Lync-konversationen eller mötet kan se ändringarna när de görs. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Skrivbord & Med programdelningskontrollen kan en konversations- eller mötesdeltagare ta kontroll över det delade skrivbordet eller programmet, samtidigt som du och andra konversationsdeltagare observerar.

Inställning/hantering:

Om du vill dela kontrollen över ditt skrivbord eller program (om du inte redan delar, se Skrivbord & Programdelning):

 1. Klicka på Ge kontroll högst upp på skärmen.

 2. Välj vem du vill ge kontrollen till.

Så här avbryter du en annan persons kontroll över ditt skrivbord:

 1. Klicka på Ge kontroll på toppen av skärmen.

 2. Klicka på Återta kontrollen.

Snabbmeddelanden under möte (med flera parter)

Vad funktionen gör: Med funktionen för snabbmeddelanden under möte kan du skicka och ta emot snabbmeddelanden till och från deltagarna i ett Lync Web App-möte. Meddelandena skickas ut till alla deltagare.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Snabbmeddelanden från en deltagare skickas ut till alla deltagare som har anslutit till konversationen (utom till dem som anslutit via telefon), tillsammans med avsändarens namn och en tidsstämpel. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Med hjälp av snabbmeddelanden kan du samarbeta med andra mötesdeltagare, bland annat genom att dela skriven text som webbadresser och dokumentutkast.

Inställning/hantering: Du aktiverar funktionen Snabbmeddelanden under möte (flera parter) genom att klicka på snabbmeddelandeknappen i konversationsfönstret.

Viktigt!: Om du använder skrivbordsversionen av Lync kan du ställa in att en transkription av snabbmeddelandekonversationen ska sparas automatiskt på datorn. Använder du Lync Web App kan du i stället markera och kopiera transkriptionen från webbsidan för Lync Web App till ett annat program.

Bifogade filer i möten

Vad funktionen gör: Med Bifogade filer i möten kan mötesorganisatörer ladda upp och dela filer med mötesdeltagare, antingen genom att visa dem eller i mötet eller för hämtning vid ett senare tillfälle.

Information som skickas, bearbetas eller överförs: En fil som bifogats till ett möte överförs av mötesorganisatören och lagras på Lync Server. Företagsadministratören kan konfigurera hur länge en bifogad fil får ligga kvar på servern. Mötesorganisatören och mötesdeltagarna kan sedan ladda ned den bifogade filen tills mötesorganisatören tar bort den, eller tills den inställda lagringstiden har gått ut. Då tas den bifogade filen bort från servern. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Uppladdade filer som bifogats till ett möte delas med och kan hämtas av alla mötesdeltagare. Tillgängligheten till filerna kan begränsas till vissa mötesdeltagare beroende på deras roller (organisatör, presentatörer, alla). Om en bifogad fil har begränsad tillgång för vissa roller syns den inte listan över bifogade filer.

Inställning/hantering:

 1. Hovra över delaikonen i konversationsfönstret.

 2. Välj fliken Bifogade filer.

 3. Klicka på Lägg till bifogad fil.

 4. Bläddra till den fil som du vill lägga till och välj den sedan i dialogrutan Välj önskad fil.

 5. Klicka på Öppna.

Mötesägare kan begränsa tillgängligheten för hämtning enligt deltagarnas roller (organisatör, presentatör, alla) genom att göra följande:

 1. Hovra över delaikonen i konversationsfönstret.

 2. Klicka på Hantera bifogade filer under Bifogade filer.

 3. Välj ett alternativ i den nedrullningsbara listrutan under Behörighet i dialogrutan Bifogade filer.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Om tillgängligheten till en bifogad fil är begränsad för vissa roller är den bifogade filen inte tillgänglig i deras innehållslista och de kan inte spara den på sin dator.

Ringa ut från ett möte

Vad funktionen gör: Funktionen att ringa ut från ett möte gör att Lync-användare som deltar i ett möte kan lägga till ett PSTN-nummer i ett befintligt ljud-video-möte. PSTN-användare kan läggas till genom att ringa PSTN-numret på Lync-knappsatsen. PSTN-användaren läggs till när den svarar på samtalet.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: PSTN-användaren ser uppringarens ID, antingen för mötesorganisatören eller för mötesdeltagaren, när han eller hon tar emot samtalet som bjuder in till mötet.

Användning av informationen: Uppringarens ID används för att den person som tar mot samtalet ska kunna identifiera uppringaren.

