SERIESUMMA (Funktionen SERIESUMMA)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen SERIESUMMA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Många funktioner kan uppskattas med en utökad potensserie.

Returnerar summan av en potensserie baserad på formeln:

Ekvation

Syntax

SERIESUMMA(x; n; m; koefficienter)

Syntaxen för funktionen SERIESUMMA har följande argument:

  • X    Obligatoriskt. Detta är inmatningsvärdet till potensserien.

  • N    Obligatoriskt. Den första exponenten som du vill höja upp x till.

  • M    Obligatoriskt. Detta är det steg med vilket du vill höja n för varje led i serien.

  • Koefficienter    Obligatoriskt. Detta är en uppsättning koefficienter med vilka varje följande x-potens multipliceras. Antalet värden i koefficienter bestämmer antalet led i potensserien. Om det exempelvis finns tre värden i koefficienter, kommer det att finnas tre led i potensserien.

Kommentar

Om något argument inte är numeriskt returnerar serie Summa #VALUE! felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Koefficienter som tal

Koefficienter som formel

0,785398163

=PI()/4

1.

1.

-0,5

=-1/FAKULTET(2)

0,041666667

=1/FAKULTET(4)

-0,001388889

=-1/FAKULTET(6)

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=SERIESUMMA(A3;0;2;A4:A7)

Ungefärligt värde på cosinus för Pi/4 radianer eller 45 grader (0,707103)

0,707103

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Håll dig ett steg före med Microsoft 365

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×