Skapa pivottabell- eller vyer i en Access-databas

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda pivottabell- och pivotdiagramvyerna när du vill göra interaktiva dataanalyser eller skapa dynamiskt interaktiva diagram. Den här artikeln förklarar stegen som krävs för att skapa och anpassa vardera vy.

Vad vill du göra?

Läsa mer om pivottabellvyer

Exempel på pivottabellvy

Visa detaljerade data

Visa enskilda objekt

Skapa en pivottabellvy

Steg 1: Skapa en fråga

Steg 2: Öppna frågan i pivottabellvyn

Steg 3: Lägga till datafält i pivottabellvyn

Lägga till radfält

Lägga till kolumnfält

Lägga till detaljfält

Lägga till filterfält

Flytta ett fält

Ta bort ett fält

Steg 4: Lägga till beräknade detaljfält och totalt antal fält i vyn

Lägga till beräknade detaljfält

Lägga till totalfält

Steg 5: Ändra fältbeskrivningar och formatera data

Steg 6: Filtrera, sortera och gruppera data

Designa en pivotdiagramvy

Skillnader mellan pivottabellvyer och pivotdiagramvyer

Exempel på pivotdiagramvyer

Skapa en pivotdiagramvy

Steg 1: Ändra till pivotdiagramvy

Steg 2: Lägga till och ta bort fält i pivotdiagramvyn

Lägga till ett fält

Ta bort ett fält

Steg 3: Gruppera, filtrera och sortera data

Gruppera data

Filtrera data

Sortera data

Steg 4: Ändra diagramtypen

Steg 5: Lägga till en förklaring

Steg 6: Redigera och formatera text

Axelrubriker

Dataetiketter

Steg 7: Formatera ritytan

Läsa mer om pivottabellvyer

En pivottabell är en interaktiv tabell som snabbt kombinerar och jämför stora mängder data. Du kan rotera tabellens rader och kolumner om du vill visa olika sammanfattningar av källdata, och du kan visa information om olika områden. Använd pivottabeller när du vill analysera relaterade totalsummor, särskilt när du har en lång lista med tal som ska summeras och du vill jämföra flera fakta om varje tal.

Exempel på pivottabellvy

Följande bild visar en fråga om faktureringsdata i en pivottabellvy. Den här vyn visar endast de sammanfattade värdena.

Pivottabellvy

Fältet Land är filtrerat för att endast visa data för USA.

Fältet Anpassad region är ett fält med en anpassad grupp. Med anpassade gruppfält kan du gruppera objekt som du vill för en bättre dataanlys. Här är objekten Stad grupperade i två kategorier: Västkusten och Resten av landet.

Totalt transaktionsvärde visar, som ett procentvärde, det totala värdet av transaktioner som hanteras av en försäljare i vardera region.

Antal transaktioner visar antalet transaktioner som hanteras av en försäljare i vardera region.

I föregående bild kan du enkelt jämföra data mellan olika försäljare och regioner. Eftersom tabellen är interaktiv kan du snabbt ändra filter, totaler och hur mycket information som visas så att du kan analysera dina data på olika sätt.

Överst på sidan

Visa detaljerade data

Du kan klicka på plustecknet (+) till höger om en försäljare eller under en region om du vill visa enskilda detaljposter. Följande bild visar detaljerade data för Katarina Larsson.

Visa detaljerade data

De här detaljerade fälten finns i den underliggande postkällan.

Ett beräknat detaljfält använder ett uttryck baserat på andra detaljfält.

De här enskilda transaktionerna hanterades av Katarina Larsson i västkustregionen.

Sammanfattningsfält och data visas längst ned i vyn.

Du kan klicka på minustecknet (-) till höger om en försäljare eller en region om du vill dölja motsvarande detaljdata.

Obs!: Dölja detaljdata förbättrar pivottabellvyns prestanda..

