Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om du vill illustrera hierarkiska relationer som fortskrider lodrätt eller vågrätt kan du skapa en SmartArt-grafik som använder en hierarkilayout, till exempel Hierarki med etiketter. En hierarki representerar grafiskt en serie ordnade gruppering av personer eller saker i ett system. Genom att använda SmartArt-grafik i Excel, Outlook, PowerPoint eller Word kan du skapa en hierarki och ta med den i kalkylbladet, e-postmeddelandet, presentationen eller dokumentet.

Viktigt!: Om du vill skapa ett organisationsschema skapardu SmartArt-grafik med layouten Organisationsschema.

Hierarki med etiketter

Obs!: Skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Office 2007. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

 1. På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer.

  Bild av gruppen Illustrationer

 2. I galleriet Välj en SmartArt-grafik klickar du på Hierarkioch dubbelklickar sedan på en hierarkilayout (till exempel Vågrät hierarki).

 3. Om du vill skriva in text gör du något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

   Obs!: Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

   Kontroll för textfönstret

   • Klicka i en ruta i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten.

    Obs!: Bäst resultat får du om du använder det här alternativet först när du har lagt till alla rutor som du vill använda.

Lägga till en ruta

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till en ruta i.

 2. Klicka på den befintliga ruta som ligger närmast den plats där du vill lägga till en ny ruta.

 3. Klicka på pilen under Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Lägga till en form

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men efter rutan klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men före rutan klickar du på Infoga figur före.

  • Om du vill lägga till en ruta en nivå ovanför den markerade rutan klickar du på Lägg till figur ovanför.
   Den nya rutan placeras på den markerade rutans plats och den markerade rutan och alla rutor direkt nedanför den nedgraderas en nivå.

  • Om du vill lägga till en ruta en nivå under den markerade rutan klickar du på Lägg till figur nedanför.

   Den nya rutan läggs till efter den andra rutan på samma nivå.

Ta bort en ruta

Om du vill ta bort en ruta klickar du på kantlinjen till rutan du vill ta bort och trycker sedan på DEL.

Meddelanden: 

 • När du behöver lägga till en ruta i hierarkin kan du experimentera med att lägga till rutan före, efter, ovanför eller under den markerade rutan för att placera den nya rutan på rätt plats.

 • Även om du inte automatiskt kan koppla två rutor på den översta nivån med en linje i hierarkilayouterna, till exempel Vågrät hierarki,kan du imitera den här utformningen genom att lägga till en ruta i SmartArt-grafiken och sedan rita en linje som kopplar samman rutorna.

 • Så här lägger du till en ruta från textfönstret:

  1. Placera markören i början av den text där du vill lägga till rutan.

  2. Skriv den text du vill ha i den nya rutan, tryck på RETUR och trycker sedan på TABB för att dra in rutan eller på SKIFT + TABB för negativt indrag.

Flytta en ruta i hierarkin

 • Om du vill flytta en ruta klickar du på rutan och drar den sedan till den nya platsen.

 • Om du vill flytta en ruta mycket små steg håller du ned CTRL samtidigt som du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

Ändra till en annan hierarkisk layout

 1. Högerklicka på hierarkin som du vill ändra och klicka sedan på Ändra layout.

 2. Klicka Hierarki och gör sedan något av följande:

  • Om du vill visa hur hierarkiska relationer fortskrider uppifrån och ned och grupperade hierarkiskt klickar du på Hierarki med etiketter.
   Hierarki med etiketter

  • Om du vill visa grupper med information som skapats uppifrån och ned och hierarkierna inom varje grupp klickar du på Tabellhierarki.
   Tabellhierarki

  • Om du vill visa statusen för hierarkiska relationer mellan grupper klickar du på Hierarkilista.
   Hierarkisk lista

  • Om du vill visa att hierarkiska relationer fortskrider vågrätt klickar du på Vågrät hierarki.
   Vågrät hierarki

  • Om du vill visa att hierarkiska relationer fortskrider vågrätt och har etiketter som hierarkiskt klickar du på Vågrät hierarki med etiketter.
   Vågrät hierarki med etiketter

Obs!: Du kan också ändra layout för din SmartArt-grafik genom att klicka på ett layoutalternativ i gruppen Layouter på fliken Design under SmartArt-verktyg. När du pekar på ett layoutalternativ ändras SmartArt-grafiken och en förhandsgranskning visas av hur det kommer att se ut med den layouten.

Om du snabbt vill skapa en snygg design för eller snygga till SmartArt-grafiken kan du ändra färgerna eller använda ett SmartArt-format i hierarkin. Du kan även lägga till effekter, som ljussken, mjuka kanter eller 3D-effekter.

Du kan använda färgkombinationer från temafärger på rutorna i SmartArt-grafik.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra färgerna på.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Verktygsfält för SmartArt - hierarki

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, ska du se till att du har markerat en bild.

 3. Klicka på önskad färgkombination.

Tips: Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på den kantlinje för en linje eller ruta som du vill ändra i SmartArt-grafiken och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Om du vill ändra färg på rutans kantlinje klickar du på Linjefärg, Bild av knappfärg och sedan på den färg du vill använda.

 3. Om du vill ändra format för rutans kantlinje klickar du på Linjeformat och väljer sedan det linjeformat du vill använda.

 1. Högerklicka på kantlinjen till en ruta och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Klicka på rutan Fyllning och klicka sedan på Hel fyllning.

 3. Klicka på Färg Bild av knapp och klicka sedan på önskad färg.

 4. Om du vill ange hur mycket du kan se genom bakgrundsfärgen flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan variera andelen transparens från 0 (helt ogenomskinlig, standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på rutorna i SmartArt-grafiken när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra SmartArt-formatet för.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Verktygsfält för SmartArt - hierarki

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer Knappen Mer.

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, ska du se till att du har markerat en bild.

Meddelanden: 

 • Genom att placera pekaren över en miniatyrbild kan du se hur SmartArt-formatet påverkar din SmartArt-grafik.

 • Du kan också anpassa SmartArt-grafiken genom att flytta rutor ,ändra storlek på rutor, lägga till en fyllning eller effektoch lägga till en bild.

Om du använder PowerPoint kan du animera hierarkin och framhäva varje ruta, varje gren eller varje hierarkisk nivå.

 1. Klicka på den SmartArt-grafikhierarki du vill animera.

 2. Klicka på Animera i gruppen Animeringar på fliken Animeringar ochklicka sedan på Efter förgrening en efter en.

  Bild av fliken Animeringar

Obs!:  Om du kopierar en hierarki som har en animering till en annan bild kopieras även animeringen.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×