Skapa eller anpassa sidmallar

En mall är en färdig layout som du kan använda för en ny sida och som ger enhetlighet och sparar tid. OneNote innehåller flera inbyggda mallar, bland annat dekorativa sidbakgrunder och att göra-listor. Du kan skapa egna mallar eller anpassa en befintlig.

Du kan använda OneNote-mallar som de är, ändra dem som du vill eller skapa egna.

Skapa en ny sidmall

 1. Välj Lägg till sida i listan över sidor till höger på skärmen.

  Lägga till sidor i anteckningsböcker.

 2. Välj Visa > Pappersstorlek.

  Skärmbild av knappen Pappersstorlek i OneNote 2016.

 3. Ange pappersstorlek och utskriftsmarginaler i åtgärdsfönstret Pappersstorlek.

 4. Lägg till det innehåll som ska infogas i mallen.

  Alla nya sidor som du skapar med hjälp av mallen har denna information.

 5. När du är klar väljer du Spara aktuell sida som en mall längst ned i åtgärdsfönstret Pappersstorlek.

  Spara en sida som en mall

 6. Ge mallen ett namn och klicka på Spara i dialogrutan Spara som mall.

Obs!:  När du använder en mall för en sidakan du välja mallen i listan Mina mallar i åtgärdsfönstret Mallar .

Överst på sidan

Anpassa en mallsida

 1. Välj Infoga > Sidmallar > Sidmallar.

  Skärmbild av knappen Sidmallar i OneNote 2016.

 2. Klicka på de små pilarna intill kategorinamnen i åtgärdsfönstret Mallar så att de expanderas.

 3. Välj namnet på den mall som du vill anpassa.

  Mallen används för en ny tom sida.

 4. Välj Visa > Pappersstorlek i menyfliksområdet.

 5. Ange pappersstorlek och utskriftsmarginaler i åtgärdsfönstret Pappersstorlek.

 6. Redigera eller ta bort befintligt sidinnehåll och välj sedan Spara aktuell sida som en mall längst ned i åtgärdsfönstret Pappersstorlek.

  Spara en sida som en mall

 7. Ge mallen ett namn och klicka på Spara i dialogrutan Spara som mall.

Obs!:  När du använder en mall för en sida kan du välja den anpassade mallen i listan Mina mallar i åtgärdsfönstret Mallar.

Överst på sidan

Råd och tips när du skapar sidmallar

 • Aktivera linjering (Visa > Linjeringar) som stöd vid justering av textrutor, bilder och annat innehåll i mallen. Inaktivera linjeringen igen innan du sparar arbetet, såvida du inte vill att de ska ingå i mallen.

 • Använd styckeformat (Start > Format) när du formaterar text och rubriker för ett enhetligt utseende.

 • Använd inte en bild som bakgrundsbild, såvida det inte är viktigt för mallens design. Bakgrundsbilder påverkar filstorleken och text som placeras på bilden kan konverteras till en bild om du skickar sidan med e-post. Överväg att placera bilder längst upp, längst ned eller på sidorna i stället för bakom text.

 • Kontrollera att platshållartext är tydlig och lätt att identifiera så att alla som använder mallen ser vilken information som de olika platshållarna ska innehålla. En textruta som till exempel ska innehålla företagets namn kan kallas [företagsnamn].

 • Kontrollera att tabeller och bilder är tydligt placerade och att rubrikerna är avskilda från text som kommer att skrivas in senare. Textrutor blir större när de fylls med innehåll och en sida kan snabbt bli rörig.

 • Se till att du väljer en teckenfärg som syns även utan bakgrundsfärg, så att mallen kan skrivas ut.

 • Placera text och objekt inom sidans utskriftsmarginaler.

Överst på sidan

Skapa en ny sidmall

 1. Klicka på Lägg till sida för att skapa en ny, tom sida.

  Lägga till sidor i anteckningsböcker.

