Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Felträdsanalysdiagram i Visio används ofta för att illustrera händelser som kan leda till ett fel så att felet kan förhindras. Felträdsanalysdiagram används ofta i Six Sigma-processer, särskilt i analysfasen av Six Sigma-affärsförbättringsprocessen.

Du börjar med att definiera den översta händelsen (eller felet). Sedan kan du använda händelse- och grindformer för att illustrera processen uppifrån och ned som kan leda till felet. När du har slutfört diagrammet kan du använda det för att identifiera sätt att eliminera orsaker till felet och för att utforma korrigerande åtgärder för att förhindra sådana fel.

Exempel på felträdsanalysdiagram.

Skapa ett felträdsanalysdiagram

 1. I Visio 2013 och senare versioner:    Starta Visio och klicka på Business > Fault Tree Analysis Diagram > Create.

  I Visio 2010:    Peka på NyttArkiv-menyn, peka på Företag och klicka sedan på Felträdsanalysdiagram.

 2. Dra formen Händelse längst upp på ritningssidan från Former för felträdsanalys.

 3. Dra en grindform, till exempel exklusivt eller en port, till ritningssidan direkt under den första händelseformen.

 4. Fortsätt att dra andra händelse- och grindformer till sidan och placera dem uppifrån och ned för att identifiera möjliga orsaker till felet som representeras av händelseformen på översta nivån.

 5. Koppla ihop formerna.

  1. Dra en figur från en stencil till ritningssidan och placera den nära en annan figur.

   Form placerad nära en annan form

  2. Håll ned musknappen och flytta pekaren över en av de blå trianglarna. Triangeln blir mörkblå.

   När pekaren vilar över en blå triangel blir triangeln mörkblå.

  3. Släpp musknappen. Figuren placeras på ritningssidan, en koppling läggs till och sätts fast i de båda figurerna.

   När du klickar på den blå triangeln läggs en koppling till och limmas mot båda figurerna.

 6. Om du vill lägga till text i en form markerar du den och skriver sedan. När du har skrivit klart klickar du utanför textblocket.

  Meddelanden: 

  1. Om du vill redigera text dubbelklickar du på figuren, placerar markören där du vill ändra texten och skriver sedan.

  2. Om du vill hyperlänka en form till stöddokument eller förklarande dokument markerar du figuren och klickar sedan på Hyperlänkarpå infoga-menyn.

  3. Om du vill justera flera figurer lodrätt eller vågrätt markerar du de former du vill justera och klickar sedan på Justera på fliken Start > gruppen Ordna.

  4. Om du vill distribuera tre eller fler former med jämna mellanrum markerar du formerna och klickar sedan på Placering på fliken Start och väljer alternativet Distribuera.

Skapa ett felträdsanalysdiagram

Obs!: I Visio på webben är felträdsanalysformer endast tillgängliga för Visio abonnemang 1 och Visio abonnemang 2 prenumeranter. De är inte tillgängliga för användare av Visio i Microsoft 365. 

 1. Öppna Visio för webben.

 2. Välj Ny tom ritning.

 3. Skriv felträd i sökrutan i fönstret Former och tryck sedan på Retur.

 4. Välj Former för felträdsanalys i resultatet och välj sedan Lägg till

 5. Dra de former som du vill representera affärsprocessen till ritningssidan.

 6. Koppla ihop formerna som vanligt. Allmän information om hur du kopplar ihop former finns i Lägga till kopplingar mellan former

 7. Om du vill lägga till text i en form markerar du den och skriver sedan. När du har skrivit klart klickar du utanför textblocket.

Mer information om hur du arbetar med former finns i Hantera former i Visio för webben.

Mer information finns i

Lägga till kopplingar mellan Visio-former

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×