Du kan förminska eller förstora bladet för utskrift så att det passar sidbredden eller på angivet antal sidor.

Skriva ut ett blad så att det passar sidbredden

 1. Välj Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Välj Utskriftsformat på fliken Sidlayout

 2. Markera kryssrutan Anpassa till på fliken Sida.

  Dialogrutan Utskriftsformat, med Anpassa till markerat

 3. Ange 1 (för en sidas bredd) i rutan Sidors bredd och.

 4. Ange 0 i rutan Hög så att antal sidors höjd inte är angivet.

 5. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

  Obs!: Manuella sidbrytningar ignoreras i Excel när du använder alternativet Anpassa till.

Skriva ut ett blad på ett angivet antal sidor

 1. Välj Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Välj Utskriftsformat på fliken Sidlayout

 2. Markera kryssrutan Anpassa till på fliken Sida.

  Dialogrutan Utskriftsformat, med Anpassa till markerat

 3. Ange det antal sidor som du vill skriva ut bladet på i rutorna Sidors bredd och och Hög.

 4. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

  Obs!: Manuella sidbrytningar ignoreras i Excel när du använder alternativet Anpassa till.

Förminska och förstora ett blad så att det passar på sidan

 1. Välj Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Välj Utskriftsformat på fliken Sidlayout

 2. Markera kryssrutan Förstora/förminska till på fliken Sida och välj procentandelen för att förminska eller förstora bladet.

  Rutan Utskriftsformat, med Justera till markerat

  Obs!: Utskrivna data överstiger aldrig 100 %.

 3. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

Skriva ut ett blad till sidans bredd

 1. Markera kryssrutan Anpassa tillunder Skriv ut på flikenLayout.

  Fliken Layout, gruppen Skriv ut

 2. Ange 1(för en sidas bredd) i rutan sidors bredd.

 3. I rutan Sidor hög anger du 0 så att antalet sidors sidors sidor är ospecificerat.

 4. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

  Obs!: Manuella sidbrytningar ignoreras i Excel när du använder alternativet Anpassa till.

Skriva ut ett blad på ett angivet antal sidor

 1. Markera kryssrutan Anpassa tillunder Skriv ut på flikenLayout.

  Fliken Layout, gruppen Skriv ut

 2. Ange antalet sidor som du vill skriva ut bladet på i rutorna sidors bredd och sidor.

 3. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

  Obs!: Manuella sidbrytningar ignoreras i Excel när du använder alternativet Anpassa till.

Förminska och förstora ett blad så att det passar på sidan

 1. Ange procent för att förminska ellerförstora bladet i rutan Skala under Skriv ut på fliken Layout.

  Fliken Layout, gruppen Skriv ut

  Obs!: Utskrivna data överstiger aldrig 100 %.

 2. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

Mer information finns i

Ange sidmarginaler

Ändra kolumnbredd eller radhöjd

Korrigera data som klipps av i celler

Skriva ut med liggande sidorientering

Skriva ut rubriker eller namn på varje sida

Infoga, flytta eller ta bort sidbrytningar i ett blad

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×