Skapa ett felträdsanalysdiagram

Skapa ett felträdsanalysdiagram

Felträdsanalysdiagram i Visio används ofta för att illustrera händelser som kan leda till ett fel så att felet kan förhindras. Felträdsanalysdiagram används ofta i Six Sigma-processer, särskilt i analysfasen av Six Sigmas förbättringsprocess.

Du börjar med att definiera den översta händelsen (eller felet). Sedan kan du använda händelse- och grindformer för att illustrera, uppifrån och ned, processen som kan leda till felet. När du har slutfört diagrammet kan du använda det för att identifiera olika sätt att eliminera orsaker till felet och för att vidta korrigerande åtgärder för att förhindra sådana fel.

Felträdsanalysdiagram

 1. I Visio 2013 och nyare versioner:    Starta Visio och klicka på >Felträdsanalysdiagram och > Skapa.

  I Visio 2010:    På menyn Arkiv pekar du på Nytt,pekar på Företag ochklickar sedan på Felträdsanalysdiagram.

 2. Dra händelseformen tillbörjan av ritningssidan från Felträdsanalysformer.

 3. Dra en grindform, till exempel den exklusiva ELLER-grinden,till ritningssidan direkt under den första händelseformen.

 4. Fortsätt att dra andra händelse- och grindformer till sidan och placera dem uppifrån och ned för att identifiera potentiella orsaker till felet som representeras av den översta nivån av händelseformen.

 5. Anslut formerna.

  1. Dra en figur från en stencil till ritningssidan och placera den nära en annan figur.

   Form placerad nära en annan form

  2. Håll ned musknappen och flytta pekaren över en av de blå trianglarna. Triangeln blir mörkblå.

   När pekaren vilar över en blå triangel blir triangeln mörkblå.

  3. Släpp musknappen. Figuren placeras på ritningssidan, en koppling läggs till och sätts fast i de båda figurerna.

   När du klickar på den blå triangeln läggs en koppling till och limmas mot båda figurerna.

 6. Om du vill lägga till text i en form markerar du den och skriver sedan texten. När du har skrivit klart klickar du utanför textblocket.

  Meddelanden: 

  1. Om du vill redigera text dubbelklickar du på figuren, placerar markören där du vill ändra texten och skriver sedan texten.

  2. Om du vill hyperlänka en form till stöd för eller förklarande dokument markerar du formen och klickar sedan på Hyperlänkar på menyn Infoga.

  3. Om du vill justera flera figurer lodrätt eller vågrätt markerar du de figurer du vill justera och går sedan till fliken Start > gruppen Ordna och klickar på Justera.

  4. Om du vill fördela tre eller fler former med jämna mellanrum markerar du figurerna och klickar sedan på Placering på fliken Start och väljer ett Distribuera-alternativ.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×