Skapa en form

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa egna former och lägga till dem i stencilen Favoriter eller någon annan redigerbar stencil. Formen blir en originalform. Det går att redigera stencilen Favoriter och egna stenciler som du skapar. Det går inte att redigera stenciler med Visio-mallar.

Mer information om hur du skapar en egen form finns i Rita linjer och former med verktyget Penna, Linje, Båge eller Frihandsfigur. Mer information om hur du skapar en egen stencil finns i Skapa, spara och dela anpassade stenciler.

När du drar en originalform till en ritningssida skapar du en kopia (eller instans) av originalet. Själva originalet finns kvar i stencilen så att du kan använda det flera gånger för att skapa nya kopior av originalet på ritningssidor.

Skapa en originalform och lägga till den i en stencil

 1. Öppna stencilen Favoriter eller en egen stencil som du har skapat.

  Du öppnar Favoriter genom att klicka på Fler former i fönstret Former, peka på Mina former och klicka på Favoriter.

 2. Om det inte går att redigera stencilen högerklickar du på stencilens namn och klickar på Redigera stencil.

  Högerklicka på namnet på en stencil och klicka på Redigera stencil för att växla redigering av stencilen.

  En ikon i form av en asterisk En röd asterisk visar att stencilen kan redigeras. visas i namnlisten. Asterisken visar att stencilen kan redigeras.

 3. Högerklicka i stencilfönstret och välj sedan Nytt original.

  Högerklicka i fönstret Former, nedanför listan med stenciler, och klicka sedan på Nytt original.
 4. Skriv ett namn och ange andra alternativ för formen i Nytt original. Klicka sedan på OK.

  I dialogrutan Nytt original skriver du ett namn och anger övriga parametrar.

  En tom formikon visas i stencilen.

 5. Högerklicka på ikonen för den nya formen, peka på Redigera original och klicka på Redigera originalform.

 6. Skapa formen genom att använda ritverktygen, använda former från andra stenciler eller klistra in ett objekt från ett annat program.

 7. Stäng formens ritningsfönster och klicka på Ja för att uppdatera originalformen.

 8. Spara ändringarna genom att högerklicka på stencilens namnlist och sedan klicka på Spara.

  Högerklicka på namnet på stencilen för att spara en ny originalform.

Former i Visio-stenciler kallas ofta för originalformer. När du drar en originalform till en ritningssida skapar du en kopia (eller förekomst) av originalet. Själva originalet finns kvar i stencilen så att du kan använda det flera gånger för att skapa nya kopior av originalet på ritningssidorna.

De Visio-original som levereras av Microsoft Visio Corporation är skyddade av upphovsrätt. Du har rätt att kopiera och ändra dem för eget bruk, samt distribuera ritningar som innehåller dem. Du får däremot inte sälja eller distribuera Visio-original, eller modifierade original.

Så här skapar du en ny form:

 1. Öppna en ny stencil, stencilen Favoriter eller någon av de stenciler du har skapat.

  • Om du vill öppna en ny stencil i fönstret former, pekar du på Fler former och klicka sedan på Ny Stencil.
   För mer information om hur du skapar en egen stencil finns i Skapa, spara, och dela egna stenciler.

  • Om du vill öppna en egen stencil går du till fönstret Former, pekar på Fler former, klickar på Mina former och sedan på namnet på en stencil.

 2. Om det inte går att redigera stencilen högerklickar du på namnlisten och klickar på Redigera stencil.

  Ikonen i stencilens namnlist ändras till En röd asterisk visar att stencilen kan redigeras. (som visar att stencilen kan redigeras).

 3. Högerklicka i stencilfönstret och välj sedan Nytt original.

 4. I dialogrutan Nytt original specificerar du egenskaperna för formen.

 5. Klicka på OK.

  En tom formikon visas i stencilen.

 6. Högerklicka på den nya formen, klicka på Redigera original och klicka sedan på Redigera originalform.

 7. Skapa egen form.

  Det här är precis som att skapa en form på en vanlig ritningssida: använd former från olika stenciler, rita formen med ritverktygen eller klistra in ett objekt från ett annat program.

 8. Stäng fönstret där du ritade den egna formen. När du uppmanas att uppdatera den egna figuren klickar du på Ja.

 9. Om du vill spara ändringarna högerklickar du på stencilens namnlist och klickar sedan på Spara.

Former i Visio-stenciler kallas ofta för originalformer. När du drar en originalform till en ritningssida skapar du en kopia (eller förekomst) av originalet. Själva originalet finns kvar i stencilen så att du kan använda det flera gånger för att skapa nya kopior av originalet på ritningssidorna.

De Visio-original som levereras av Microsoft Visio Corporation är skyddade av upphovsrätt. Du har rätt att kopiera och ändra dem för eget bruk, samt distribuera ritningar som innehåller dem. Du får däremot inte sälja eller distribuera Visio-original, eller modifierade original.

 1. Öppna en ny stencil, stencilen Favoriter eller någon av de stenciler du har skapat.

  • Om du vill öppna en ny stencil väljer du Former på menyn Arkiv. Klicka sedan på Ny stencil.

  • Om du vill öppna en egen stencil väljer du Former på menyn Arkiv. Välj Mina former och klicka sedan på stencilens namn.

 2. Om det inte går att redigera stencilen högerklickar du på namnlisten och klickar på Redigera stencil.

  Ikonen i stencilens namnlist ändras från Stencilbild av Skrivskyddad (som visar att stencilen är skrivskyddad) till Bild av redigerbar stencil (som visar att stencilen kan redigeras).

 3. Högerklicka i stencilfönstret och välj sedan Nytt original.

 4. I dialogrutan Nytt original specificerar du egenskaperna för formen.

 5. Klicka på OK.

  En tom formikon visas i stencilen.

 6. Högerklicka på den nya formen, välj Redigera original och klicka på Redigera originalform.

 7. Skapa egen form.

  Det här är precis som att skapa en form på en vanlig ritningssida: använd former från olika stenciler, rita formen med ritverktygen eller klistra in ett objekt från ett annat program.

 8. Stäng fönstret där du ritade den egna formen. När du uppmanas att uppdatera den egna figuren klickar du på Ja.

 9. Om du vill spara ändringarna högerklickar du på stencilens namnlist och klickar sedan på Spara.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×