Inställning/hantering: Det finns inte någon användarkontroll eller företagsadministratörskontroll för den här funktionen.

Plugin-program för Microsoft Lync Web App

Vad funktionen gör: Om du använder Lync Web App kan du, med hjälp av plugin-programmet för Lync Web App, ta emot ljud och videor som andra mötesdeltagare delar och dessutom själv dela ljud och videor via videokameran, högtalarna och mikrofonen.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: När plugin-programmet är installerat och du delar ljud och video under ett möte kommer de andra mötesdeltagarna att kunna se och höra allt som din videokamera och mikrofon registrerar. Ingen information skickas till Microsoft.

Meddelanden: 

 • Du kan visserligen själv välja om du vill installera plugin-programmet för Lync Web App eller inte, men vi rekommenderar starkt att du gör det. Utan plugin-programmet fungerar nämligen varken ljud eller video i Lync Web App..

 • Du kan visa de andra mötesdeltagarnas videor även om du inte har en egen videoenhet ansluten till datorn.

Hur informationen används: Ljud- och videoupptagningarna används för att ge Lync-mötena ytterligare en dimension. Kommunikationsupplevelsen blir helt enkelt både bättre och rikare med ljud och bild.

Inställning/hantering: När du ansluter till ett online-möte via Lync Web App är standardinställningen att din video inte delas och att ljudet är avstängt för din mikrofon. Däremot tar du automatiskt emot ljud och videor som de andra mötesdeltagarna delar.

När du försöker att ansluta till ett möte via Lync Web App för första gången kommer du att uppmanas att installera plugin-programmet.

Så här stänger du av och slår på det utgående ljudet:

 1. Håll muspekaren över ljudikonen i konversationsfönstret.

 2. Klicka på Stäng av ljud i dialogrutan Enheter.

Så här stänger du av och slår på det inkommande ljudet:

 1. Håll muspekaren ljudikonen i konversationsfönstret.

 2. Klicka på högtalarknappen i dialogrutan Enheter.

Så här startar du den utgående videon:

 1. Håll muspekaren över videoikonen i konversationsfönstret.

 2. Klicka på Starta min video i dialogrutan Video.

Så här stoppar och pausar du den utgående videon:

 1. Håll muspekaren över videoikonen i konversationsfönstret.

 2. Klicka på Pausa video eller Avsluta video i dialogrutan Video.

Så här avinstallerar du plugin-programmet för Lync Web App:

 1. Klicka på Program i kontrollpanelen.

 2. Klicka på Avinstallera ett program.

 3. Sök efter Plugin-program för Microsoft Lync Web App.

 4. Högerklicka på Plugin-program för Microsoft Lync Web App och välj Avinstallera.

Obs!: Lync Web App delar enheter för datorljud och -video med andra ljud- och videoprogram som kanske använder dem, bland annat andra Lync Web App-möten som kanske körs samtidigt. Därför måste användare manuellt parkera samtalet från ett pågående Lync Web App-möte innan han eller hon försöker använda ljud- eller videoenheterna i andra program som körs samtidigt.

OneNote-integrering

Vad funktionen gör: Deltagare som använder Lync Web App kan visa och bidra till OneNote-anteckningsböcker som andra mötesdeltagare delat via en Lync 2010-klient eller senare klientversion.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Om en mötesdeltagare som använder Lync 2010 eller en senare klientversion delar en Microsoft OneNote-anteckningsbok kan Lync Web App-användare visa och bidra till anteckningsboken. Allt innehåll som en Lync Web App-användare infogar i anteckningsboken blir synligt och tillgängligt för alla andra mötesdeltagare.

Hur informationen används: Den här funktionen gör att Lync Web App-användare kan visa och delta i OneNote-samarbeten.

 1. Utgå från Konversationsfönstret och hovra över ikonen Dela.

 2. Klicka på ONENOTE på fliken Presentera.

 3. Välj den OneNote-anteckningsbok som du vill öppna.

Obs!: Mötesägarna kan begränsa tillgängligheten så att det bara är deltagare med vissa roller (organisatör, presentatörer, alla) som kan komma åt anteckningsböckerna. Om du på grund av din roll inte har åtkomst till en OneNote-anteckningsbok kan du inte se den i innehållslistan. Det betyder också att du inte kan öppna eller spara anteckningsboken lokalt på datorn.

