Om du vill skapa en grafisk representation av en serie händelser, till exempel milstolpar i ett projekt eller de viktigaste händelserna under ett liv, kan du använda en tidslinje med SmartArt-grafik. När du har skapat tidslinjen kan du lägga till fler datum, flytta datum, ändra layouter och färger samt tillämpa olika format.

Exempel på grundläggande tidslinje

Skapa en tidslinje

 1. Klicka på SmartArt på fliken Infoga.

  Klicka på SmartArt

 2. Gå till galleriet Välj en SmartArt-grafik, klicka på Process och dubbelklicka sedan på en layout för tidslinjen.

  Tips:  Det finns två tidslinjer i SmartArt-grafiken, Enkel tidslinje och Tidslinje med cirkelaccent, men du kan använda nästan vilken processrelaterad SmartArt-grafik du vill.

  Tidslinje med SmartArt-grafik

 3. Klicka på [Text] och skriv sedan eller klistra in texten i SmartArt-grafiken.

  Obs!: Du kan också öppna textfönstret och skriva in texten där. Om inte textfönstret visas går du till fliken SmartArt-verktygDesign och klickar på Textfönster.

 1. Klicka på en form i tidslinjen.

  Klicka på den sista datumpunkten

 2. Gör något av följande på fliken SmartArt-verktygDesign:

  • Om du vill lägga till ett tidigare datum klickar du på Infoga figur och klickar sedan på Infoga figur före.

  • Om du vill lägga till ett senare datum klickar du på Infoga figur och klickar sedan på Infoga figur efter.


   Klicka på Lägg till figur på fliken Design.

 3. I rutan för nytt datum skriver du önskat datum.

 1. På tidslinjen klickar du på det datum som du vill flytta.

  Markera datumet i tidslinjen

 2. Gör något av följande på fliken SmartArt-verktygDesign:

  • Om du vill flytta ett datum till tidigare än det valda datumet, klickar du på Flytta uppåt.

 3. Om du vill flytta ett datum till senare än det valda datumet, klickar du på Flytta nedåt.

Flytta upp eller ned datum

 1. Klicka på SmartArt-grafiktidslinjen.

 2. Klicka på Flerobjekt i gruppen Layouter på fliken Design med SmartArt- Knappen Mer .

  Klicka för att visa fler layouter

  Obs!:  Om du endast vill visa tidslinjen och processrelaterade layouter går du längst ned i listan med layouter, klickar på Fler layouter och klickar sedan på Process.

 3. Välj en tidslinje eller en processrelaterad SmartArt-grafik, t.ex. någon av följande:

  • Om du vill visa ett förlopp i en tidslinje klickar du på Accentprocess.

   Accentprocess

  • Om du vill skapa en tidslinje med bilder eller foton klickar du på Löpande bildlista. Cirkelfigurerna är avsedda att innehålla bilder.

   Löpande bildlista

 1. Klicka på SmartArt-grafiktidslinjen.

 2. På fliken SmartArt-verktygDesign klickar du på Ändra färger.

  Ändra din tidslinjes färger

  Obs!:  Om SmartArt-verktygDesign inte visas, kontrollerar du att du har markerat tidslinjen.

 3. Klicka på önskad färgkombination.

Tips: Placera pekaren över valfri kombination för att se en förhandsgranskning av hur färgerna kommer att se ut på tidslinjen.

Med ett SmartArt-format kan du använda en kombination av effekter, som linjestil, fasning eller 3D-perspektiv, med ett enda klick. Det ger tidslinjen ett snyggt och proffsigt utseende.

 1. Klicka på tidslinjen.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt-verktygDesign.

  Välja ett nytt format

  Tips: Om du vill se fler format klickar Knappen Merformatmallar , i det nedre högra hörnet i rutan Formatmallar.

Se även

Skapa en tidslinje

 1. På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer.

  Gruppen Figurer på fliken Infoga.

 2. Gå till galleriet Välj en SmartArt-grafik, klicka på Process och dubbelklicka sedan på en layout för tidslinjen (som Enkel tidslinje).

 3. Om du vill skriva in text gör du något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

   Obs!: Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

   Kontroll för textfönstret

  • Klicka i en post i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten.

   Obs!: Bäst resultat får du om du använder det här alternativet först när du har lagt till alla poster du vill använda.

Andra aktiviteter på tidslinjen

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill lägga till ytterligare en post i.

 2. Klicka på den befintliga post som ligger närmast platsen där du vill lägga till en ny post.

 3. Klicka på pilen bredvid Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg och Design kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att öppna fliken Design.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en post efter den markerade posten klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en post innan den markerade posten klickar du på Infoga figur före.

Om du vill ta bort en post från tidslinjen gör du något av följande:

 • Markera texten för textrutan för den post du vill ta bort i SmartArt-grafiken och tryck på DELETE.

 • Markera all text i textrutan för den post du vill ta bort och tryck på DELETE.

