Skapa ett Venndiagram

Du kan skapa SmartArt-grafik som använder en Venndiagramlayout i Excel, Outlook, PowerPoint och Word. Venndiagram är idealiska för att illustrera likheter och skillnader mellan olika grupper eller koncept.

Översikt över Venndiagram

I ett Venndiagram används överlappande cirklar för att illustrera likheter, olikheter och relationer mellan grupper, idéer, kategorier eller grupper. Likheter mellan grupper representeras av de cirkeldelar som överlappar varandra, och olikheter representeras av de cirkeldelar som inte överlappar varandra.

Ett Venndiagram

1 Varje stor grupp representeras av en av cirklarna.

2 De områden som överlappar varandra representerar likheter mellan två stora grupper eller mindre grupper som tillhör de två större grupperna.

Vad vill du göra?

 1. På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer.

  SmartArt i gruppen Illustrationer på fliken Infoga

  Ett exempel på gruppen Illustrationer på fliken Infoga i PowerPoint 2013

 2. Klicka på Relation i galleriet Välj en SmartArt-grafik och klicka på en Venndiagramlayout (till exempel Enkelt Venndiagram). Klicka sedan på OK.

  SmartArt-grafikobjekt

Lägga till text huvudcirklar

 1. Markera en figur i SmartArt-grafiken.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på [Text] i text-fönstret och skriv in texten (eller markera en punkt och skriv in texten).

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

  • Klicka på en cirkel i SmartArt-grafiken och skriv in texten.

  Obs!: Om du inte ser Textfönstret kan du öppna det genom att klicka på kontrollen på vänster sida om SmartArt-bilden.

  Kontroll för textfönstret

Lägga till text i cirklarnas överlappande delar

Du kan inte lägga till text i de delar som överlappar varandra i ett Venndiagram från textfönstret. I stället kan du infoga textrutor och placera dem ovanpå de överlappande områdena.

I Excel, Outlook och Word:

 1. Gör något av följande i gruppen Text på fliken Infoga:

  • I Excel klickar du på Textruta.

  • I Outlook klickar du på Textruta och sedan på Rita textruta.

  • I Word klickar du på Textruta, går längst ned i galleriet och klickar på Rita textruta.

 2. Gör sedan följande:

  • Klicka och dra i en överlappande cirkel. Rita textrutan så stor du vill ha den.

  • Om du vill lägga till text klickar du i rutan och skriver.

  • Om du vill ändra bakgrundsfärgen från vit till samma färg som den överlappande cirkeln högerklickar du i textrutan och väljer sedan Formatera figur.

  • Välj Ingen fyllning under Fyllning i rutan Formatera figur.

  • Om du vill ta bort linjerna runt textrutan ser du till att textrutan är markerad, klickar på Linje i rutan Formatera figur och väljer sedan Ingen linje.

   Meddelanden: 

   • Om du vill placera textrutan på en annan plats klickar du på den och, när pekaren ändras till en korspil ( Korspil ), drar du textrutan dit du vill ha den.

   • Om du vill formatera texten i textrutan markerar du texten och använder sedan formateringsalternativen i gruppen Tecken på fliken Start.

I PowerPoint:

 1. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga.

 2. Klicka och dra i en överlappande cirkel. Rita textrutan så stor du vill ha den.

 3. Om du vill lägga till text klickar du i rutan och skriver.

 1. Klicka på den befintliga cirkel som är närmast den plats där du vill lägga till den nya cirkeln.

 2. Klicka på pilen bredvid Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken. Du kan behöva dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att fliken Design ska öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en cirkel efter den markerade cirkeln, och vill att den ska överlappa den markerade cirkeln klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en cirkel före den markerade cirkeln, och vill att den ska överlappa den markerade cirkeln klickar du på Infoga figur före.

Meddelanden: 

 • När du vill lägga till en cirkel i ett Venndiagram kan du experimentera med att lägga till figuren före eller efter den markerade cirkeln så att den nya cirkeln placeras på önskad plats.

 • Om du vill infoga en cirkel från textfönstret klickar du på en befintlig cirkel, flyttar pekaren före eller efter texten där du vill lägga till cirkeln och trycker på Retur.

 • Om du vill ta bort en cirkel från ett Venndiagram klickar du på den cirkel du vill ta bort och trycker sedan på Delete.

 • Om du vill flytta en cirkel klickar du på cirkeln och drar den sedan till den nya platsen.

 • Om du vill flytta en cirkel mycket små steg håller du ned CTRL samtidigt som du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

 1. Högerklicka på det Venndiagram du vill ändra.

 2. Klicka på ett layoutalternativ i gruppen Layouter på fliken Design under SmartArt-verktyg. När du pekar på ett layoutalternativ ändras SmartArt-grafiken och en förhandsgranskning visas av hur det kommer att se ut med den layouten. Välj önskad layout.

