Du kan skapa UML-tillståndsmaskindiagram som visar beteendet hos en del av ett utformat system.

Hur ett objekt reagerar på en händelse beror på objektets status. Ett tillståndsdatordiagram beskriver svaret på ett objekt på en extern dator. Objektet kan vara ett datorprogram, en enhet eller en process.

Ett exempel på ett UML-tillståndsmaskindiagram som visar ett bankomatsystem.

Först måste du öppna UML State Machine-diagrammet som levereras med en tillståndsdatorstencil som har former som överensstämmer med standarden UML 2.5 eller 2.0, beroende på vilken version av Visio.

 1. Starta Visio. Om du redan har en fil öppen klickar du på Arkiv > Nytt.

 2. Skriv UML-tillståndsdatorn i rutan Sök.

 3. Markera UML State Machine-diagrammet.

 4. I dialogrutan väljer du antingen Metriska enheter ellerAmerikanska enheter.

 5. Välj Skapa.

 6. Diagrammet öppnas. Du bör se fönstret Former bredvid diagrammet. Om du inte ser det går du till Visa >och kontrollerar att Former är markerat. Om du fortfarande inte ser fönstret klickar du på knappen Visa fönstret Former till vänster.

 7. Se till att kryssrutan bredvid Kopplingspunkter är markerad på fliken Visa. Då visas kopplingspunkter när du börjar koppla ihop former.

 8. Dra nu de former du vill ha med i diagrammet från fönstret Former till sidan. Om du vill byta namn på textetiketter dubbelklickar du på etiketterna.

Obs!: För att skapa och redigera UML- Visio på webben i Visio Abonnemang 1 eller Visio Abonnemang 2krävs en licens som köps separat Microsoft 365. Om du vill ha mer information kontaktar Microsoft 365 administratör. Om din administratör har aktiverat självbetjäning för köp kan du köpa en licens för Visio själv. Mer information finns i Vanliga frågor och svar om självbetjäning för köp.

 1. Öppna Visio för webben

 2. Välj Fler mallar nära det övre högra hörnet på sidan.

 3. Rulla ned till raden UML State Machine i galleriet.

  Det första objektet på raden representerar en tom mall plus den tillhörande stencilen. De andra objekten på raden är exempeldiagram där några figurer redan har ritats så att du snabbt kan komma igång.

 4. Klicka på ett objekt om du vill se en större förhandsgranskning.

 5. När du hittar diagrammet du vill använda klickar du på diagrammets Skapa-knapp.

  Det nya diagrammet, med den relaterade stencilen, öppnas i webbläsaren. Nu kan du börja lägga till former i diagrammet.

I Visio 2010 finns det ett tillståndsschema i stället för ett tillståndsdatordiagram. Mer information finns i Skapa ett UML-tillståndsdiagram.

Se även

UML-diagram i Visio

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×