Överst på sidan

Visa enskilda objekt

Om ett kolumnområde har mer än ett fält kan du klicka på plustecknet (+) eller minustecknet (-) till vänster om ett objekt för att visa eller dölja objekt på en lägre nivå. Om du till exempel vill visa sammanfattad data eller detaljerade data för vardera stad på västkusten klickar du på plustecknet (+) till vänster om Västkusten.

Följande bild visar de sammanfattade värdena för vardera stad i västkustgruppen.

Visa enskilda objekt

Objekten i fältet Stad som är grupperade under den anpassade gruppen Västkusten.

Sammanfatta data för Elgin.

Om du klickar här visas kunder i Elgin, och information för varje kund sammanfattas.

Om du klickar här visas alla detaljerade data för Elgin.

Överst på sidan

Skapa en pivottabellvy

Du kan också skapa pivottabell- och pivotdiagramvyer för frågor, tabeller och formulär i Access. I den här artikeln förklarar vi hur du skapar en pivottabellvy och en pivotdiagramvy för en Access-fråga.

Steg 1: Skapa en fråga

Om du inte redan har en fråga du vill använda för din pivottabellvy kan du skapa en ny:

 • Klicka på Frågeguiden i gruppen Frågor på fliken Skapa om du vill skapa en fråga med hjälp av guiden, eller Frågedesign om du vill bygga frågan själv.

När du lägger till fält i frågenätet ska du se till att du tar med:

 • Fält som innehåller data du vill sammanfatta (till exempel valutabelopp eller annan numeriska data).

 • Fält som du kan använda om du vill jämföra data som anställd, region eller datum.

Om du planerar att räkna objekt i din pivottabell ska du också ta med ett unikt ID-fält för objekten du räknar. Om du till exempel vill räkna antalet fakturor bör fakturatabellens ID ingå i frågan.

Mer information om hur du skapar frågor finns i artikeln Introduktion till frågor.

Steg 2: Öppna frågan i pivottabellvyn

 1. Om frågan inte redan är öppen dubbelklickar du på frågan i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Vy i gruppen Vyer på fliken StartVy och klicka sedan på Pivottabellvy.

  Access visar en tom pivottabellvy utan fält eller data.

Steg 3: Lägga till datafält i pivottabellvyn

I det här steget lägger du först till fält som utgör rad- och kolumnrubrikerna i pivottabellvyn samt detalj- och filterfälten. Fältlistan måste vara synlig om du ska kunna göra det här.

 • Klicka på Fältlista i gruppen Visa/dölj på fliken Design om fältlistan inte visas.

Lägga till radfält

Radfälten utgör raderna i pivottabellen. I bilderna i början av den här artikeln ärFörsäljare det första radfältet.

Lägga till ett radfält:

 • Dra fältet från fältlistan till området Släpp radfält här i pivottabellen.

Du kan också lägga till filterfältet med följande procedur:

 1. Markera fältet i fältlistan.

 2. Markera Radområde i den nedrullningsbara listrutan längst ned i fältlistan och klicka på Lägg till i

Lägga till kolumnfält

Som namnet avslöjar är kolumnfälten de som utgör pivottabellens kolumner. I bilderna i början av den här artikeln ärStad och KundID kolumnfält.

Lägga till ett kolumnfält:

 • Dra fältet från fältlistan till området Släpp kolumnfält här i pivottabellen.

Du kan också lägga till filterfältet med följande procedur:

 1. Markera fältet i fältlistan.

 2. Markera Kolumnområde i den nedrullningsbara listrutan längst ned i fältlistan och klicka på Lägg till i.

Lägga till detaljfält

Detaljfälten utgör detaljcellerna i pivottabellen. I bilderna i början av den här artikeln är fältenProduktnamn, Enhetspris och Kvantitet detaljerade fält.

Lägga till ett detaljfält:

 • Dra fältet från fältlistan till området Släpp summor eller detaljfält här i pivottabellen.

