Med PowerPoint kan du spara en presentation som en animerad GIF som kan delas via sociala eller andra digitala kanaler.

 1. Konfigurera din presentation, komplett med alla illustrationer, animeringar och övergångar som du vill använda.

 2. Välj Arkiv > exportera >skapa en animerad GIF.

 3. Standardkvaliteten är Medel. Använd den nedrullningsbara listrutan om du vill ändra den till en högre eller lägre inställning.

 4. Välj minsta antal sekunder som tillbringas på varje bild. Tiden kan vara längre, men inte kortare än så. Mer information finns under "Tidsinställning för bilderna".

 5. Välj Skapa GIF.

  PowerPoint sparar presentationen som en GIF-fil och du får ett meddelande när det är klart. Bearbetningstiden beror på filens storlek och kvalitet. Resultatet blir en kontinuerligt upprepande .gif filen.

 1. Konfigurera din presentation, komplett med alla illustrationer, animeringar och övergångar som du vill använda.

 2. Välj Arkiv > Exportera.

 3. I dialogrutan ställer du in filformatet påGIF och anger var den färdiga filen ska sparas.

 4. Välj Exportera.

 5. Standardkvaliteten är Medel. Använd den nedrullningsbara listrutan om du vill ändra den till en högre eller lägre inställning.

 6. Välj minsta antal sekunder som tillbringas på varje bild. Tiden kan vara längre, men inte kortare än så. Mer information finns under "Tidsinställning för bilderna".

 7. Välj Skapa GIF.

  PowerPoint sparar presentationen som en GIF-fil och du får ett meddelande när det är klart. Bearbetningstiden beror på filens storlek och kvalitet. Resultatet blir en kontinuerligt upprepande .gif filen.

Tidsinställningar för bilderna

När du sparar presentationen som GIF anger du sekunder för varje bild. Den minsta varaktigheten gäller för alla bilder.

 • Standardvärdet för den här minsta inställningen är en sekund.

 • Det fungerar bra om en bild i presentationen har animeringar eller media som kan addera mer än den minsta varaktigheten. Den fullständiga längden på animeringarna eller medierna spelas in i GIF-bilden.

 • Om en bild i presentationen inte har några animeringar eller media, eller om de finns men är mindre än den minsta varaktigheten, spelas bilden in under den minsta tiden.

 • De tidsinställningar du anger för övergångar mellan bilder är ytterligare och räknas inte in i de sekunder som används för varje bild.

Information om den färdiga GIF-bilden

 • Den sparade filen loopar kontinuerligt med GIF-filer.PowerPoint repetitioner kan du inte ändra den till ett ändlig antal repetitioner.

 • Alla animeringar, övergångar och media (till exempel video eller GIF) på bilderna inkluderas i den färdiga GIF-filen.

 • Om bilderna inte innehåller animeringar, övergångar eller media kommer frekvensen för bilder per sekund (FPS) för den färdiga GIF-bilden att vara inversen av sekunderna för varje bildinställning du väljer när du skapar GIF-bilden. Om till exempel sekunderna för varje bild är 1 skrivs det som bråk som 1/1. Inversen (för bildrutorna per sekund) skulle också vara 1/1 bilder per sekund. Om sekunderna som används för varje bild är 3 blir decimalformen 3/1 och inversen blir 1/3 bildrutor per sekund.

 • Om en bild i filen är dold hoppas den över helt när GIF-filen skapas.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×