Skapa en anpassad vy av ett dokumentbibliotek

Du kan skapa anpassade vyer av ett dokument bibliotek för att visa objekt på ett sätt som passar dig bäst. Du kan till exempel välja vilka kolumner du vill visa och ordna dem i den ordning du vill ha dem. Du kan också sortera, filtrera eller gruppera objekt och skapa en vy som passar dina behov. När du är klar ger du vyn ett namn och sparar den. En länk till den anpassade vyn visas i menyn Visa i det övre högra hörnet på dokument biblioteks sidan där du skapade vyn.

Använd en eller flera av metoderna nedan för att skapa en anpassad vy av ett dokument bibliotek. När du är klar kan du ge vyn ett namn och spara den. En länk till vyn Sparad visas på Visa-menyn i det bibliotek där du skapade den anpassade vyn.

 1. Gå till det dokument bibliotek där du vill skapa en anpassad vy.

 2. På sidan dokument bibliotek klickar du på + eller + Lägg till kolumn.

 3. Om du vill skapa och lägga till en ny kolumn typ i den anpassade vyn väljer du den kolumn typ som du vill lägga till, ger den ett namn och andra data som behövs och klickar på Spara. Om du har biblioteks ägare eller administratörs behörighet för det bibliotek där du vill skapa och lägga till en ny kolumn typ klickar du på mer... för att gå till sidan Inställningar för bibliotek där du kan skapa och lägga till andra typer av kolumner. Mer information om hur du skapar och lägger till andra typer av kolumner finns i skapa en vy.

  Markera de kolumner som ska visas i ett dokument bibliotek

 4. Välj vilka kolumner du vill ska visas genom att klicka på Visa/Dölj kolumner, markera de kolumner som ska visas eller döljas och klicka sedan på Använd.

  Redigera listvy för dokument bibliotek

Obs!: Ser din skärm inte ut som den här? Administratören kanske har valt klassiskt läge för dokumentbiblioteket. Om så är fallet, se skapa en vy.

 1. I rubrik fältet på dokument biblioteks sidan klickar du på + eller + Lägg till kolumn.

 2. Klicka på Visa/Dölj kolumner längst ned i listan.

  Markera de kolumner som ska visas i ett dokument bibliotek

 3. I fönstret Redigera kolumner för visning väljer du en kolumn i listan och drar och släpper eller använder upp-eller nedpilarna för att ändra i vilken ordning kolumnerna ska visas.

  Ordna kolumner i ett dokument bibliotek

 4. När du är klar med att ordna kolumnerna klickar du på Använd.

  Obs!: Ser din skärm inte ut som den här? Administratören kanske har valt klassiskt läge för dokumentbiblioteket. Om så är fallet, se skapa en vy.

 1. Peka på namnet på den kolumn som du vill sortera efter på sidan dokument bibliotek och klicka på nedpilen bredvid kolumn namnet.

  Sortera dokument bibliotek i Office 365

 2. Klicka på ett av de två sorterings alternativen högst upp i menyn för att sortera objekten i dokument biblioteket. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på typen av kolumn data. Kolumnen ändrad av sorteras till exempel alfabetiskt medan kolumnen ändrad sorteras efter datum--äldre till nyare eller nyare. Du kan också sortera efter storlek – mindre till större eller större för mindre.

 1. Peka på namnet på den kolumn som du vill filtrera efter på sidan dokument bibliotek och klicka på nedpilen bredvid kolumn namnet.

 2. Klicka på Filtrera efter och välj sedan det värde som du vill använda för att filtrera posterna i rutan filtrera efter. Endast objekt som motsvarar det värde du valt visas i listan.

  Välj vilka värden du vill filtrera efter.

 3. Du kan också klicka på öppna fönstret filter Knappen Öppna filter fönster .

  Fönstret dokument filter

 4. Om du vill ta bort ett filter markerar du kolumn rubriken och klickar sedan på Rensa filter.

 1. Peka på namnet på den kolumn som du vill gruppera efter på sidan dokument bibliotek och klicka på nedpilen bredvid kolumn namnet.

 2. Klicka på Gruppera efter om du vill gruppera objekten i dokument biblioteket efter kolumnen markerat.

  Gruppen dokument bibliotek genom att visa i Office 365

 3. Om du vill ta bort grupperingar klickar du på Gruppera efter igen.

 1. När du har skapat en anpassad vy visas ett * bredvid namnet på vyn i det övre högra hörnet på dokument biblioteks sidan för att visa att vyn har ändrats. Om du vill spara ändringarna klickar du på visnings alternativ och sedan på Spara vy som.

  Klicka på Spara som för att spara uppdaterad eller ny vy

 2. Skriv ett namn för vyn i rutan Spara som och klicka sedan på Spara. En länk till din anpassade vy visas nu i menyn Visa i det bibliotek där du skapade vyn och * försvinner.

Så här ändrar du en anpassad vy av ett dokument bibliotek:

 1. Navigera till den anpassade vy du vill ändra.

 2. Om du vill lägga till en ny kolumn typ klickar du på knappen Lägg till kolumn + Lägg till kolumn eller +. Härifrån kan du lägga till en vanlig kolumn typ eller klicka på mer... för att skapa anpassade typer. Om det redan finns en kolumn klickar du på Visa/Dölj kolumner.

  Mer information finns i skapa en kolumn i en SharePoint-lista eller ett bibliotek.

  Klicka på Lägg till kolumn och välj sedan från listan
 3. Gör ändringarna i den anpassade vyn som du vill använda och klicka sedan på visnings alternativ Knappen Visa alternativ . Namnet som visas i visnings alternativ är namnet på den aktuella vyn. Den är som standard alla dokument.

 4. Klicka på Spara vy som i menyn visnings alternativ .

 5. Uppdatera eller ändra namnet i dialog rutan Spara som och klicka på Spara.

Ställa in standardvyn för ett dokumentbibliotek

Om du vill ställa in standardvyn för ett dokument bibliotek navigerar du till den vy som du vill ange som standard och klickar sedan på Ange aktuell vy som standard i menyn Visa.

Ta bort en anpassad vy av ett dokumentbibliotek

Om du vill ta bort en anpassad vy av ett dokument bibliotek måste du ha behörigheten biblioteks ägare eller administratör för det bibliotek där du vill ta bort den anpassade vyn. Se ta bort en anpassad vy av ett dokument bibliotek för att ta bort en anpassad vy av ett dokument bibliotek.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×