Du kan lagra RTF-formaterad text i en Access-databas med hjälp av ett fält av namnet Lång text (kallas även PM) och ange RTF för fältets Textformat-egenskap. Du kan till exempel göra texten fet eller understruken, använda olika teckensnitt för enskilda ord eller tecken och ändra textfärger. Du kan använda formatering för hela eller en del av innehållet i fältet när fältet visas i ett datablad och genom att redigera fältet via en bunden kontroll i ett formulär eller en rapport.

Innehåll

Vad är RTF?

RTF är text som formaterats med vanliga formateringsalternativ, till exempel fetstil och ital stil, som inte är tillgängliga med oformaterad text. Du formaterar dina data med hjälp av vanliga formateringsverktyg, till exempel menyfliksområdet och formateringsverktygsfältet. I bakgrunden använder Access HTML (Hypertext Markup Language) formateringskod för dina data. Access använder HTML eftersom det ger högre kompatibilitet med RTF-fält som lagras i SharePoint-listor.

Bild av menyfliksområdet i Access

Access lagrar RTF med hjälp av datatypen Lång text, som är den enda datatypen som har inbyggt stöd för RTF. Om du vill skapa ett fält för lagring av RTF skapar du fältet Lång text och anger sedan RTF som egenskapen Textformat för det fältet. De två möjliga värdena är:

 • RichText    Aktiverar RTF och lagras och tolkas som RTF-kod.

 • Oformaterad text    Aktiverar oformaterad text och tolkas som oformaterad text.

Du anger egenskapen Textformat för fältet Lång text i tabellen i databladsvyn och designvyn. När du har lagrat RTF i ett Fält med lång text kan du visa den i ett formulär eller en rapport med hjälp av en textrådkontroll. Textrrrrkontrollen har en textformategenskap som ärver det ursprungliga värdet från egenskapen Textformat i fältet Lång text. Du kan dock ändra egenskapen Textformat i textrrutan.

Följande tabell visar formateringsalternativ som stöds:

Ikon

Alternativ

Beskrivning

Bild av knapp

Teckensnittsnamn

Väljer ett annat teckensnitt.

Bild av knapp

Teckenstorlek

Väljer en teckenstorlek.

Bild av knapp

Fet

Gör den markerade texten fetstilt. Om texten redan är i fetstil tar du bort fetstilen.

Bild av knapp

Kursiv

Gör markerad text kursiv. Om texten redan är kursiv tar du bort kursiv.

Bild av knapp

Understrykning

Gör texten understruken. Om texten redan är understruken tar du bort understrykningen.

Bild av knapp

Vänsterjustera

Justerar texten mot vänstermarginalen.

Bild av knapp

Centrera

Centrerar texten inom marginalen.

Bild av knapp

Högerjustera

Justerar texten mot högermarginalen.

Bild av knapp

Numrering

Börjar numrera stycken. Talet visas före varje stycke.

Bild av knappen Punktlista

Punktlista

Börjar placera en punkt före varje stycke.

Bild av knapp

Teckensnittsfärg

Väljer en förgrundsfärg för teckensnitt.

Bild av knapp

Markeringsfärg för text

Gör så att texten ser ut som om den har markerats med en överstrykningspenna.

Bild av knapp

Minska indrag

Minskar styckeindraget.

Bild av knapp

Öka indrag

Ökar styckeindraget.

Bild av Vänster till höger-knapp

Vänster till höger

Fyller kontrollen från vänster till höger.

Bild av Höger till vänster-knapp

Höger till vänster

Fyller kontrollen från höger till vänster.

Överst på sidan

Skapa ett RTF-fält

Du kan skapa ett RTF-fält i tabelldatabladsvyn eller designvyn.

I databladsvyn

 1. Öppna tabellen i databladsvyn.

 2. Välj Klicka för attlägga till och välj sedan Lång text i listan.

 3. Dubbelklicka på fältrubriken och ange ett meningsfullt namn för det nya fältet.

 4. Spara ändringarna.

I designvyn

 1. Öppna tabellen i designvyn.