 2. Klicka > pappersstorlek.

  Du kan ändra pappersstorleken så att den passar den mall som du skapar

 3. Ange pappersstorlek och utskriftsmarginaler i åtgärdsfönstret Pappersstorlek.

 4. Lägg till det innehåll som ska infogas i mallen.

  Alla nya sidor som du skapar med hjälp av mallen har denna information.

 5. När du är klar klickar du på Spara aktuell sida som en mall längst ned i åtgärdsfönster.

  Spara en sida som en mall

 6. Ge mallen ett namn och klicka på Spara i dialogrutan Spara som mall.
   

Obs!:  När du använder en mall för en sidakan du välja mallen i listan Mina mallar i åtgärdsfönstret Mallar .

Överst på sidan

Anpassa en mallsida

 1. Klicka > sidmallar >sidmallar.

  Visa tillgängliga mallar i OneNote.

 2. Klicka på de små pilarna intill kategorinamnen i åtgärdsfönstret Mallar så att de expanderas.

 3. Klicka på namnet på den mall du vill anpassa.

  Mallen används för en ny tom sida.

 4. Klicka på Visa eller > i menyfliksområdet.

 5. Ange pappersstorlek och utskriftsmarginaler i åtgärdsfönstret Pappersstorlek.

 6. Redigera eller ta bort befintligt sidinnehåll och klicka sedan på Spara aktuell sida som en mall längst ned på sidan åtgärdsfönster.

  Spara en sida som en mall

 7. Ge mallen ett namn och klicka på Spara i dialogrutan Spara som mall.

Obs!:  När du använder en mall för en sida kan du välja den anpassade mallen i listan Mina mallar i åtgärdsfönstret Mallar.
 

Överst på sidan

Råd och tips när du skapar sidmallar

 • Aktivera linjering (Visa > Linjeringar) som stöd vid justering av textrutor, bilder och annat innehåll i mallen. Inaktivera linjeringen igen innan du sparar arbetet, såvida du inte vill att de ska ingå i mallen.

 • Använd styckeformat (Start > Format) när du formaterar text och rubriker för ett enhetligt utseende.

 • Använd inte en bild som bakgrundsbild, såvida det inte är viktigt för mallens design. Bakgrundsbilder påverkar filstorleken och text som placeras på bilden kan konverteras till en bild om du skickar sidan med e-post. Överväg att placera bilder längst upp, längst ned eller på sidorna i stället för bakom text.

 • Kontrollera att platshållartext är tydlig och lätt att identifiera så att alla som använder mallen ser vilken information som de olika platshållarna ska innehålla. En textruta som till exempel ska innehålla företagets namn kan kallas [företagsnamn].

 • Kontrollera att tabeller och bilder är tydligt placerade och att rubrikerna är avskilda från text som kommer att skrivas in senare. Textrutor blir större när de fylls med innehåll och en sida kan snabbt bli rörig.

 • Se till att du väljer en teckenfärg som syns även utan bakgrundsfärg, så att mallen kan skrivas ut.

 • Placera text och objekt inom sidans utskriftsmarginaler.

Överst på sidan

Artikelinnehåll

Skapa en mall från en OneNote 2010-sida

 1. Skapa eller öppna den sida som du vill använda som en sidmall.

 2. I den högra rutan klickar du på nedpilen bredvid Ny sidaoch sedan på Sidmallar.

 3. Klicka på Spara aktuell sida som en mall längst ned i fönstret Mallar.

 4. Ange ett namn på sidmallen och klicka sedan på Spara.

När du vill lägga till en ny sida i det aktuella OneNote-avsnittet baserat på din sparade sidmall klickar du på pilen bredvid Ny sida i det högra fönstret och klickar sedan på Sidmallar. Klicka på Minamallar och sedan på namnet på den sparade mallen.

