Skapa ett trådblocksdiagram för användargränssnitt

Skapa ett trådblocksdiagram för användargränssnitt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Mallen trådblocksdiagram har utformats för att skapa modeller medelgod återgivning av programvaran. Mallen kan användas för en mängd olika typer av programvara, till exempel program för Windows, Internet och mobila enheter.

  1. Börja genom att klicka på stencilen Dialogrutor och dra ett programformulär eller ett dialogruteformulär till sidan. Lägg till andra former från den här stencilen för den grundläggande strukturen i användargränssnittet.

  2. Klicka på stencilen Verktygsfält när du vill lägga till menyer och andra programikoner.

  3. Använd formerna i de andra fyra standardstencilerna (Kontroller, Markörer, Vanliga ikoner och Webb- och mediaikoner) för att fylla i användargränssnittet och visa programmets funktioner.

Vissa av trådblocksformerna har anpassningsbara egenskaper. Här följer några tips om hur du kan använda dessa former.

Vad vill du göra?

Skapa dialogrutor

Skapa verktygsfält

Lägga till kontroller i formulär

Skapa dialogrutor

Form

Tips

Programformulär

En behållare som utgör gränserna för hela programmet. En kopplingspunkt i det övre högra hörnet håller Windows-knappformer på plats.

Dialogruteformulär

En behållare som innehåller ikoner, kontroller och text för dialogrutor. En kopplingspunkt i det övre högra hörnet håller Windows-knappformer på plats.

Windows-knapp

Välj vilken knapp du vill skapa med hjälp av den här formen: Stäng, Maximera, Minimera eller Återställ (knapparna som normalt finns i det övre högra hörnet i programfönster och dialogruteformulär). Du väljer önskad knapp genom att släppa formen på formuläret, och du kan även högerklicka på formen och klicka på Knapptyp om du vill ändra den senare.

Ändra knappens skuggning genom att högerklicka på formen och sedan klicka på Visa aktiv.

Statusfält

En behållare för statusfältsobjekt, ikoner och delare. Statusfältsobjekt är medellånga fält där du kan lägga till text genom att dubbelklicka på dem. De har även en mittplacerad kopplingspunkt där du kan lägga till former som ikoner, förloppsindikatorer eller skjutreglage. Statusfältikoner är korta fält med en mittplacerad kopplingspunkt där du kan släppa ikoner från Delade ikoner eller Webb- och mediaikoner. Du kan släppa statusfältsdelare mellan andra former om du vill göra synliga avdelningar.

Rullningslist

Högerklicka på den när du vill ange om den ska vara lodrät eller vågrät och för att ange hur långt skjutreglaget ska vara (rullningsknappens storlek). Använd det gula kontrollhandtaget för att flytta skjutreglaget längs hela rullningslisten.

Storlekshandtag

Kan endast användas i rullningslister och statusfält. En dialogruta visas så att du kan ange typen när du har släppt den på sidan.

Flikfält

En behållare för flikobjekt. När du har lagt till ett flikobjekt för överkant eller nederkant, kan du lägga till fler genom att högerklicka på flikobjektet, eller klicka på den blå Infoga-pilen som visas med en orange markering när du håller pekaren över ett av flikens hörn.

Ändra en fliks skuggning genom att högerklicka på formen och sedan klicka på Ange aktiv flik.

När du har markerat flikfältet kan du använda fliken Format under Behållarverktyg om du vill ändra format på flikfältet.

Överst på sidan

Skapa verktygsfält

Form

Tips

Menyrad

En behållare för menyradsobjekt. När du har lagt till ett menyradsobjekt kan du högerklicka på objektet och ange läget (till exempel aktiverad eller markerad), typen (normal eller listruta) och om plats ska läggas till för en ikon. Du kan även använda snabbmenyn och lägga till fler menyradsobjekt eller klicka på den blå Infoga-pilen.

Nedrullningsbar meny

En behållare för menyobjekt. När du har lagt till ett menyobjekt, kan du högerklicka på objektet och ange läge (till exempel aktiverad eller markerad), typen (till exempel normal eller alternativknapp) och om det ska anges till menybredden. Du kan även använda snabbmenyn och lägga till fler menyobjekt eller klicka på den blå Infoga-pilen.

Du kan koppla en nedrullningsbar meny till ett menyradsobjekt om du vill visa en öppen meny. Menyradsobjekten har kopplingspunkter i det nedre hörnet som kan kopplas till det övre hörnet på en nedrullningsbar meny.

Överst på sidan

Lägga till kontroller i formulär

Form

Tips

Hyperlänk

När du släpper en hyperlänkform på sidan öppnas dialogrutan Hyperlänkar så att du kan ange länkmålet.

Knapp

Högerklicka på formen Knapp och ange läge, eller utseende, för knappen (till exempel aktiverad eller markerad).

Listruta

En behållare för listruteobjekt. Om du högerklickar på listrutan så kan du ange riktning för listan (till exempel uppifrån och ned eller från vänster till höger). När du har lagt till ett listruteobjekt kan du högerklicka på objektet och ange läge (till exempel aktiverad eller markerad) samt ange platshållare om du vill lägga till extra utrymme för objektet, till exempel för att lägga till en ikon. Du kan även använda snabbmenyn och lägga till fler listruteobjekt, eller klicka på den blå Infoga-pilen.

När listrutan är markerad kan du använda fliken Format under Behållarverktyg om du vill ändra listrutans format.

Kryssruta

Högerklicka på kryssrutan och ange Alternativ (till exempel Markerad eller Avmarkerad) och Läge (till exempel Aktiverad eller Vid hovring).

Trädkontroll

En behållare för trädkontrollsobjekt. När du har lagt till ett trädkontrollsobjekt kan du högerklicka på objektet och ange indrag och egenskaper för trädet som exempelvis expanderat eller minimerat läge och platshållarutrymmen.

Du kan även använda snabbmenyn och lägga till fler trädkontrollsobjekt, eller klicka på den blå Infoga-pilen.

När trädkontrollen är markerad kan du använda fliken Format under Behållarverktyg om du vill ändra format på trädkontrollen.

Skjutreglage

Högerklicka på skjutreglaget om du vill ange egenskaper som exempelvis antal och position för skalstreck. Använd det gula kontrollhandtaget när du vill flytta skjutreglaget.

Förloppsindikator

Använd det gula kontrollhandtaget när du vill flytta förloppsindikatorn.

Kalender

När du släpper en kalender på sidan visas en dialogruta där du kan ange månad och år. Om du vill ändra inställningen senare högerklickar du på formen och klickar på Konfigurera.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×