Du kan också lägga till filterfältet med följande procedur:

 1. Markera fältet i fältlistan.

 2. Markera Informationsområde i den nedrullningsbara listrutan längst ned i fältlistan och klicka på Lägg till i.

Lägga till filterfält

Att filtrera fält är valfritt. Om du väljer att lägga till ett filterfält kan du filtrera hela pivottabellen på värde. I den första bilden i den här artikeln har fältet Land lagts till som ett filterfält. Som ett resultat kan hela pivottabellen filtreras för specifika länder.

Lägga till ett filter

 • Dra fältet från fältlistan till området Släpp filterfält här i pivottabellen.

Du kan också lägga till filterfältet med följande procedur:

 1. Markera fältet i fältlistan.

 2. Markera Filterområde i den nedrullningsbara listrutan längst ned i fältlistan och klicka på Lägg till i.

Flytta ett fält

 • Dra fältnamnet dit du vill. Se till att du bara drar filternamnet (till exempel Försäljare) och inte något av fältvärdena.

Ta bort ett fält

 • Markera det fältnamn du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort fält i gruppen Aktivt fält på fliken Design.

  Obs!:  Den här åtgärden tar bort fältet från vyn men fältet är fortfarande tillgängligt i den underliggande datakällan.

Steg 4: Lägga till beräknade detaljfält och totalt antal fält i vyn

Lägga till beräknade detaljfält

 1. Klicka på Formler i gruppen Verktyg på fliken Design och klicka sedan på Skapa beräknat detaljfält.

  Dialogrutan Egenskaper visas i Access.

 2. Skriv ett namn för det beräknade fältet i rutan Namn.

 3. Ange den beräkning du vill utföra i den större rutan under rutan Namn. Ange till exmpel:

  Enhetspris * Kvantitet

  Tips:  När du skriver beräkningen kan du lägga till fält för beräkningen genom att använda den nedrullningsbara listrutan och knappen Referera till längst ned i dialogrutan Egenskaper.

 4. Klicka på Ändra. Det beräknade fältet läggs till i fältlistan i Access.

 5. Upprepa steg 2 till 4 för alla andra beräknade fält som du vill skapa.

 6. Stäng dialogrutan Egenskaper.

 7. Lägg till det beräknade fältet i pivottabellen enligt anvisningarna i avsnittet Lägga till detaljfält.

Lägga till totalfält

 1. Kontrollera att detaljerade celler visas och markera en kolumnrubriketikett och klicka sedan på Visa information i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

 2. Markera ett av de detaljerade värdena som du vill lägga till en totalsumma för.

 3. Klicka på Autoberäkna i gruppen Verktyg på fliken Design och klicka sedan på den totaltyp du vill lägga till.

 4. Upprepa steg 3 för andra typer av totaler du vill lägga till.

Steg 5: Ändra fältbeskrivningar och formatera data

 1. Markera etiketten på fältet du vill ändra i pivottabellen.

 2. Klicka på Egenskaper i gruppen Verktyg på fliken Design.

 3. Klicka på fliken Beskrivningar i dialogrutan Egenskaper.

 4. Ange en beskrivning i rutan Beskrivning och tryck sedan på Retur.

 5. Ange andra formateringsalternativ du vill ha för beskrivningarna.

 6. Klicka på fliken Format i dialogrutan Egenskaper.

 7. Sortera data och formatera text och celler med kommandona på fliken Format.

 8. Om din pivottabell innehåller totalrader klickar du på Dölj detaljer på fliken Design för att dölja detaljfäkten och endast visa totalfälten.

 9. Ange beskrivningar och format för totalfälten genom att upprepa steg 3 till 7.

Tips:  Om du vill visa totalsummor som en procentdel av en slutsumma markerar du en av totalerna och sedan klickar du på Visa som i gruppen Verktyg på fliken Design. Markera sedan vilken slutsumma du vill jämföra med (radtotal, kolumntotal och så vidare).

Steg 6: Filtrera, sortera och gruppera data

 • Filtrera data genom att klicka på nedåtpilen bredvid ett av fältnamnen och markera sedan kryssrutorna för att få den filtrering du vill ha.

