Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om du inte har en distributionslista som källa för namn och adresser under en dokumentkoppling kan du skapa en i Word.

Skapa en ny dokumentkopplingslista

 1. Gå till Arkiv > Nytt > Tomt dokument.

 2. Välj Välj mottagare > Ange en ny lista.

  Kommandot Ange en ny lista

 3. I dialogrutan Ny adresslista skriver du mottagarinformation i varje kolumn efter behov. Mer information om hur du använder dialogrutan finns i Redigera datakälla.

 4. Välj Lägg till ny för varje ny post.

 5. Om du behöver fler kolumner, till exempel för ett ordernummer, gör du så här:

  1. I dialogrutan Ny adresslista väljer du Anpassa kolumner.

   Om du vill lägga till anpassade kolumner i dokumentkopplingslistan klickar du på Anpassa kolumner.
  2. Välj Lägg till.

   Anpassa dialogrutan Adresslista
  3. Skriv ett fältnamn och välj sedan OK.

   Använda dialogrutan Lägg till fält för att lägga till anpassade fält i din dokumentkopplingslista
  4. Upprepa steg b och c för varje kolumn eller fält som du vill lägga till.

 6. Välj OK när du är klar med att lägga till alla personer du vill ha i listan.

 7. I dialogrutan Spara adresslista ger du den nya filen ett namn och väljer sedan Spara.

Nu kan du infoga kopplingsinstruktioner i dokumentet. Mer information finns i Infoga kopplingsinstruktioner.

Skapa en distributionslista i Word

En distributionslista kan skapas i Word för att skicka massutskick under dokumentkopplingen.

 1. Gå till Arkiv > Nytt > Nytt dokument.

 2. Gå till Utskick > Välj mottagare > Skapa en ny lista.

 3. En uppsättning automatiska fält från Word visas i Redigera listfält. Om du vill lägga till ett nytt fält skriver du in ett namn i Nytt fältnamn, så läggs det till i listan.

 4. Flytta fälten med hjälp av knapparna Upp Knappen Flytta upp och Ned Knappen Flytta ned.

 5. Välj Skapa.

 6. Ge listan ett namn i dialogrutan Spara och spara den.

 7. Skriv in data i varje kolumn för distributionslistan i Redigera listposter.

 8. Välj knappen + för varje ny post. Om du vill ta bort en post går du till posten och trycker på knappen -

 9. Välj OK när du är klar med att lägga till alla personer du vill ha i listan.

Om du vill ändra listan senare gör du så här:

 1. Gå till Utskick > Välj mottagare.

 2. Välj Använd en befintlig lista, välj listan som du skapade tidigare och välj Öppna.

 3. Lägg till eller redigera poster i dialogrutan Redigera listposter.

Skapa en distributionslista i Word

En distributionslista kan skapas i Word för att skicka massutskick under dokumentkopplingen.

 1. På menyn Visa väljer du Utskriftslayout.

 2. I standardverktygsfältet väljer du Nytt  Knappen Nytt dokument.

  Du använder det här tomma dokumentet för att skapa en datakälla.

 3. Välj Koppla dokumentVerktyg-menyn.

 4. Under 1. Välj dokumenttypväljer du Skapa ny och sedan Standardbrev.

 5. Under 2. Välj mottagareväljer du Hämta lista och sedan Ny datakälla.

 6. I rutan Fältnamn i rubrikrad klickar du på alla fältnamn som du inte vill ha med i datakällan. Välj sedan Ta bort fältnamn och OK.

 7. Ange ett namn på datakällan, välj plats för den och välj sedan Spara.

  Kom ihåg var du sparar datakällan. Du måste veta var den finns senare.

 8. I dialogrutan Dataformulär skriver du in data för en datapost (till exempel en mottagares förnamn i Förnamn, efternamn i Efternamn, gatuadress i Adress1 osv.).

  Obs!: Ange inte blanksteg i rutor som du vill lämna tomma.

 9. När du har fyllt i rutorna för en post väljer du Lägg till ny.

 10. Upprepa steg 8 och 9 för varje post som du vill ange.

 11. När du har lagt till alla önskade poster väljer du OK.

  Tips: Om du vill återgå till dialogrutan Dataformulär senare går du till hanteraren för Koppla dokument under 2. Välj mottagareoch välj Redigera datakälla Knappen Redigera datakälla.

 12. Arkiv-menyn väljer du Stäng.

 13. Spara datakällan genom att välja Spara.

 14. Om du vill ta bort det tomma öppna dokumentet väljer du Spara inte.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×