Med oreda i inkorgen vill du säkert hitta nya sätt att hantera all e-post. Med hjälp av regler kan du sortera allt och hitta de viktigaste meddelandena först. Outlook för Mac kan automatiskt köra en regel för inkommande eller utgående meddelanden, utifrån de villkor du anger.

En regel är en åtgärd som utförs automatiskt för inkommande eller utgående meddelanden, baserat på villkor som du anger. Du kan skapa regler för att hålla ordning. Du kan till exempel skapa regler för att automatiskt sortera in meddelanden i mappar eller tilldela kategorier till meddelanden.

Viktigt!: I den nya Outlook för Mac (från och med oktober 2020) är endast serverregler tillgängliga, klientregler stöds inte längre.

Obs!: Klicka på expandererna (>) för att visa innehållet för varje rubrik nedan.

Du kan skapa en regel som flyttar alla meddelanden från [namn] till en mapp som heter "E-post från [namn]." Om du får e-post från en kontaktgrupp (kallas även distributionslista)kan du automatiskt flytta den till en särskild mapp.

 1. För att skapa en mapp för e-postmeddelanden som skickas av regeln markerar du rotbrevlådan, går till fliken Ordna och klickar på Ny mapp. Skriv namnet på mappen och tryck på Retur.

  Tips: Om du redan har skapat en mapp kan du gå vidare till steg 2.

 2. Klicka på ett e-postmeddelande med den avsändare eller mottagare som du vill skapa en regel för i meddelandelistan.

 3. Gå till fliken Start, klicka på Regler och klicka sedan på Flytta meddelanden från (avsändarens namn) eller Flytta meddelanden till (mottagarens namn).

  Regler: Flytta meddelanden...

 4. Börja skriva namnet på mappen som du vill flytta meddelanden till i sökrutan för mappen.

 5. När den mapp du vill använda visas klickar du på mappnamnet, klickar på Välj och sedan på OK.

  Hitta och välj en mapp

  Meddelanden: 

  • Om du har ett Microsoft Exchange-konto som hanteras av Microsoft Exchange Server 2010 eller senare, sparas regeln automatiskt på servern.

  • Om du skapar flera Outlook körs reglerna i den ordning som de visas i fönstret Regler.

När du skapar en regel från ett befintligt meddelande fylls avsändare, mottagare och ämne automatiskt i regelinstruktionerna.

 1. För att skapa en mapp för e-postmeddelanden som skickas av regeln markerar du rotbrevlådan, går till fliken Ordna och klickar på Ny mapp. Skriv namnet på mappen och tryck på Retur.

  Tips: Om du redan har skapat en mapp kan du gå vidare till steg 2.

 2. Klicka i meddelandelistan på det meddelande som du vill skapa en regel för.

 3. På fliken Start klickar du på Regler och klickar sedan på Skapa regel.

 4. Under När det kommer ett nytt meddelande redigerar du villkoren som du önskar.

  Skapa en regel från ett befintligt e-postmeddelande

  Om du vill ta bort ett villkor klickar du Knappen Ta bort sökvillkor. Om du vill lägga till ett villkor klickar du Knappen Lägg till sökvillkor.

 5. Under Gör följande väljer duvad du vill ska hända när du skickar eller tar emot e-post. När du till exempel får e-post från någon väljer du Flytta till mapp ,väljer den mapp som du vill att e-postmeddelandena ska flyttas till och klickar sedan på Välj mapp. Leta rätt mappen som du skapade för regeln i rutan Sök, klicka på Väljoch sedan på OK.

Använd den här proceduren om du vill skapa en anpassad regel för ett IMAP- eller POP-konto. Exempel på IMAP- och POP-internetleverantörer är: Gmail, Yahoo!, AOL och Hotmail/Outlook.com.

Obs!: Om du inte vet vilken typ av konto du har kan du gå till Ta reda på vilken typ av konto du har.

 1. Verktyg-menyn klickar du på Regler.

 2. I den vänstra rutan i rutan Regler, under Klientregler,klickar du på kontotypen.

 3. Längst ned i rutan Regler klickar du på Lägg till Lägg till .

 4. Ange ett namn på regeln i rutan Regelnamn.

  Ge regeln ett namn

 5. Klicka på pilarna i denförsta rutan under När ett nytt meddelande tas emot för att öppna listan och välj sedan vilken typ av information du vill identifiera.

  Klicka på sparr för att öppna listan

 6. Under När det kommer ett nytt meddelandefortsätter du att gå från vänster till höger, klicka på pilarna och välja villkor för regeln.

  Om du vill ta bort ett villkor klickar du Knappen Ta bort sökvillkor. Om du vill lägga till ett villkor klickar du Knappen Lägg till sökvillkor.

 7. Under Gör följande angerdu de åtgärder som du vill att regeln ska utföra.

 8. Klicka på OK.

Använd den här proceduren om ditt konto körs på en Exchange server.

Obs!: Om du inte vet vilken typ av konto du har kan du gå till Ta reda på vilken typ av konto du har.

 1. Verktyg-menyn klickar du på Regler.

 2. I den vänstra rutan i rutan Regler, under EXCHANGE-SERVRAR,klickar du på kontonamnet. (Det här alternativet är bara tillgängligt för konton som hanteras Microsoft Exchange Server 2010 eller senare.)

 3. Klicka på pilarna iden första rutan under När ett nytt meddelande tas emot för att öppna listan och välj sedan vilken typ av information du vill identifiera, till exempel Från,Mottagare eller Ämne.

 4. Under När det kommer ett nytt meddelandefortsätter du att gå från vänster till höger, klicka på pilarna och välja villkor för regeln.

 5. Klicka på Lägg till sökordoch sedan på Lägg till sökord i söklistan Lägg till för varje term du vill lägga till.

Om du försöker skapa en regel i Outlook för Mac, och inte vet vilken typ av e-postkonto du har, gör du så här för att ta reda på det:

 1. Klicka på Visa alla i rutan Regler.

 2. Klicka på Konton under Personliga inställningar i rutan Inställningar för Outlook.

 3. Till vänster i fönsterrutan Konton klickar du på det konto som du vill skapa en regel för.

  I den övre högra fönsterrutan i Konton ser du vilken typ av konto, t.ex. IMAP-, Exchange- eller POP-konto.

 4. Om du vill gå tillbaka till rutan Regler klickar du på Visaalla och under E-postklickar du på Regler.

  Klicka på Regler under E-post.

Se även

Skicka automatiska frånvaromeddelanden från Outlook 2007

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×