 • Gruppera data:

  1. Klicka på de värden du vill gruppera i pivottabellen. Om du till exempel vill gruppera flera städer tillsammans klickar du på den första staden och trycker och håller sedan ned Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar på städerna du vill ha.

  2. Högerklicka på ett av de markerade värdena och klicka sedan på Gruppera objekt.

   En anpassad gruppnivå skapas i Access. Du kan ändra gruppens beskrivning och formatering med proceduren i avsnittet Steg 5: Ändra fältbeskrivningar och formatera data.

Efter att du har lagt till en gruppnivå kan du markera gruppen och sedan använda kommandona Expandera fält och Dölj fält på fliken Design om du vill visa eller dölja enskilda fält i gruppen.

Överst på sidan

Designa en pivotdiagramvy

Skillnader mellan pivottabellvyer och pivotdiagramvyer

En pivotdiagramvys utseende liknar pivottabellvyns förutom att pivottabellvyer som standard visar datadetaljer och pivotdiagramvyer visar datatotaler och sammanfattningar (vanligtvis i form av summor eller beräkningar).

Dessutom visar en pivotdiagramvy serie- och kategoriområden i stället för rad- och kolumnområden. En serie är en grupp med relaterade datapunkter som vanligtvis representeras av en förklaring i en specifik färg. En kategori består av en datapunkt från vardera serie och representeras vanligtvis av en etikett på kategoriaxeln (x).

Ändringarna du gör i en tabells, en frågas eller ett formulärs utseende i andra vyer är oberoende av objektets utseende i en pivottabell- eller pivotdiagramvy. Men en utseendeändring du gör i en pivottabellvy, om du till exempel flyttar ett fält från radområdet till kolumnområdet, speglas i pivotdiagramvyn och vice versa.

Exempel på pivotdiagramvyer

Det första exemplet på en pivotdiagramvy illustrerar de fem försäljarna med högst försäljningsbelopp (som indikeras av totala enhetspriser) i USA mellan 1996 och 1998. Varje brytpunkt sträcks till värdet på värdeaxeln (y) som representerar summan av priser på sålda enheter.

Totalt antal sålda enhetspriser

I filterområdet filtreras fältet Land så att endast enhetspriser i USA visas.

Dataområdet visar totalsummorna för antal sålda enhetspriser.

Ritytan fungerar som en bakgrund för brytpunkterna.

Rutnät gör det lättare att se var brytpunkterna infaller på värdeaxeln.

Den här brytpunkten representerar en kategoripunkt (i det här fallet en försäljare) som består av de här tre seriepunkterna (i det här fallet år 1996, 1997 och 1998).

Serieområdena innehåller seriefältet Beställningsdatum. En förklaring har lagts till höger om det här diagrammet och visas direkt under seriefältet.

Kategoriområdet består av kategorietiketter, i det här fallet är kategorietiketterna försäljarnas namn.

Axelvärdesetiketten fungerar som en referensram för varje brytpunkt.

Samma diagram kan "pivoteras", eller manipuleras, för att illustrera olika analysuppsättningar, som i nästa exempel, som jämför de fem vanligaste länderna/regionerna för placerade beställningar. (Notera att fältet Försäljare nu är ett filterområde i det här exemplet och fältet Land är i kategoriområdet).

Försäljare och land

Överst på sidan

Skapa en pivotdiagramvy

Följande anvisningar förutsätter att du har slutfört stegen för att skapa en pivottabellvy ovan.

Steg 1: Ändra till pivotdiagramvy

Klicka på Visa och sedan på Pivotdiagramvy i gruppen Vyer på fliken Design.

Steg 2: Lägga till och ta bort fält i pivotdiagramvyn

I det här steget kan du lägga till eller ta bort fält från diagrammet. När du tar bort ett fält från ett diagram finns dina data fortfarande tillgänglig via fältlistan men de visas inte i diagrammet.

Lägga till ett fält

 • Om du vill lägga till ett fält drar du det från fältlistan till en av "släppzonerna" i diagrammet. Du kan också markera fältet i fältlistan och sedan markera det område där du vill lägga till fältet längst ned i fältlistan och sedan klicka på Lägg till i.

