Skapa layouten för en ritning genom att fästa mot stödlinjer

Du kan använda stödlinjer för att justera och ordna formerna i en ritning. Börja med att placera stödlinjer och layoutstödpunkter i ritningen. Limma sedan formerna till stödlinjerna eller justera formerna mot layoutstödpunkterna.

Placera stödlinjer och layoutstödpunkter i ritningen

  • Du placerar en stödlinje genom att dra en stödlinje från den vågräta eller lodräta linjalen till ritningssidan och sedan släppa musknappen.

    Klicka på en linjal om du vill dra en stödlinje till ritningen.
  • Du placerar en layoutstödpunkt genom att dra den konturerade korssymbolen från skärningspunkten mellan de två linjalerna till ritningssidan och sedan släppa musknappen. När du drar layoutstödpunkten ser den ut som två blå korsade linjer.

    Klicka på hårkorset för att dra en layoutstödpunkt till ritningen.
  • Om du vill ta bort en stödlinje eller en layoutstödpunkt markerar du den och trycker på Delete.

  • Om du vill dölja stödlinjer avmarkerar du kryssrutan Stödlinjer i gruppen Visa på fliken Visa.

    Ta bort stödlinjer på fliken Visa om du vill sluta visa stödlinjer.

Fästa en form mot en stödlinje

Dra formen till stödlinjen. En kopplingspunkt i formen fästs mot stödlinjen.

Du kan få en form att flytta sig tillsammans med en stödlinje genom att limma den mot stödlinjen.

Justera en form mot en layoutstödpunkt

Dra formen så att formens mittpunkt, markeringshandtag eller ändpunkter fästs mot layoutstödpunkten.

Dra formen till en stödlinje för att limma den mot layoutstödpunkten.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×