Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du utför statistisk analys kan du vilja skapa ett låddiagram för att visa distributionen för en datauppsättning. I ett låddiagram delas numeriska data upp i kvartiler och en ruta ritas mellan den första och tredje kvartilen med ytterligare en linje längs med den andra kvartilen för att ange medianen. I vissa låddiagram visas min- och maxvärden utanför den första och tredje kvartilen med linjer som ofta kallas för morrhår.

Olika delar i ett låddiagram

Även om Excel 2013 inte har en diagrammall för låddiagram kan du skapa låddiagram genom att utföra följande steg:

 1. Beräkna kvartilvärdena från källans datauppsättning.

 2. Beräkna kvartilsdifferenserna.

 3. Skapa ett staplat diagram från kvartilsintervallen.

 4. Omvandla det staplade diagrammet till formatet för låddiagram.

I exemplet innehåller källans datauppsättning tre kolumner. Varje kolumn har 30 poster med följande intervall:

 • Kolumn 1 (2013): 100–200

 • Kolumn 2 (2014): 120–200

 • Kolumn 3 (2015): 100–180

Källdatatabell

Artikelinnehåll

Steg 1: Beräkna kvartilvärdena

Först måste du beräkna min-, max- och medianvärdena och de första och tredje kvartilerna från datauppsättningen.

 1. Gör det genom att skapa en andra tabell och fylla den med följande formler:

  Värde

  Formel

  Minvärde

  MIN(cellintervall)

  Första kvartilen

  KVARTIL.INK(cellintervall; 1)

  Medianvärde

  KVARTIL.INK(cellintervall; 2)

  Tredje kvartilen

  KVARTIL.INK(cellintervall; 3)

  Maxvärde

  MAX(cellintervall)

 2. Du bör därefter ha en tabell med rätt värden. Följande kvartiler beräknas från dessa exempeldata:

  Den slutliga tabellen och värdena

Överst på sidan

Steg 2: Beräkna kvartilsdifferenserna

Beräkna sedan differenserna mellan varje fas. Du behöver beräkna differensen mellan följande:

 • Första kvartilen och minivärdet

 • Median och första kvartilen

 • Tredje kvartilen och median

 • Maxvärde och tredje kvartilen

 1. Börja med att skapa en tredje tabell och kopiera minimivärdena från den senaste tabellen direkt dit.

 2. Beräkna kvartilsdifferenserna med subtraktionsformeln (cell1 – cell2) i Excel och fyll den tredje tabellen med differenserna.

För dessa exempeldata ser den tredje tabellen ut så här:

Överst på sidan

Steg 3: Skapa ett staplat diagram

Informationen i den tredje tabellen passar bra för ett låddiagram och vi börjar med att skapa ett staplat diagram som vi sedan kommer att ändra.

 1. Markera alla data från den tredje tabellen och klicka på Infoga > Infoga kolumndiagram > Staplad stapel.

  Börja med att välja Staplad stapel.

  I början ser diagrammet inte ut som ett låddiagram eftersom Excel som standard ritar staplade staplar från vågräta och inte lodräta datauppsättningar.

  Standarddiagram med staplade staplar
 2. För att vända diagrammets axlar högerklickar du på diagrammet och väljer Markera data.

 3. Klicka på Byt rad/kolumn.

  Tips: 

  • Om du vill byta namn på kolumnerna, på sida vågräta (kategori) axeletiketter klickar du på Redigera och markera cellområdet i tredje tabellen med kategorinamn som du vill använda. Markera det cellområde som du vill byta namn på.

  • Byt namn på förklaringsposterna genom att på sidan med Förklaringsposter (serie) klicka på Redigera och ange det du vill.

 4. Klicka på OK.

Diagrammet bör nu se ut som det som visas nedan. I det här exemplet har även diagramrubriken redigerats och förklaringen är dold.

Så här bör diagrammet se ut nu.

Överst på sidan

Steg 4: Omvandla det staplade diagrammet till formatet för låddiagram

Dölj de undre dataserierna

Börja omvandlingen av det staplade diagrammet till ett låddiagram med att dölja de undre dataserierna:

 1. Markera den undre delen av kolumnerna.

  Obs!: När du klickar på en enskild kolumn markeras alla förekomster av samma serie.

 2. Klicka på Format > Aktuell markering > Formatera markering. Rutan Format öppnas till höger.

  Formatera markering finns på fliken Format.
 3. På fliken Fyll i panelen Formellt väljer du Ingen fyllning.

  De undre dataserierna är dolda i diagrammet.

  Data längst ned i diagrammet är dolda.

Skapa morrhår för låddiagrammet

Nästa steg är att ersätta de översta och näst understa (de mörkblå och orange områdena i bilden) dataserierna med streck som även kallas morrhår.

 1. Markera den översta dataserien.

 2. På fliken Fyll i panelen Formellt väljer du Ingen fyllning.

 3. Från menyfliksområdet klickar du på Design > Lägg till diagramelement > Felstaplar > Standardavvikelse.

  Menyerna "Lägg till diagramelement" och "Felstaplar".
 4. Klicka på en av de visade felstaplarna.

 5. Öppna fliken Alternativ för felstapel i rutan Format och ställ in följande:

  • Ställ in Riktning till Minus.

  • Ställ in Slutformat till Inget slut.

  • För Felmängd ställer du in Procent till 100.

   Procentandelen för felmängden bör vara 100 %.
 6. Upprepa förra steget för de näst nedersta dataserierna.

  Det staplade diagrammet bör nu ha börjat likna ett låddiagram.

  Det slutliga diagrammet har nu "morrhår".

Färglägg områdena i mitten

Låddiagram ritas normalt med en fyllningsfärg och en tunn yttre kantlinje. Följande steg beskriver hur layouten slutförs.

 1. Välj det övre området i låddiagrammet.

 2. Klicka på hel fyllning på fliken fyllning & linje i Format på Kontrollpanelen.

 3. Välj en fyllningsfärg.

 4. Klicka på Heldragen linje på samma flik.

 5. Välj en kantfärg och Bredd för linjen.

 6. Ange samma värden för övriga områden i låddiagrammet.

  Slutresultatet ska se ut som ett låddiagram.

  De slutliga låddiagrammen bör se ut så här.

Överst på sidan

Se även

Tillgängliga diagramtyper i Office

Diagram och andra visualiseringar i Power View

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×