Skapa och skicka ett snabbmeddelande

Du kan ha snabbmeddelandekonversationer (IM) med en eller flera kontakter.

Vad vill du göra?

Skicka ett snabbmeddelande till en enda kontakt

Skicka ett snabbmeddelande till flera kontakter

Ta emot ett snabbmeddelande

Bjuda in andra till en konversation

Växla mellan snabbmeddelandekonversationer

Gå vidare från snabbmeddelande till samtal

Hitta en nyligen genomförd eller missad konversation

Avsluta en konversation

Skicka ett snabbmeddelande till en enda kontakt

Så här skickar du ett snabbmeddelande:

 1. Knacka på Kontakter och börja skriva in en persons namn i sökrutan på fliken Lync. Resultaten visas nedanför rutan.

 2. När du hittar kontakten som du letar efter knackar du på personens namn. På skärmen Kort knackar du sedan på ikonen Snabbmeddelande och börjar skriva meddelandet.

Skicka ett snabbmeddelande till flera kontakter

Så här skickar du ett snabbmeddelande till alla i en distributionsgrupp eller kontaktgrupp:

 1. Knacka på Kontakter och på fliken Lync i kontaktlistan knackar du sedan på ikonen till höger om gruppnamnet.

 2. Knacka på ikonen Snabbmeddelande på skärmen Kort och börja skriva meddelandet.

Ta emot ett snabbmeddelande

När någon skickar dig ett snabbmeddelande visas en snabbmeddelandeavisering högst upp på skärmen. Gör något av följande:

 • Knacka på aviseringen för att acceptera inbjudan.

 • Om du vill ignorera inbjudan knackar du på knappen Stäng.

Obs!:  Om du har aktiverat push-meddelanden får du Lync-aviseringar på hemskärmen när du inte är i Lync-appen.

Bjuda in andra till en konversation

Du kan bjuda in någon under en snabbmeddelandekonversation genom att göra följande:

 1. Om du vill bjuda in någon till en snabbmeddelandekonversation knackar du på ikonen Åtgärder från skärmen Konversation och knackar sedan på Bjud in andra.

 2. Från skärmen Kontakter väljer eller söker du efter den kontakt som du vill bjuda in till konversationen.

Växla mellan snabbmeddelandekonversationer

 • Om du vill växla mellan konversationer knackar du på Chattar och sedan knackar du på konversationen som du vill svara på från skärmen Chattar.

Gå vidare från snabbmeddelande till samtal

Du kan gå vidare från en snabbmeddelandekonversation till ett samtal genom att göra följande:

 • Från snabbmeddelandekonversationen knackar du på ikonen Åtgärder från skärmen för konversationer och knackar sedan på Ring kontakt.

Hitta en nyligen genomförd eller missad konversation

När du missar en konversation visas en ikon om missade konversationer på fliken Chattar.

 1. Om du vill visa en missad eller nyligen avslutad konversation knackar du på Chattar. En lista med nyligen avslutade och missade konversationer visas.

 2. Knacka på konversationen för att svara.

Avsluta en konversation

När du är klar med en snabbmeddelandekonversation gör du något av följande:

 • Från skärmen Konversation knackar du på ikonenÅtgärder och sedan på Ta bort konversation.

 • Knacka på Chattar, Redigera och sedan på den konversation som du vill ta bort. Du kan även knacka på Markera alla och sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×