  Meddelanden: 

  • Så här lägger du till en figur från textfönstret:

   1. På figurnivån: Placera markören i slutet av texten där du vill lägga till en ny figur.

   2. Tryck på Retur och skriv sedan önskad text för den nya figuren.

 1. Markera den post du vill flytta i textrutan.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta posten till ett tidigare datum klickar du på Flytta upp i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  • Om du vill flytta posten till ett senare datum klickar du på Flytta ned i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.
   Gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg

   Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg och Design kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att öppna fliken Design.

 1. Högerklicka på den tidslinje du vill ändra och klicka sedan på Ändra layout.

 2. Klicka på Process och gör sedan något av följande:

  • För en enkel men effektiv tidslinje klickar du på Enkel tidslinje.

   Enkel tidslinje

  • Om du vill visa en status, en tidslinje eller sekventiella steg i en uppgift, process eller ett arbetsflöde klickar du på Accentprocess.

   Accentprocess

  • Om du vill visa en tidslinje med bilder eller foton klickar du på Löpande bildlista. Cirkelfigurerna är avsedda att innehålla bilder.

   Löpande bildlista

Obs!: Du kan också ändra layout för din SmartArt-grafik genom att klicka på ett layoutalternativ i gruppen Layouter på fliken Design under SmartArt-verktyg. När du pekar på ett layoutalternativ ändras SmartArt-grafiken och en förhandsgranskning visas av hur det kommer att se ut med den layouten.

Om du snabbt vill skapa en proffsig layout för eller snygga till SmartArt-grafiken kan du ändra färgerna eller använda format för tidslinjen. Du kan även lägga till effekter, som ljussken, mjuka kanter eller 3D-effekter. Med Microsoft PowerPoint 2010 kan du även animera tidslinjen.

Du kan använda färgkombinationer från temafärger på posterna i SmartArt-grafik.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra färgerna på.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Ändra färg på SmartArt-grafiken.

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg och Design kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

 3. Klicka på önskad färgkombination.

Tips: Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på kanten på den post du vill ändra i SmartArt-grafiken och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Om du vill ändra färg på postens kantlinje klickar du på Linjefärg, sedan Bild av knappfärg och sedan på den färg du vill använda.

 3. Om du vill ändra format för postens kantlinje klickar du på Linjeformat och väljer sedan det linjeformat du vill använda.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill ändra.

 2. Högerklicka på kantlinjen till en post och klicka sedan på Formatera figur.

 3. Klicka på Fyllning och sedan på Hel fyllning.

 4. Klicka på Färg Bild av knapp och sedan på önskad färg.

Om du vill ändra bakgrundsfärg till en färg som inte finns i temafärger klickar du på Fler färger och klickar sedan på den färg du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentet senare tema.

Om du vill ange hur mycket du kan se genom bakgrundsfärgen flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan variera andelen transparens från 0 (helt ogenomskinlig, standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D-perspektiv som du kan använda på posterna i en SmartArt-grafik när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill ändra.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer Knappen Mer.

Obs!: Genom att placera pekaren över en miniatyrbild kan du se hur SmartArt-formatet påverkar din SmartArt-grafik.

Se även

Skapa en tidslinje

 1. På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer.

  Bild av gruppen Illustrationer

 2. Gå till galleriet Välj en SmartArt-grafik, klicka på Process och dubbelklicka sedan på en layout för tidslinjen (som Enkel tidslinje).

 3. Om du vill skriva in text gör du något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

   Obs!: Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

   Kontroll för textfönstret

  • Klicka i en post i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten.

   Obs!: Bäst resultat får du om du använder det här alternativet först när du har lagt till alla poster du vill använda.

Andra aktiviteter på tidslinjen

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill lägga till ytterligare en post i.

 2. Klicka på den befintliga post som ligger närmast platsen där du vill lägga till en ny post.

 3. Klicka på pilen under Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Lägga till en form

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en post efter den markerade posten klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en post innan den markerade posten klickar du på Infoga figur före.

Om du vill ta bort en post från tidslinjen klickar du på posten du vill ta bort och trycker på DELETE.

Meddelanden: 

 • Så här lägger du till en figur från textfönstret:

  1. På figurnivån: Placera markören i slutet av texten där du vill lägga till en ny figur.

  2. Tryck på Retur och skriv sedan önskad text för den nya figuren.

  3. Om du vill lägga till en assistentruta trycker du på Retur efter att du har markerat assistentrutan i textfönstret.

 • Om du vill flytta en post klickar du på posten och drar den sedan till den nya platsen.

 • Om du vill flytta en post mycket små steg håller du ned CTRL samtidigt som du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

 1. Högerklicka på den tidslinje du vill ändra och klicka sedan på Ändra layout.

 2. Klicka på Process och gör sedan något av följande:

  • För en enkel men effektiv tidslinje klickar du på Enkel tidslinje.

   Enkel tidslinje

  • Om du vill visa en status, en tidslinje eller sekventiella steg i en uppgift, process eller ett arbetsflöde klickar du på Accentprocess.

   Accentprocess

  • Om du vill visa en tidslinje med bilder eller foton klickar du på Löpande bildlista. Cirkelfigurerna är avsedda att innehålla bilder.