  • Om du vill visa överlappande relationer som en sekvens klickar du på Linjärt Venndiagram.

   Linjärt Venndiagram

  • Om du vill vissa överlappande relationer med betoning på tillväxt eller gradering klickar du på Staplat Venndiagram.

   Staplat Venndiagram

  • Om du vill visa överlappande relationer och förhållandet till en central idé klickar du på Radiellt Venndiagram.

   Radiellt Venndiagram

Om du snabbt vill få en proffsig SmartArt-grafik kan du ändra färgerna i Venndiagrammet. Du kan också lägga till effekter, exempelvis ljussken, mjuka kanter och 3D-effekter.

Du kan använda färgkombinationer från temafärger på cirklar i SmartArt-grafik.

Klicka på den SmartArt-grafik vars färger du vill ändra.

 • Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Ändra alternativet Färger i gruppen SmartArt-format

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

Tips: Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

Ändra linjefärg eller linjeformat på en cirkels kant

 1. Högerklicka på kanten på den cirkel du vill ändra i SmartArt-grafiken, och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Klicka om nödvändigt på pilen bredvid Linje i rutan Formatera figur så visas alla alternativen. Gör sedan något av följande:

  • Om du vill ändra färg på cirkelns kant linje klickar du på färg Bild av knapp och sedan på den färg du vill använda.

  • Om du vill ändra format på cirkelns kant väljer du de linjeformat du vill ha, till exempel Transparens, Bredd och Strecktyp.

Ändra bakgrundsfärg på en cirkel i ett Venndiagram

Klicka på den SmartArt-grafik du vill ändra.

 1. Högerklicka på kanten på en cirkel och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Klicka på Hel fyllning under Fyllning i rutan Formatera figur.

 3. Klicka på Färg Bild av knapp och sedan på önskad färg.

  • Om du vill ändra bakgrunden till en färg som inte finns i temafärger klickar du på fler färgeroch sedan antingen på den färg som du vill använda på fliken standard eller blanda en egen färg på fliken egen . Anpassade färger och färger på fliken standard uppdateras inte om du ändrar dokument tema.

  • Om du vill öka figurernas genomskinlighet i diagrammet flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan variera andelen transparens från 0 % (helt ogenomskinlig, standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

Ett SmartArt-format är en kombination av olika effekter, till exempel linjeformat, tavelram eller 3D-rotation som du kan tillämpa på cirklarna i SmartArt-grafiken för att skapa ett unikt utseende.

Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra.

 • Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Gruppen SmartArt-format på fliken Design för SmartArt-verktyg

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer Knappen Mer .

Obs!: Genom att placera pekaren över en miniatyrbild kan du se hur SmartArt-formatet påverkar din SmartArt-grafik.

Tips: Om du använder PowerPoint 2013 eller PowerPoint 2016 kan du animera ett Venndiagram för att framhäva varje cirkel. Mer information finns i Animera en SmartArt-grafik.

Mer information finns i

Välja SmartArt-grafik

Lär dig mer om SmartArt-grafik

Lägga till figurer

Vad vill du göra?

 1. På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer.

  Gruppen Figurer på fliken Infoga.

 2. Klicka på Relation i galleriet Välj en SmartArt-grafik och klicka på en Venndiagramlayout (till exempel Enkelt Venndiagram). Klicka sedan på OK.

Lägga till text huvudcirklar

 1. Markera SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på text rutai gruppen Skapa grafik på fliken design under SmartArt-verktyg.
  Gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg
  Om du inte ser SmartArt-verktyg eller fliken design kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafik. Du kan behöva dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att öppna fliken design .

 3. Gör något av följande:

 4. Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

 5. Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

 6. Klicka på en cirkel i SmartArt-grafiken och skriv in texten.

 7. Markera en punkt och skriv texten under Skriv texten här i textfönstret.

Obs!: Du kan också öppna textfönstret genom att klicka på kontrollen.

Kontroll för textfönstret

Lägga till text i cirklarnas överlappande delar

Du kan inte lägga till text i de delar som överlappar varandra i ett Venndiagram från textfönstret. I stället kan du infoga textrutor och placera dem ovanpå de överlappande områdena.

Gör så här om du vill infoga en text ruta:

 1. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga.

 2. Rita en textruta genom att dra.

 3. Markera text rutan och skriv texten.

 4. Placera text rutan över det överlappande området i cirklarna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till ytterligare en cirkel för.

 2. Klicka på den befintliga cirkel som är närmast den plats där du vill lägga till den nya cirkeln.

 3. Klicka på pilen bredvid Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken. Du kan behöva dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att fliken Design ska öppnas.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en cirkel efter den markerade cirkeln, och vill att den ska överlappa den markerade cirkeln klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en cirkel före den markerade cirkeln, och vill att den ska överlappa den markerade cirkeln klickar du på Infoga figur före.

