Skapa en tabell

Du kan infoga tabeller eller skapa tabeller i Publisher och även kopiera tabeller från andra program för att infoga dem i publikationen.

Skapa en tabell och lägga till text

 1. Klicka där du vill att tabellen ska visas i publikationen.

 2. Klicka på Infoga i verktygsfältet i menyfliksområdetoch välj sedan Tabell och

 3. Skapa tabellen genom att dra över rad- eller kolumnrutorna för att skapa rader och kolumner.

  Om du vill öka tabellens storlek markerar du tabellen, placerar muspekaren över ett markeringshandtag tills du ser ikonen för storleksändring och drar sedan för att ändra storlek på tabellen.

 4. Klicka på den cell i tabellen där du vill lägga till text och börja sedan skriva.

  Om du vill lägga till text i en annan cell klickar du i cellen.

  Varje cell utökas så att den passar texten, såvida du inte låser tabellstorleken genom att avmarkera bockmarkeringen bredvid Utöka till passa textmenyn Tabell.

Skapa en tabell från befintlig Publisher-text

 1. Om texten finns i en tabell markerar du de celler du vill ha.

  Om texten finns i en textruta kontrollerar du att det finns ett tabb- eller kommatecken mellan varje post i en rad och ett stycketecken i slutet av varje rad.

 2. Markera texten, högerklicka på den markerade texten och klicka sedan på Kopiera.

 3. Klicka på Klistra in specialRedigera-menyn.

 4. Klicka på Ny tabell i listan Som.

 5. Klicka på OK.

Skapa en tabell med hjälp av text från ett annat program

 1. Öppna programmet som innehåller den text du vill använda.

  Om texten inte redan finns i en tabell förbereder du texten för kopiering till en tabell. Det kan du göra genom att trycka på TABB mellan varje post i en rad med text och trycka på RETUR i slutet av varje rad.

 2. Markera texten och tryck sedan på CTRL+C för att kopiera.

 3. Gå Publisher sidan som du vill ändra i dokumentet.

 4. Klicka på Klistra in specialRedigera-menyn.

 5. Klicka på Ny tabell i listan Som.

 6. Klicka på OK.

  Obs!: Beroende på hur texten har formaterats i det andra programmet kanske du vill formatera om texten efter att den har formaterats Publisher tabell.

Skapa en tabell och skriv text i den

 1. I verktygsfältet Objekt klickar du på Infoga tabell Bild av knapp .

 2. Klicka i publikationen.

  Dialogrutan Skapa tabell visas.

 3. Markera de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

  Ändra storlek på tabellen genom att först markera tabellen, placera muspekaren över ett markeringshandtag tills du ser ikonen för storleksändring och sedan dra för att ändra storlek på tabellen.

 4. Klicka på den cell i tabellen där du vill lägga till text och börja sedan skriva.

  Om du vill lägga till text i en annan cell klickar du i cellen.

  Varje cell utökas så att den passar texten, såvida du inte låser tabellstorleken genom att avmarkera bockmarkeringen bredvid Utöka till passa textmenyn Tabell.

Skapa en tabell från befintlig Microsoft Publisher-text

 1. Om texten finns i en tabell markerar du de celler du vill ha.

  Om texten finns i en textruta kontrollerar du att det finns ett tabb- eller kommatecken mellan varje post i en rad och ett stycketecken i slutet av varje rad.

 2. Markera texten.

 3. Högerklicka på den markerade texten och klicka sedan på Kopiera.

 4. Klicka på Klistra in specialRedigera-menyn.

 5. Klicka på Ny tabell i listan Som.

 6. Klicka på OK.

Skapa en tabell med hjälp av text från ett annat program

 1. Öppna programmet som innehåller den text du vill använda.

  Om texten inte redan finns i en tabell trycker du på TABB mellan varje post i en textrad och trycker på RETUR i slutet av varje rad.

 2. Markera texten och kopiera den sedan genom att trycka på CTRL+C.

 3. Öppna Publisher-publikationen och gå till den sida som du vill ändra.

 4. Klicka på Klistra in specialRedigera-menyn.

 5. Klicka på Ny tabell i listan Som.

 6. Klicka på OK.

  Obs!: Beroende på hur texten har formaterats i det andra programmet kanske du vill formatera om texten efter att den har blivit en Publisher-tabell.

Skapa en tabell och skriv text i den

 1. I verktygsfältet Objekt klickar du på Infoga tabell Bild av knapp .

 2. Klicka i publikationen.

  Dialogrutan Skapa tabell visas.

 3. Markera de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

 4. Ändra storlek på tabellen.

  Hur gör jag?

  Markera tabellen, placera muspekaren över ett markeringshandtag tills du ser ikonen för storleksändring och dra för att ändra storlek på tabellen.

 5. Klicka på den cell i tabellen där du vill lägga till text och börja sedan skriva.

  Om du vill lägga till text i en annan cell klickar du i cellen.

  Varje cell utökas så att den passar texten, såvida du inte låser tabellstorleken genom att avmarkera bockmarkeringen bredvid Utöka till passa textmenyn Tabell.

Skapa en tabell från befintlig Microsoft Publisher-text

 1. Om texten finns i en tabell markerar du de celler du vill ha.

  Om texten finns i en textruta kontrollerar du att det finns ett tabb- eller kommatecken mellan varje post i en rad och ett stycketecken i slutet av varje rad.

 2. Markera texten.

 3. Högerklicka på den markerade texten och klicka sedan på Kopiera.

 4. Klicka på Klistra in specialRedigera-menyn.

 5. Klicka på Ny tabell i listan Som.

 6. Klicka på OK.

Skapa en tabell med hjälp av text från ett annat program

 1. Öppna programmet som innehåller den text du vill använda.

  Om texten inte redan finns i en tabell trycker du på TABB mellan varje post i en textrad och trycker på RETUR i slutet av varje rad.

 2. Markera texten och kopiera den sedan genom att trycka på CTRL+C.

 3. Öppna Publisher-publikationen och gå till den sida som du vill ändra.

 4. Klicka på Klistra in specialRedigera-menyn.

 5. Klicka på Ny tabell i listan Som.

 6. Klicka på OK.

  Obs!: Beroende på hur texten har formaterats i det andra programmet kanske du vill formatera om texten efter att den har blivit en Publisher-tabell.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×