   Löpande bildlista

Obs!: Du kan också ändra layout för din SmartArt-grafik genom att klicka på ett layoutalternativ i gruppen Layouter på fliken Design under SmartArt-verktyg. När du pekar på ett layoutalternativ ändras SmartArt-grafiken och en förhandsgranskning visas av hur det kommer att se ut med den layouten.

Om du snabbt vill skapa en proffsig layout för eller snygga till SmartArt-grafiken kan du ändra färgerna eller använda ett SmartArt-format i tidslinjen. Du kan även lägga till effekter, som ljussken, mjuka kanter eller 3D-effekter. I PowerPoint 2007-presentationer kan du animera din tidslinje.

Du kan använda färgkombinationer från temafärger på posterna i SmartArt-grafik.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra färgerna på.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  SmartArt-verktygsfält – tidslinje

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg och Design kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

 3. Klicka på önskad färgkombination.

Tips: Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på kanten på den post du vill ändra i SmartArt-grafiken och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Om du vill ändra färg på postens kantlinje klickar du på Linjefärg, sedan Bild av knappfärg och sedan på den färg du vill använda.

 3. Om du vill ändra format för postens kantlinje klickar du på Linjeformat och väljer sedan det linjeformat du vill använda.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill ändra.

 2. Högerklicka på kantlinjen till en post och klicka sedan på Formatera figur.

 3. Klicka på Fyllning och sedan på Hel fyllning.

 4. Klicka på Färg Bild av knapp och sedan på önskad färg.

Om du vill ändra bakgrundsfärg till en färg som inte finns i temafärger klickar du på Fler färger och klickar sedan på den färg du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentet senare tema.

Om du vill ange hur mycket du kan se genom bakgrundsfärgen flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan variera andelen transparens från 0 (helt ogenomskinlig, standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på posterna i en SmartArt-grafik när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill ändra.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  SmartArt-verktygsfält – tidslinje

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer Knappen Mer.

 • Genom att placera pekaren över en miniatyrbild kan du se hur SmartArt-formatet påverkar din SmartArt-grafik.

 • Du kan också anpassa SmartArt-grafiken genom att flytta poster,ändra storlek på poster, lägga till en fyllning eller effekt och lägga till en bild.

Om du använder PowerPoint 2007 kan du animera din tidslinje och framhäva varje post.

 1. Klicka på tidslinjen du vill animera.

 2. Klicka på Animeria på fliken Animeringar, i gruppen Animeringar. Klicka sedan på En och en.

  Bild av fliken Animeringar

Obs!: Om du kopierar en tidslinje med en animering till en annan bild kopieras även animeringen.

Se även

Skapa en tidslinje

När du vill visa en sekvens av händelser, till exempel milstolpar och händelser i ett projekt, kan du använda en tidslinje med SmartArt-grafik. När du har skapat tidslinjen kan du lägga till och flytta händelser, ändra layouter och färger samt tillämpa olika format.

Exempel på grafik för tidslinje
 1. Klicka på SmartArt > Process på fliken Infoga.

  Infoga Smart Art på fliken Infoga
 2. Klicka på Enkel tidslinje eller någon annan processrelaterad bild.

  Infoga en grundläggande tidslinje
 3. Klicka på [Text]-platshållarna och ange information om händelserna.

  Tips: Du kan också öppna textfönstret och ange texten där. Klicka på Textfönster på fliken SmartArt-design.

 1. Klicka på en form i tidslinjen.

  klicka på en figur i tidslinjen
 2. På fliken SmartArt-design klickar du på Lägg till figuroch sedan på Infoga figur före eller Infoga figur efter.

  infoga figur före eller efter
 3. Skriv den text du vill använda.

 1. I tidslinjen klickar du på texten för den händelse du vill flytta.

  klicka på händelsetexten för att flytta den framåt eller bakåt
 2. Gå till fliken SmartArt-design. Klicka på Flytta upp (vänster) eller Flytta ned (höger).

  välj kommandona flytta upp eller flytta ned

 1. Klicka på tidslinjen.

 2. Gå till fliken SmartArt-design. Peka på layoutpanelen. Klicka på nedpilen.

  Välja en ny layout för tidslinjen
 3. Välj en tidslinje eller en processrelaterad SmartArt-grafik, t.ex. någon av följande:

  • Om du vill visa ett förlopp i en tidslinje klickar du på Accentprocess.

   Exempel på Accent-process
  • Om du vill skapa en tidslinje med bilder eller foton klickar du på Löpande bildlista. Cirkelfigurerna är avsedda att innehålla bilder.

   Exempel på lista över kontinuerliga bilder

 1. Klicka på tidslinjen.

 2. Gå till fliken SmartArt-design, klicka på Ändra färger och klicka sedan på den färgkombination du vill använda.

  ändra färgschema för tidslinjen

Ge tidslinjen ett proffsigt utseende genom att använda ett SmartArt-format med en kombination av effekter, till exempel linjeformat, fasning och 3D-perspektiv.

 1. Klicka på tidslinjen.

 2. Klicka på det format du vill använda på fliken SmartArt-design.

  Använd en formatmall till tidslinjen för SmartArt

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×