Om kalkylbladet innehåller många kolumner kan du använda alternativen för Anpassa för att minska storleken på kalkylbladet så att det passar bättre för utskrift.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Klicka på fliken Sidlayout i menyfliksområdet.

 2. I gruppen Anpassa går du till rutan Bredd och väljer 1 sida, och till rutan Höjd och väljer Automatisk. Kolumnerna visas nu på en sida medan raderna kan utökas till flera sidor.

  Anpassa

  Om du vill skriva ut kalkylbladet på en enskild sida väljer du 1 sida i rutan Höjd. Kom dock ihåg att utskriften kan vara svår att läsa eftersom Excel krymper data så att de passar. Om du vill se hur mycket skalning som används tittar du i rutan Skala. Om det är ett lågt tal kan du behöva göra andra ändringar innan du skriver ut. Du kan till exempel behöva ändra sidorienteringen från stående till liggande eller använda en större pappersstorlek. I avsnittet nedan får du lära dig lite mer om att skala ett kalkylblad så att det passar en utskriven sida.

 3. Om du vill skriva ut kalkylbladet trycker du på Ctrl+P för att öppna dialogrutan Skriv ut. Klicka sedan på OK.

För bästa resultat när du skalar ett kalkylblad är det viktigt att komma ihåg följande:

 • Om kalkylbladet innehåller många kolumner kan du behöva byta sidorientering från stående till liggande. Det gör du genom att gå till Sidlayout >Utskriftsformat > ochklicka på Liggande.

 • Överväg att använda en större pappersstorlek för många kolumner. Om du vill byta standardpappersstorlek går du till Sidlayout > utskriftsformat > Storlekoch väljer sedan den storlek du vill använda.

 • Använd kommandot Utskriftsområde(gruppen Utskriftsformat) för att utesluta kolumner eller rader som du inte behöver skriva ut. Om du till exempel vill skriva ut kolumnerna A till och med F, men inte kolumnerna G till och med Z, anger du att utskriftsområdet bara ska omfatta kolumn A till F.

 • Du kan förminska eller förstora ett kalkylblad så att det passar bättre i utskrift. Det gör du genom att klicka på startfönstretsknapp i Utskriftsformat. Klicka sedan på Skalning > Justera till och ange sedan vilken procentandel av den normala storleken du vill använda.

  Obs!: Ange ett procentvärde som är mindre än 100 % om du vill förminska ett kalkylblad så att det passar bättre för de utskrivna sidorna. Ange ett procentvärde som är större än 100 % om du vill förstora ett kalkylblad så att det passar de utskrivna sidorna.

 • Sidlayoutvyn inte är kompatibel med kommandot Lås fönsterrutor. Om du inte vill låsa upp raderna eller kolumnerna i kalkylbladet kan du hoppa över Sidlayoutvyn och i stället använda anpassningsalternativen på fliken Sida i dialogrutan Utskriftsformat. Det gör du genom att gå till fliken Sidlayout, gå till gruppen Utskriftsformat och klicka på dialogrute Knappbild längst ned till höger. Du kan också trycka på ALT+P, S, P på tangentbordet.

 • Om du vill skriva ut ett kalkylblad på ett visst antal sidor klickar du på denlilla fönsterfönstret i Utskriftsformat. Under Skalning angerdu sedan på hur många sidor (bredd och hög) du vill skriva ut kalkylbladsdata i båda Anpassa-rutorna.

  Meddelanden: 

  • Manuella sidbrytningar ignoreras i Excel när du använder alternativet Anpassa till.

  • Excel drar inte ut data så att de fyller upp sidorna.

 • Om du vill ta bort ett skalningsalternativ går du till Arkiv > Skriv ut > Inställningar > ingen skalning.

När du skriver ut ett Excel-kalkylblad kan det hända att teckenstorleken inte blir som du förväntar dig.

Följ de här anvisningarna om du vill skala kalkylbladet för utskrift genom att öka eller minska teckenstorleken.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut i kalkylbladet.

 2. Gå till Inställningar och klicka på Anpassade skalning > Anpassade skalningsalternativ.

 3. Klicka Sida och välj med vilken procentandel du vill öka eller minska teckenstorleken i rutan Justera till.

 4. Granska ändringarna i förhandsgranskningen och upprepa stegen om du vill ha en annan teckenstorlek.

  Obs!: Innan du klickar Skriv ut kontrollerar du inställningen för pappersstorlek i skrivaregenskaperna och kontrollerar också att skrivaren faktiskt har papper i den storleken. Om inställningen för pappersstorlek skiljer sig från pappersstorleken i skrivaren justerar Excel utskriften så att den passar pappersstorleken i skrivaren, och det utskrivna kalkylbladet kanske inte matchar din förhandsgranskning

Om kalkylbladet verkarförminskas till en enda sida i Förhandsgranska kan du kontrollera om ett skalningsalternativ som Anpassa bladet till en sida har använts. I avsnittet ovan finns information om hur du gör justeringar.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Snabbstart: Skriva ut ett kalkylblad

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×