Överst på sidan

Skapa en mall från ett Avsnitt i OneNote 2010

 1. Skapa eller öppna det avsnitt som du vill använda som mall.

 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.

 3. Klicka på Avsnitt underSpara aktuell.

 4. Klicka på Avsnittet OneNote 2010 (*.one)under Välj format.

 5. Klicka på Spara som.

 6. Välj ett namn och en plats där avsnittsmallen ska sparas och klicka sedan på Spara.

När du vill lägga till ett nytt avsnitt i en av dina anteckningsböcker baserat på den sparade avsnittsmallen letar du reda på mallen på datorn och dubbelklickar på den för att öppna den i OneNote. Klicka på och dra avsnittsrubrikfliken från skärmens övre vänstra hörn till en av anteckningsböckerna till vänster på skärmen för att lägga till ett nytt avsnitt i anteckningsboken baserat på avsnittsmallen.

Obs!:  Om du vill kan du även lägga till avsnittet i en anteckningsbok genom att placera en kopia av mallfilen för avsnitt i mappen på datorn där anteckningsboken är sparad. Som standard sparas OneNote-anteckningsböcker på C:\Users\<användarnamn>\OneNote Notebooks\<notebook name>.

Överst på sidan

Skapa en mall från en OneNote 2010-anteckningsbok

 1. Skapa eller öppna den anteckningsbok som du vill använda som mall.

 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.

 3. Klicka på Anteckningsbok underSpara aktuell.

 4. Klicka på OneNote-paket (*.onepkg) under Väljformat.

 5. Klicka på Spara som.

 6. Välj ett namn och en plats där avsnittsmallen ska sparas och klicka sedan på Spara.

När du vill skapa en helt ny anteckningsbok baserat på din sparade anteckningsboksmall letar du reda på mallen på datorn och dubbelklickar på den för att öppna den i OneNote. Skriv ett namn för den nya anteckningsboken och välj en plats där du vill spara den (som standard sparas OneNote-anteckningsböcker på C:\Användare\<användarnamn>\OneNote-anteckningsböcker\<anteckningsbokens namn>) och klicka sedan på Skapa.

Överst på sidan

Rekommendationer för att skapa OneNote 2010-mallar

Följande är några tips som vi rekommenderar att du kommer ihåg när du skapar OneNote 2010-mallar. Mallar brukar användas om och om igen, så det är en bra idé att se till att de utformas så effektivt som möjligt för att maximera din bekvämlighet.

 • Välj tydliga och distinkta färger för varje avsnitt för att göra dem lätta att urskilja.

 • Om mallen är avsedd för utskrift bör du tänka på att sidfärger (t.ex. linjering) bara visas när mallen visas på en dator och inte när mallen skrivs ut. Se till att du väljer en teckenfärg som syns utan bakgrundsfärg när mallen skrivs ut.

 • Om mallen är avsedd för utskrift kontrollerar du att sidmarginalerna är minst 0,4", och att all text och alla objekt är placerade inom marginalerna.

 • Kom ihåg att filstorleken påverkas om du använder en bild som bakgrundsbild, och text som placeras ovanpå bilden konverteras till en bild när du skickar sidan via e-post. Vi rekommenderar att du använder JPEG-filer för bilder och placerar bilder längst upp, längst ned eller på sidorna av en sida i stället för bakom text, såvida det inte är viktigt för din design.

 • Använd linjering (tryck på CTRL+SKIFT+R för att visa linjer) för att justera textrutor, bilder och annat innehåll som du infogar på sidorna.

 • När du infogar platshållartext i mallarna ska du se till att den är tydlig och lätt att identifiera, så att alla som använder mallen (inklusive dig om du kommer tillbaka till den efter en lång tid) kan se vilken information varje platshållare ska innehålla. När du till exempel infogar en textruta som ska innehålla ett företagsnamn, fyller du i textrutan med "[företagsnamn]".