Omröstningar

Vad funktionen gör: Med omröstningar kan mötesorganisatören snabbt samla information eller sammanställa inställningar för mötes- och konversationsdeltagare. Den här informationen kan också sparas och analyseras efter mötet.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Enskilda röster är anonyma. Sammanlagt omröstningsresultat visas för alla presentatörer och kan visas för alla deltagare av en presentatör. Omröstningar lagras på Lync Server enligt förfalloprinciper för mötesinnehåll som definierats av företagsadministratören. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Omröstningsfunktionen förbättrar samarbete genom att presentatörer snabbt kan ta reda på deltagarnas åsikter.

Inställning/hantering:

 1. Hovra över delaikonen i konversationsfönstret för att öppna menyn.

 2. Klicka på Omröstning på fliken Presentera.

 3. Fyll i fälten Omröstningsnamn Fråga och Val i dialogrutan Skapa omröstning.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Från omröstningen kan presentatörerna begränsa omröstningens tillgänglighet enligt deltagarnas roller (organisatör, presentatör, alla). Om en omröstning har gjorts otillgänglig för någon visas den inte i innehållslistan när den inte delas, och omröstningen kan inte sparas på den personens lokala dator. Presentatörer kan öppna eller stänga en omröstning samt rensa omröstningsresultatet vid valt tillfälle.

PowerPoint-samarbete

Vad funktionen gör: Med PowerPoint-samarbeten kan användarna visa, se och kommentera PowerPoint-presentationer under en online-konversation eller ett online-möte.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Slutanvändarnas kontrollerar alla användningar av den här funktionen till exempel att ladda upp, navigera genom eller kommentera en PowerPoint-presentation. Filer som presenteras i en konversation eller ett möte överförs till alla mötesdeltagare och kan hämtas direkt från en mapp på deras datorer. Ägaren till filen eller den som presenterat filen kan hindra andra från att spara filen, men då kan andra fortfarande hämta och se den. PowerPoint-filer lagras på Lync enligt policyn om förfallodatum för mötesinnehåll som regleras av företagsadministratören. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Samarbete med PowerPoint gör att konversationsdeltagare kan hålla effektiva presentationer och få feedback.

Inställning/hantering:

 1. Hovra över delaikonen i konversationsfönstret för att öppna menyn.

 2. Klicka på PowerPoint på fliken Presentera.

 3. Bläddra till PowerPoint-presentationen för att lägga till, sedan väljer du vilken fil du vill ha.

 4. Klicka på Öppna.

Så här kan presentatörer begränsa möjligheten att lägga till anteckningar efter deltagarroll (endast presentatörer, alla, ingen):

 1. Håll pekaren över Visa deltagare.

 2. Klicka på Fler alternativ.

 3. Klicka på Alternativ för onlinemöte.

 4. Välj ett alternativ i den nedrullningsbara listrutan under Vem kan använda anteckningar? i dialogrutan Alternativ för onlinemöte.

 5. Klicka på OK.

Så här kan presentatörer begränsa deltagarnas möjlighet att se bildspel på egen hand, efter deltagarroll (endast presentatörer, alla, ingen):

 1. Håll pekaren över Visa deltagare.

 2. Klicka på Fler alternativ.

 3. Klicka på Alternativ för onlinemöte.

 4. Välj ett alternativ i den nedrullningsbara listrutan under Vem kan titta på innehållet på egen hand? i dialogrutan Alternativ för onlinemöte.

 5. Klicka på OK.

Presentatörer kan begränsa tillgängligheten för hämtning enligt deltagarnas roller (organisatör, presentatör, alla) genom att göra följande:

 1. Hovra över delaikonen.

 2. Klicka på Hantera presentabelt innehåll.

 3. Välj ett alternativ i den nedrullningsbara listrutan under Hantera presentabelt innehåll i dialogrutan Behörighet.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Om du på grund av din roll inte har åtkomst till en PowerPoint-presentation kan du inte se den i innehållslistan, och du kan inte heller spara den lokalt på datorn..

Insamling och rapportering av tjänstekvalitetsdata

Vad funktionen gör: Via funktionen Insamling och rapportering av tjänstekvalitetsdata samlas information om mediekvaliteten vid peer-to-peer-kommunikationer och möten in och rapporteras med hjälp av Lync Web App. Statistiken omfattar IP-adresser, förlustfrekvens, använda enheter, förekomster av dålig kvalitet under samtalet och så vidare.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Om företagsadministratören aktiverar tjänstekvalitetsfunktionen registreras information om mediekvaliteten vid peer-to-peer-kommunikationer och Lync-möten i tjänstekvalitetsdatabasen. Själva innehållet i Lync registreras inte. Tjänstekvalitetsuppgifterna lagras i serverdelsdatabasen för övervakningsservern som distribueras på företaget, och de rapporteras sedan i en uppsättning standardrapporter för övervakningsservern. Ingen information skickas till Microsoft.

