Obs!: Diagrammet UML-paket är inte tillgängligt i Visio 2013 och senare versioner. Information om UML-diagram i Visio 2013 och senare versioner finns i UML-diagram i Visio.

 1. I Visio 2010: Klicka på program varaunder Mallkategorieroch klicka sedan på UML-modelldiagramoch sedan på skapa.

  I Visio 2007: peka på nyttpå menyn Arkiv , peka på program varaoch klicka sedan på UML-modelldiagram.

 2. I trädvy högerklickar du på paket som du vill använda som behållare för andra paket, pekar på nyttoch klickar sedan på statiskt struktur diagram.

  En tom sida visas och stencilen UML-statisk struktur blir den översta stencilen. Arbets ytan visar "statisk struktur" som en vattenstämpel. En ikon som representerar diagrammet läggs till i trädvyn.

  Obs!: Om trädvyn inte visas pekar du på Visa UML -menyn och klickar sedan på modell Utforskaren

 3. I trädvyn klickar du på namnet på statiskt strukturdiagram ikonen och klickar sedan på namnet igen. Skriv ett nytt namn för diagrammet.

 4. Dra en paket form från stencilen UML-statisk struktur till ritnings sidan för paket diagram för att visa ett av de paket som ingår i det översta paketet. Ett paket läggs till i trädvyn.

 5. Dubbelklicka på formen ny paket för att öppna dialog rutan Egenskaper för UML-paket . Skriv ett namn på paketet, till exempel SubPackage1, och välj andra egenskaps värden och klicka sedan på OK.

 6. Högerklicka på ikonen SubPackage1 i trädvyn, peka på nyttoch välj sedan den typ av diagram du vill visa i under paketet.

 7. Klicka på namnet på ikonen för det statiska struktur diagrammet i trädvyn och klicka sedan på namnet igen. Skriv ett nytt namn för diagrammet, till exempel SubPackage1-diagram.

  En ikon som representerar diagrammet läggs till i trädvyn och en lämplig stencil visas.

 8. Dra former till ritnings sidan för att representera de element som ingår i under paketet.

 9. Dubbelklicka på diagram ikonen för paket diagrami trädvyn och upprepa sedan steg 3 till 7 tills du har skapat alla de paket du vill använda.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×