Skapa och skriva ut adressetiketter för en adresslista i Excel

Om du vill göra ett massutskick till en adresslista som du har i ett Kalkylblad i Microsoft Excel kan du använda en dokumentkoppling i Microsoft Word. Vid dokumentkoppling skapas ett blad med adressetiketter som du kan skriva ut, och varje etikett på arket innehåller en adress från listan.

För att skapa och skriva ut adressetiketterna måste du först förbereda kalkylbladsinformationen i Excel och sedan använda Word för att konfigurera, ordna, granska och skriva ut adressetiketterna.

Det här är några tips för att förbereda data för dokumentkoppling. Kontrollera att:

  • Kolumnnamnen i kalkylbladet överensstämmer med fältnamnen du vill infoga i etiketterna.

  • Alla data som ska användas finns i det första bladet i kalkylbladet.

  • Postnummerdata formateras korrekt i kalkylbladet så att Word kan läsa värdena korrekt.

  • Det Excel-kalkylblad som ska användas vid dokumentkopplingen lagras på den lokala datorn.

  • Ändringar eller tillägg i kalkylbladet har slutförts innan det ansluts till kopplingsdokumentet i Word.

Obs!: Du kan importera information från ett Excel-kalkylblad genom att importera information från en fil med kommaavgränsade värden (.csv) eller en textfil (.txt) och använda Textimportguiden för att skapa ett nytt kalkylblad.
Mer information finns i Förbereda Excel-datakällan för en dokumentkoppling i Word.

När kalkylbladet är klart lagrar du det på datorn. Öppna sedan Word och följ anvisningarna för att Skriva ut etiketter för distributionslistan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×