 • När du vill lägga till en cirkel i ett Venndiagram kan du experimentera med att lägga till figuren före eller efter den markerade cirkeln så att den nya cirkeln placeras på önskad plats.

 • Om du vill lägga till en cirkel från textfönstret klickar du på en befintlig cirkel, flyttar markören före eller efter texten där du vill lägga till cirkeln och trycker sedan på RETUR.

 • Om du vill ta bort en cirkel från ett Venndiagram klickar du på den cirkel du vill ta bort och trycker sedan på DELETE.

 • Om du vill flytta en cirkel klickar du på cirkeln och drar den sedan till den nya platsen.

 • Om du vill flytta en cirkel mycket små steg håller du ned CTRL samtidigt som du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

 1. Högerklicka på det Venndiagram du vill ändra och klicka sedan på ändra layout.

 2. I dialog rutan Välj en SmartArt-grafik klickar du på relation i det vänstra fönstret och gör något av följande i den högra rutan:

  • Om du vill visa överlappande relationer som en sekvens klickar du på Linjärt Venndiagram.

   Linjärt Venndiagram

  • Om du vill vissa överlappande relationer med betoning på tillväxt eller gradering klickar du på Staplat Venndiagram.

   Staplat Venndiagram

  • Om du vill visa överlappande relationer och förhållandet till en central idé klickar du på Radiellt Venndiagram.

Obs!: Du kan också ändra layout för din SmartArt-grafik genom att klicka på ett layoutalternativ i gruppen Layouter på fliken Design under SmartArt-verktyg. När du pekar på ett layoutalternativ ändras SmartArt-grafiken och en förhandsgranskning visas av hur det kommer att se ut med den layouten.

Om du snabbt vill få en proffsig SmartArt-grafik kan du ändra färgerna i Venndiagrammet. Du kan också lägga till effekter, exempelvis ljussken, mjuka kanter och 3D-effekter.

Du kan använda färgkombinationer från temafärger på cirklar i SmartArt-grafik.

Klicka på den SmartArt-grafik vars färger du vill ändra.

 1. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

Tips: Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

Ändra linjefärg eller linjeformat på en cirkels kant

 1. Högerklicka på kanten på den cirkel du vill ändra i SmartArt-grafiken, och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Gör något av följande i dialog rutan Formatera figur :

  • Om du vill ändra färg på cirkelns kant linje klickar du pålinje färg i det vänstra fönstret, klickar på färg Bild av knapp och klickar sedan på den färg du vill använda.

  • Om du vill ändra linje formatet för cirkelns kant linje klickar du på linje format i den vänstra rutan i fönstret linje format och väljer sedan de linje format du vill använda.

Ändra bakgrundsfärg på en cirkel i ett Venndiagram

Klicka på den SmartArt-grafik du vill ändra.

 1. Högerklicka på kanten på en cirkel och klicka sedan på Formatera figur.

 2. I dialog rutan Formatera figur klickar du på fyllningi fönstret till vänster och sedan på hel fyllningi fönstret fyllning .

 3. Klicka på Färg Bild av knapp och sedan på önskad färg.

  • Om du vill ändra bakgrunden till en färg som inte finns i temafärger klickar du på fler färgeroch sedan antingen på den färg som du vill använda på fliken standard eller blanda en egen färg på fliken egen . Anpassade färger och färger på fliken standard uppdateras inte om du ändrar dokument tema.

  • Om du vill öka figurernas genomskinlighet i diagrammet flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan variera andelen transparens från 0 % (helt ogenomskinlig, standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

Ett SmartArt-format är en kombination av olika effekter, till exempel linjeformat, tavelram eller 3D-rotation som du kan tillämpa på cirklarna i SmartArt-grafiken för att skapa ett unikt utseende.

Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra.

 1. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer Knappen Mer .

 • Genom att placera pekaren över en miniatyrbild kan du se hur SmartArt-formatet påverkar din SmartArt-grafik.

Om du använder PowerPoint 2010 kan du animera ett Venndiagram för att framhäva varje cirkel. Mer information om att animera SmartArt-grafik finns i Animera SmartArt-grafik.

 1. Klicka på det Venndiagram du vill animera.

 2. På fliken animeringar , i gruppen animering klickar du på knappen mer Knappen Mer och sedan på den animering du vill använda.

 3. Om du vill göra varje cirkel i ett Venndiagram i följd klickar du på effekt alternativi gruppen animering på fliken animeringar och klickar sedan på en i taget.

Obs!: Om du kopierar ett Venndiagram med en animering till en annan bild kopieras även animeringen.

Mer information finns i

Välja SmartArt-grafik

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×