Skapa en punktlista eller en numrerad lista

Publisher för Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Du kan skapa en punktlista eller en numrerad lista i Publisher i en textruta.

Skapa en textruta

 • Välj fliken Infoga i menyfliksområdet och klicka sedan på Rita textruta.

 • I dokumentet klickar du där du vill skapa texten, ritar textrutan till den storlek du vill ha och släpper sedan.

Skapa en punktlista

 1. Välj Punktlistafliken Start för att skapa en punktlista.

 2. Välj det punktformat du vill använda.

 3. Skriv det första objektet i listan och gör sedan något av följande:

  Om du vill börja en ny rad med en punkt trycker du på RETUR.

  Om du vill börja på en ny rad utan punkt trycker du på SKIFT+RETUR.

  Om du vill avsluta en punktlista trycker du två gånger på RETUR.

  Om du vill skapa underlistor markerar du punkttexten och trycker på TABB.

Skapa en numrerad lista

 1. Välj Numreringfliken Start för att skapa en numrerad lista.

 2. Välj det numreringsformat du vill använda.

 3. Skriv det första objektet i listan och gör sedan något av följande:

  Om du vill börja en ny rad med ett tal trycker du på RETUR.

  Obs!: Publisher numreras styckena i listan automatiskt. Om du lägger till eller tar bort Publisher uppdateras numren.

  Om du vill börja på en ny rad utan ett tal trycker du på SKIFT+RETUR.

  Om du vill avsluta en numrerad lista trycker du två gånger på RETUR.

  Om du vill skapa en flernivålista startar du en ny numrerad lista, väljer numreringsformatet och drar sedan in den nya listan.

Obs!: Office 2007 har nått slutet av supportlivscykeln, vilket innebär att det inte finns nya säkerhetsuppdateringar, icke-säkerhetsuppdateringar, alternativ för kostnadsfri eller betald assisterad support eller tekniska uppdateringar av onlineinnehåll. Kunder som använder Office 2007-produkter och -tjänster bör flytta till Office 365 eller uppgradera till versioner av Office-produkter och -tjänster som stöds, till exempel Office 2016.

Skapa en textruta

Klicka på verktyget Textruta i verktygsfältet Bild av knapp och klicka sedan i publikationen.

Skapa en punktlista

 1. Klicka på Punkter och numrering påFormat-menyn och sedan på fliken Punktlista.

 2. Markera de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

 3. Skriv det första objektet i listan och gör sedan något av följande:

  Om du vill börja en ny rad med en punkt trycker du på RETUR.

  Om du vill börja på en ny rad utan punkt trycker du på SKIFT+RETUR.

  Om du vill skapa en underlista markerar du punkttexten och trycker på TABB.

 4. Om du vill avsluta en punktlista trycker du två gånger på RETUR.

Skapa en numrerad lista

 1. Klicka på Punkter och numrering på Format-menynoch klicka sedan på fliken Numrering.

 2. Markera de formateringsalternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

  Obs!: Styckena i listan numreras automatiskt i Publisher. Om du lägger till eller tar bort stycken uppdateras numren i Publisher.

 3. Skriv det första objektet i listan och gör sedan något av följande:

  Om du vill börja en ny rad med ett tal trycker du på RETUR.

  Om du vill börja på en ny rad utan ett tal trycker du på SKIFT+RETUR.

  Om du vill avsluta en numrerad lista trycker du två gånger på RETUR.

  Om du vill skapa en

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×