När du skapar ett nytt makro i en arbetsbok fungerar makrot bara i just den arbetsboken. Men du kanske vill använda makrot också i andra arbetsböcker? Om du vill att makrona ska bli tillgängliga så fort du startar Excel kan du skapa dem i arbetsboken Egna.xlsb. Det är en dold arbetsbok som lagras på datorn och som öppnas i bakgrunden varje gång du öppnar Excel.

Du kan hitta makron och VBA-verktyg på fliken Utvecklare. Eftersom den som standard är dold så är första steget att aktivera den. Mer information finns i Visa fliken Utvecklare.

Fliken Utvecklare i menyfliksområdet

Skapa ett makro. Vi spelar in ett makro som inte gör någonting men som skapar arbetsboken Egna makron.

Läs mer om hur du skapar makron i Snabbstart: Skapa ett makro.

 1. Gå till fliken Utvecklare och klicka på Spela in makro.

  Gruppen Kod på fliken Utvecklare

 2. I dialogrutan Spela in makro behöver du inte ange ett namn för makrot i rutan Makronamn. Du kan acceptera namnet du Excel, till exempel Makro1, eftersom det bara är ett tillfälligt makro.

  När du börjar skapa egna makron bör du ge dem beskrivande namn så att du vet vad de gör.

 3. I rutan Lagra makrot i väljer du Abetsboken Egna makron > OK. Det här är det viktigaste steget eftersom Excel skapar arbetsboken egna makron om den inte redan finns.

 4. Klicka > du vill slutaspela in så Excel du skapat din personliga makrobok.

 5. När du stänger arbetsboken uppmanas du att spara både arbetsboken och arbetsboken Egna makron.

Så här ser du det makro du har skapat:

 1. Gå till utvecklare > Visual Basic att starta Visual Basic Editor (VBE),som är den plats där dina makron lagras.

 2. Du hittar arbetsboken Egna makron i Project Utforskaren till vänster. Om du inte ser den går du till Visa >Project Utforskaren.

 3. Dubbelklicka på mappen VBA Project (PERSONAL.xlsb) > Modules > Module1 så hittar du det tomma Makro1som du har spelat in. Du kan ta bort den eller behålla den för att lägga till kod senare.

  Obs!: När du spelar in ett makro i en ny instans av Excel skapar VBA automatiskt en ny modulmapp och ökar siffran. Så om du redan har Modul1 och Modul2 skapar VBA Modul3. Du kan byta namn på moduler i fönstret Egenskaper under Project Utforskarenså att de bättre speglar vad makrona i dem gör.

Flytta makron mellan datorer

Filen Personal.xlsb lagras i en mapp med namnet XLSTART. Om du vill dela dina makron med någon annan kan du kopiera den till mappen XLSTART på andra datorer eller kopiera vissa eller alla makron i den till filen Personal.xlsb på andra datorer. Du kan söka efter XLSTART i Windows Utforskaren för att hitta den.

Om du har ett eller bara några få makron som du vill dela med andra kan du skicka dem arbetsboken som innehåller dem. Du kan också göra arbetsboken tillgänglig på en delad nätverksenhet eller från ett SharePoint Services-bibliotek.

Mer information om hur du kopierar ett makro från en arbetsbok till en annan finns i Kopiera en makromodul till en annan arbetsbok.

Kontrollera att fliken Utvecklare visas i menyfliksområdet. Som standard visas inte fliken Utvecklare så gör följande:

 1. Gå till Excel > Inställningar… > Menyfliksområdet och verktygsfältet.

 2. Markera kryssrutan Utvecklare i listan Primära flikar i kategorin Anpassa menyfliksområdet och klicka sedan på Spara.

Skapa ett makro. Vi spelar in ett makro som inte gör någonting men som skapar arbetsboken Egna makron.

Läs mer om hur du skapar makron i Snabbstart: Skapa ett makro.

 1. Gå till fliken Utvecklare och klicka på Spela in makro.

 2. I dialogrutan Spela in makro behöver du inte ange ett namn för makrot i rutan Makronamn. Du kan acceptera namnet du Excel, till exempel Makro1, eftersom det bara är ett tillfälligt makro.

  När du börjar skapa egna makron bör du ge dem beskrivande namn så att du vet vad de gör.

 3. I rutan Lagra makrot i väljer du Abetsboken Egna makron > OK. Det här är det viktigaste steget eftersom Excel skapar arbetsboken egna makron om den inte redan finns.

 4. Klicka > du vill slutaspela in så Excel du skapat din personliga makrobok.

 5. När du stänger arbetsboken uppmanas du att spara både arbetsboken och arbetsboken Egna makron.

Så här ser du det makro du har skapat:

 1. Klicka utvecklare > Visual Basic att starta Visual Basic Editor (VBE),som är den plats där dina makron lagras.

 2. Du hittar arbetsboken Egna makron i Project Utforskaren till vänster. Om du inte ser den går du till Visa >Project Utforskaren.

 3. Dubbelklicka på mappen VBA Project (PERSONAL.xlsb) > Modules > Module1 så hittar du det tomma Makro1som du har spelat in. Du kan ta bort den eller behålla den för att lägga till kod senare.

Obs!: När du spelar in ett makro i en ny instans av Excel skapar VBA automatiskt en ny modulmapp och ökar siffran. Så om du redan har Modul1 och Modul2 skapar VBA Modul3. Du kan byta namn på moduler i fönstret Egenskaper under Project Utforskarenså att de bättre speglar vad makrona i dem gör.

Flytta makron mellan datorer

Filen Personal.xlsb lagras i en systemstartmapp. Om du vill dela dina makron med någon annan kan du kopiera Personal.xlsb till startmappen på andra datorer eller kopiera vissa eller alla makron i den till filen Personal.xlsb på andra datorer. I Finder väljer du Gå,håller ned Alternativ-tangenten och väljer Bibliotek. I fönstret Bibliotek går du till: Group Containers > xyz.Office (där xyz är en textsträng, t.ex. "UBF8T346G9") > User Content > Startup > Excel. Klistra in Personal.xlsb-filen i Excel mappen.

Om du har ett eller bara några få makron som du vill dela med andra kan du skicka dem arbetsboken som innehåller dem. Du kan också göra arbetsboken tillgänglig på en delad nätverksenhet eller från ett SharePoint Services-bibliotek.

Mer information om hur du kopierar ett makro från en arbetsbok till en annan finns i Kopiera en makromodul till en annan arbetsbok.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×