Hur informationen används: Företagsadministratören kommer åt informationen och kan använda den för att samla in feedback om kvaliteten på medierna i systemet. Det handlar bland annat om användarnas IP-adresser.

Inställning/hantering: Som standard är tjänstekvalitetsfunktionen aktiverad, men företagsadministratören måste installera en övervakningsserver, som är ansluten till en serverdelsdatabas, för att kunna samla in tjänstekvalitetsuppgifterna. Företagsadministratören kan distribuera övervakningsserverns standardrapporter eller skapa anpassade rapporter genom att köra frågor i databasen för övervakningsservern.

Inspelning

Vad funktionen gör: Med inspelningsfunktionen kan mötesdeltagarna registrera ljud, videor, snabbmeddelanden, delade program, Microsoft PowerPoint-presentationer, whiteboards och omröstningar som görs under ett möte. Allt som mötesdeltagarna spelar in kan arkiveras eller spelas upp igen.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om mötesdeltagarna väljer att spela in mötet kommer inspelningen att sparas lokalt på deras datorer. Om deltagarna delar innehåll under ett möte som spelas in kommer det innehållet inkluderas i inspelningen. Om en mötesdeltagare börjar spela in kommer en avisering om att en inspelning har startats att skickas ut till alla deltagarna med kompatibla klienter och enheter. Deltagare i ett inspelat möte som använder inkompatibla enheter eller klienter kommer att spelas in men får inte aviseringen. En lista på inkompatibla klienter och enheter visas nedan. Ingen information skickas till Microsoft.

Exempel på inkompatibla klienter:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2-versionen)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-versionen)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Exempel på inkompatibla enheter:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Obs!: Oavsett vilken enhet som används meddelas inte en deltagare som använder video i helskärmsläge under ett möte eller en konversation om att en inspelning har startats förrän han eller hon går tillbaka till konversationsfönstret.

Användning av informationen: Inspelningen sparas lokalt på datorn och kan användas eller delas av ägaren, precis som vilken filtyp som helst. Om det inträffar ett fel under inspelningens publiceringsfas (se inspelningshanteraren, där en status av typen "Varning..." visas) kan det hända att data som registrerats när inspelningen varit pausad ändå tas med i inspelningen. I sådana fall bör du inte distribuera inspelningen till någon annan, även om det går att spela upp den i någon form.

Inställning/hantering: Du kan inte spela in möten via Lync Web App, men om någon annan mötesdeltagare spelar in mötet via sin skrivbordsklient visas en röd inspelningsindikator i gränssnittet.

Whiteboard-samarbete

Vad funktionen gör: Med funktionen whiteboard-samarbete kan användare skapa och dela en virtuell whiteboard där sessionsdeltagarna kan göra anteckningar, skissa och importera bilder som de kan arbeta på tillsammans under möten och konversationer.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Anteckningar som görs på en whiteboard visas för alla deltagare. När en whiteboard sparas lagras den och alla anteckningar på Lync-servern. De behålls på servern enligt mötesinnehållets förfallopolicy som konfigureras av administratören. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Funktionen med whiteboard-tavlor förbättrar samarbetet genom att deltagare kan diskutera idéer, hålla brainstorming, göra anteckningar och så vidare.

Inställning/hantering:

 1. Hovra över delaikonen i konversationsfönstret.

 2. Klicka på Whiteboard på fliken Presentera.

Så här kan mötesägarna begränsa möjligheten att ladda ned innehåll, så att det bara är deltagare med vissa roller (organisatör, presentatörer, alla) som kan göra det:

 1. Hovra över delaikonen.

 2. Klicka på Hantera presentabelt innehåll på fliken Presentera.

 3. Välj ett alternativ i den nedrullningsbara listrutan under Behörighet i dialogrutan Mötesinnehåll.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Om tillgängligheten till en whiteboard är begränsad för din roll kan du inte se whiteboarden i innehållslistan, och du kan inte heller spara whiteboarden lokalt på datorn.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×