Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Oavsett om du vill skapa ett häfte för ett evenemang eller skriva ut ett ambitiöst bokprojekt kan du använda de inbyggda sidinställningarna för häften som finns i Word. Med layouten bokvikning skrivs ditt mästerverk automatiskt ut i rätt ordning, klart för falsning och bindning.

Bäst resultat får du om du ändrar dokumentlayouten innan du börjar skriva. Det gör att det är mindre saker att fixa till om tabeller eller andra objekt i dokumentet inte riktigt passar.

Skapa ett häfte eller en bok

 1. Gå till Layout och välj dialogruteikonen Utskriftsformat längst ned till höger.

  Ikonen Utskriftsformat längst ned till höger på fliken SIDLAYOUT öppnar fönstret Utskriftsformat.
 2. På fliken Marginaler ändrar du inställningen för Flera sidor tillBokvikning. Orienteringen ändras automatiskt till Liggande.

  Under Sidor på fliken Marginaler ändrar du inställningen för Flera sidor: till Bokvikning. Orienteringen ändras till liggande.

  Tips: Långa dokument går bra att dela upp i flera häften som du sedan kan binda till en bok. Under Sidor per häfte väljer du hur många sidor som ska skrivas ut per häfte.

 3. Markera och öka värdet för Fästmarginal för att reservera utrymme på invikningens insida för bindning.

 4. Gå till fliken Papper och välj Pappersstorlek. Den slutliga storleken på häftet är en halv bredd på pappersstorleken.

  Välj pappersstorlek på fliken Papper. Den slutliga storleken på broschyren är hälften av pappersstorleken. Kontrollera att skrivaren fyllts på med papper av rätt storlek.

  Tips: Du kan förbättra häftets utseende på många sätt. Du kan till exempel lägga till kantlinjer på varje sida genom att klicka på Kantlinjer på fliken Layout i fönstret Utskriftsformat.

 5. Klicka på OK. Om dokumentet redan har innehåll så formateras texten automatiskt men du kan behöva justera objekt som bilder och tabeller manuellt.

Utskriftsinställningar för häften

När du skriver ut häftet måste du kontrollera utskriftsinställningarna för att se till att du skriver ut på båda sidorna av pappret och vänder sidorna rätt för att få önskat resultat.

 1. Gå till Arkiv > Skriv ut.

 2. Om skrivaren har stöd för automatisk utskrift på båda sidor ändrar du Skriv ut på enasidan till Skriv ut på båda sidor. Välj alternativet Vänd sidorna längs kortsidan för att inte den andra sidan på varje ark ska skrivas ut upp och ned.

  Under Inställningar ändrar du Skriv ut på ena sidan till Skriv ut på båda sidor.
 3. Om skrivaren inte har stöd för dubbelsidig utskrift väljer du Skriv ut på båda sidor manuellt och matar in sidorna igen när skrivaren ber om dem. För att undvika att sidor skrivs ut med texten upp och ned vänder du sidorna längs med kortsidan enligt skrivarens anvisningar.

  Tips: För att ge ett mer professionellt intryck kan du lägga till sidnummer i sidhuvud eller sidfot. Mer information finns i Lägga till sidnummer.

Se även

Skapa en broschyr med en Word-mall

Broschyr: Sidnumreringstips.

Skapa olika sidhuvuden eller sidfötter för udda och jämna sidor

Hämta Microsoft-publiceringsmallar

Skapa ett häfte eller en bok

 1. Gå till Layout >över >anpassade marginaler.

 2. Ändra inställningen för Flera sidor tillBokvikning. Orienteringen ändras automatiskt till Liggande.

  Tips: Långa dokument går bra att dela upp i flera häften som du sedan kan binda till en bok. Under Sidor per häfte väljer du hur många sidor som ska skrivas ut per häfte.

 3. Reservera utrymme för bindningen på falsningens insida genom att öka bredden på Fästmarginal.

 4. Du kan förbättra häftets utseende på många sätt. Om du till exempel vill lägga till kantlinjer på varje sida går du till fliken Layout i fönstret Anpassade marginaler och väljer Kantlinjer.

 5. Välj OK.

  Om dokumentet redan har innehåll så formateras texten automatiskt men du kan behöva justera objekt som bilder och tabeller manuellt.

 6. Gå till >Utskriftsformat och kontrollera pappersstorleken. Kom ihåg att den slutliga storleken på häftet är hälften av pappersstorleken. Kontrollera att skrivaren fyllts på med papper av rätt storlek.

Utskriftsinställningar för häften

När du skriver ut häftet måste du kontrollera utskriftsinställningarna för att se till att du skriver ut på båda sidorna av pappret och vänder sidorna rätt för att få önskat resultat. Gör så här om skrivaren har stöd för automatisk utskrift på båda sidor.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 2. Under Tvåsidig väljerdu Broschyr.

  Tips: För att ge ett mer professionellt intryck kan du lägga till sidnummer i sidhuvud eller sidfot. Mer information finns i Lägga till sidnummer.

Obs!: Om skrivaren inte har stöd för automatisk utskrift på båda sidorna måste du skriva ut varje sida manuellt.

Se även

Skapa en broschyr med en Word-mall

Broschyr: Sidnumreringstips.

Skapa olika sidhuvuden eller sidfötter för udda och jämna sidor

Hämta Microsoft-publiceringsmallar

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

GÅ MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×