  • Om släppzonerna inte visas klickar du på Släppzoner i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

  • Klicka på Fältlista i gruppen Visa/dölj på fliken Design om fältlistan inte visas.

Ta bort ett fält

 • Om du vill ta bort ett fält markerar du dess etikett i diagrammet och trycker på Delete. Du kan också dra bort fältet från diagrammet.

Steg 3: Gruppera, filtrera och sortera data

Du kan göra ditt diagram tydligare genom att gruppera, filtrera och sortera dina data. I bilderna i början av det här avsnittet är till exempel beställningsdatum grupperade efter år så att du lätt kan visa sammanfattningar för vardera år utan att behöva titta på de enskilda beställningsdatumen. Dessutom är data filtrerad så att de fem försäljarna med högst försäljningsbelopp visas. Slutligen är varje brytpunkt sorterad efter dess totala värde i fallande ordning så att du enkelt kan avgöra vilka fem försäljare som hade högst försäljningsbelopp och vilka som hade lägst.

Gruppera data

 1. Markera ett fältnamn i diagrammet.

 2. Om dialogrutan Egenskaper inte visas högerklickar du på fältnamnet och klickar sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Filtrera och gruppera i dialogrutan Egenskaper.

 4. Markera det grupperingsalternativ du vill använda i listan Gruppera objekt efter under Gruppering. Du kan till exempel klicka på År i ett datafält och ett textfält kan grupperas efter inledande bokstäver, till exempel de tre första bokstäverna i ett namn.

Filtrera data

 1. Markera en brytpunkt i diagrammet.

 2. Om dialogrutan Egenskaper inte visas högerklickar du på brytpunkten och klickar sedan på Egenskaper.

 3. Markera filtreringstyp och antal objekt du vill visa på fliken Filter och grupp i dialogrutan Egenskaper under Filtrering. Om du till exempel vill visa de fem första objekten markerar du Topp i Visa listan och anger sedan 5 i rutan Objekt.

Sortera data

 • Högerklicka på en brytpunkt i diagrammet och håll muspekaren över Sortera och klicka sedan på det sorteringsalternativ du vill använda.

Steg 4: Ändra diagramtypen

 1. Högerklicka på ett tomt område i diagrammet och klicka sedan på Ändra diagramtyp.

 2. Välj en generell diagramtyp från listan till vänster i dialogrutan Egenskaper.

 3. Markera typen av diagram du vill använda i listan till höger.

Steg 5: Lägga till en förklaring

 1. Klicka på ett tomt område i diagrammet.

 2. Klicka på Förklaring i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

Steg 6: Redigera och formatera text

Axelrubriker

 1. Markera det axelfält som du vill formatera.

 2. Om dialogrutan Egenskaper inte visas högerklickar du på rubriken och klickar sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Formatera i dialogrutan Egenskaper och skriv sedan den text du vill visa i rutan Beskrivning.

 4. Välj de formateringsalternativ du vill använda på samma flik under Textformat.

Dataetiketter

 1. Klicka på en dataetikett (till exempel en av etiketterna längs kategoriaxeln (x).

 2. Klicka på etiketten igen om du vill markera alla etiketter längs axeln.

 3. Om dialogrutan Egenskaper inte visas högerklickar du på en av etiketterna och klickar sedan på Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Formatera i dialogrutan Egenskaper och välj sedan de formateringsalternativ du vill använda.

Steg 7: Formatera ritytan

 1. Markera ritytan genom att klicka på den. Ritytan är den som innehåller brytpunkter.

 2. Om dialogrutan Egenskaper inte visas högerklickar du på ritytan och klickar sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Kantlinje/fyllning i dialogrutan Egenskaper.

 4. Välj de formateringsalternativ du vill använda för ritytan.

 5. Markera en stödlinje i diagrammet.

 6. Klicka på fliken Linje/brytpunkt i dialogrutan Egenskaper.

 7. Välj de formateringsalternativ du vill använda för stödlinjerna.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×