 • Om du använder tabeller, bilder och liknande information kontrollerar du att de är tydligt placerade i förhållande till varandra och att rubrikerna är tydligt åtskilda från text som ska anges när mallen fylls i. Kom ihåg att objekt som textrutor kan utökas när de fylls med verkligt innehåll i stället för platshållarinnehåll.

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Använda en sidmall

OneNote innehåller flera sidmallar som hjälper dig att komma igång. från dekorativa bakgrunder till funktionella anteckningssidor som planerare och att göra-listor.

Gör följande:

 1. Peka på NyttArkiv-menyn ochklicka sedan på Sida från mall.

 2. Klicka på en åtgärdsfönster i listan Mallarunder Lägg till en sida och klicka sedan på namnet på den mall du vill använda. OneNote skapar en ny sida i det aktuella avsnittet baserat på den valda mallen.

Tips: Om du snabbt vill tillämpa senast använda mallar på en ny sida klickar du på pilen bredvid knappen Ny sida i listan med sidflikar och klickar sedan på namnet på den mall du vill använda. Klicka på Tom mall om du vill skapa en ny tom sida.

Obs!: Många malldesigner innehåller sidinnehåll som visas på specifika platser. Mallar kan därför bara användas för nya sidor som inte redan innehåller anteckningar. Om du vill använda en mall för anteckningar som du redan har skapat skapar du en ny sida från den mall du vill använda och kopierar sedan dina befintliga anteckningar till den.

Överst på sidan

Anpassa en mall

Om du inte vill skapa en helt ny mall själv kan du enkelt ändra innehållet och utseendet på en befintlig mall och sedan spara den som en anpassad mall.

Gör följande:

 1. Klicka på MallarFormat-menyn.

 2. Klicka på en åtgärdsfönster under Lägg till ensida i mallarna och klicka sedan på namnet på den mall du vill ändra.

 3. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och ändra sedan åtgärdsfönster alternativ i utskriftsformatet.

 4. Ändra allt innehåll på sidan så att det ser ut som det ska när nya sidor skapas utifrån den ändrade mallen. På samma sätt kan du ta bort allt befintligt mallinnehåll som du inte vill behålla.

 5. Klicka på Spara aktuell sida som mall längst åtgärdsfönster utskriftsformatet.

 6. Skriv ett namn i rutan Mallnamn i dialogrutan Spara som mall.

 7. Om du vill använda den här mallen på alla nya sidor som du lägger till i det aktuella avsnittet i anteckningsboken markerar du kryssrutan Ange som standardmall för nya sidor i det aktuella avsnittet.

 8. Klicka på Spara.

Obs!: Mallar som du har anpassat läggs automatiskt till i listan Mina mallar i åtgärdsfönster.

Överst på sidan

Skapa en ny mall

Förutom mallarna i OneNote kan du formatera en sida i anteckningsboken som du vill ha den och sedan spara den som en ny mall.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn ochklicka sedan på Sida.

  Obs!: Du kan också skapa en ny sida genom att klicka på Ny sida ovanför sidflikarna.

 2. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och ange sedan åtgärdsfönster i utskriftsformatet.

 3. Lägg till innehåll på den sida som du vill ska visas när nya sidor skapas baserat på en anpassad mall.

  Om du till exempel skapar en mall för mötesanteckningar kan du lägga till ett avsnitt och rubriker för dagordningen för mötets datum och tid.

 4. Klicka på Spara aktuell sida som en mall längst åtgärdsfönster utskriftsformatet.

 5. Skriv ett namn i rutan Mallnamn i dialogrutan Spara som mall.

 6. Om du vill använda den här mallen på alla nya sidor som du lägger till i det aktuella avsnittet i anteckningsboken markerar du kryssrutan Ange som standardmall för nya sidor i det aktuella avsnittet.

 7. Klicka på Spara.

Obs!: Mallar som du skapar läggs automatiskt till i listan Mina mallar i åtgärdsfönster.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×