 2. Leta reda på den första tomma raden i tabellrutnätet. Skriv sedan ett fältnamn i kolumnen Fältnamn.

 3. Välj Lång text i kolumnen Datatyp.

 4. Klicka på fliken Allmän under Fältegenskaper.

 5. Klicka i rutan Textformat och välj RTF.

 6. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Ändra ett fält till RTF

 1. Öppna tabellen som innehåller fältet i designvyn.

 2. I tabellrutnätet klickar du på fältet Lång text som du vill ändra till RTF.

 3. Klicka på fliken Allmän under Fältegenskaper.

 4. Klicka på rutan Textformat och välj RTF.

 5. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Ändra ett RTF-fält till oformaterad text

Viktigt    När du ändrar ett fält från RTF till Oformaterad text visas en varning om att all formatering kommer att tas bort. När du har tillämpat ändringen på oformaterad text och tabellen har sparats kan du inte ångra ändringen.

 1. Öppna tabellen som innehåller fältet i designvyn.

 2. I tabellrutnätet klickar du på fältet Lång text som du vill ändra till RTF.

 3. Klicka på fliken Allmän under Fältegenskaper.

 4. Klicka i textformatrutan och välj Oformaterad text.

 5. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Ta bort egenskapen Lägg endast till

Om du vill aktivera RTF-formatering för ett fält måste du se till att egenskapen Lägg endast till för fältet är inaktiverad. Annars döljs texten i fältet varje gång du placerar markören i det fältet eller i ett formulär- eller rapportkontroller som är bundet till det fältet.

Inaktivera egenskapen Lägg endast till

 1. Öppna tabellen i designvyn.

 2. Markera fältet Lång text som du vill ändra och rulla ned till egenskapen Lägg till endast på den nedre delen av tabelldesignern på fliken Allmänt.

 3. Klicka på fältet bredvid egenskapen och välj Nej i listan.

 4. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Aktivera RTF-formatering för formulär- och rapportkontroller

Om du använder kommandona på fliken Skapa för att skapa ett formulär eller en rapport och du har aktiverat RTF-redigering för det underliggande fältet Lång text ärvs egenskapen Textformat för fältet Lång text i den resulterande textrutan. Om du har data i fältet Lång text i tabellen visas dessa data i textkontrollen i formuläret eller rapporten. Däremot går det inte att redigera RTF-format i Access när du lägger till en kontroll i ett formulär eller en rapport manuellt, även om du sedan binder den kontrollen till fältet Lång text med RTF-formatering.

 1. Öppna formuläret i designvyn.

 2. Öppna fliken Design. Navigera till gruppen Kontroller och klicka på Textruta.

 3. Rita kontrollen genom att klicka och dra musen i ett tomt område i formuläret.

 4. Klicka i textområdet för den nya kontrollen, högerklicka på textområdet för kontrollen (inte på etiketten) och klicka sedan på Egenskaper.

 5. Klicka på fliken Alla på egenskapslistan för den nya kontrollen.

 6. Klicka på egenskapsrutan Kontrollkälla och välj fältet Lång text i listan.

  Som standard visas fälten i tabellen som är bundna till formuläret i listan. Om fältet Lång text finns i en annan tabell använder du uttryckets syntax för att binda kontrollen: =[tabellnamn]![ fältnamn]. Använd hakparenteser och utropstecken exakt som visas. Skriv namnet på tabellen i den första delen av uttrycket och namnet på fältet Lång text i den andra delen. Om du till exempel har en tabell med namnet Anteckningar med fältet Lång text med namnet Komplement anger du den här strängen i egenskapsrutan Kontrollkälla: =[Notes]![Compliments]

 7. Med fliken Alla markerad på egenskapslistan letar du reda på och markerar egenskapsrutan Textformat och väljer sedan RTF i listan.

 8. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×