Anteckningsböcker i OneNote består av avsnitt och sidor. Sidor innehåller dina anteckningar, och avsnitt innehåller samlingar med relaterade sidor. En anteckningsbok kan ha hur många avsnitt du vill och ett avsnitt kan ha hur många sidor du vill. På samma sätt tar "pappret" aldrig slut på sidorna – du kan fortsätta lägga till mer utrymme på en sida när det behövs.

Beroende på vad du föredrar kan du använda en anteckningsbok och fylla den med fler avsnitt och sidor med tiden, eller så kan du välja att skapa flera anteckningsböcker för att hålla informationen i livet ordnad separat. Du kan till exempel skapa separata anteckningsböcker för det du bryr dig om hemma, på jobbet och i skolan. Det går inte att hålla ordning i OneNote - det är upp till dig!

Skapa en ny sida

Du kan skapa mer utrymme i anteckningsboken genom att lägga till så många sidor som du behöver.

Obs!: OneNote för Mac har för närvarande inte stöd för att skapa sidor med hjälp av mallar.

 1. Klicka på fliken för avsnittet där du vill lägga till fler sidor och gör något av följande:

  • Klicka på Arkiv på den översta menyraden >Ny sida.

  • Klicka på Lägg till sida längst ned i den lodräta sidlistan. Du kan behöva klicka på knappen Visa Navigeringsknappen är inaktiverad i OneNote för Windows 10till vänster för att se sidlistan.

  • Tryck på Kommando+N på tangentbordet.

 2. Skriv en sidrubrik när den nya sidan visas. Det gör du genom att klicka på raden över datum-/tidsstämpeln som visar när sidan skapades högst upp på sidan, skriva en beskrivning av anteckningarna som sidan kommer att innehålla och sedan trycka på Retur.

Tips:  Nya sidor läggs automatiskt till längst ned i sidlistan i det aktuella avsnittet. Du kan ändra ordning på sidorna genom att dra ett sidnamn till en ny plats i listan. Du kan också ändra standardbeteendet för var nya sidor visas. I den översta menyraden klickar du på OneNote > inställningar > navigering.


Skapa ett nytt avsnitt

Avsnitten OneNote ut som färgflikarna i en vanlig pappersanteckningsbok med fem ämnesark som innehåller en separat samling sidor. Men i OneNote kan du ha hur många avsnitt du vill.

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på Arkiv > Nytt avsnitt i menyraden.

  • Klicka på Lägg till avsnitt längst ned i den lodräta avsnittslistan.

  • Tryck på Kommando+T på tangentbordet.

 2. Skriv ett namn på det nya avsnittet och tryck på Retur.

Nya avsnitt innehåller alltid en ny tom sida. Du kan börja göra anteckningar på den här sidan, skapa egna eller flytta sidor från andra avsnitt till det nya.

Obs!: Du kan också gruppera relaterade avsnitt med hjälp av avsnittsgrupper. Lär dig hur du delar upp avsnittsgrupper.


Skapa en ny anteckningsbok

Du kan skapa fler anteckningsböcker när som helst för att organisera arbete och projekt separat. Med flera anteckningsböcker blir det också lättare att hålla personliga anteckningar privata samtidigt som du delar utvalda anteckningsböcker med andra när du vill samarbeta med ett projekt eller en plan.

Så här skapar du en ny anteckningsbok:

 1. Logga in på kontot där du vill skapa en ny OneNote-anteckningsbok om det behövs.

 2. Om du vill skapa en ny anteckningsbok klickar du på pilen på den nedrullningsmenyn Anteckningsböcker som visas ovanför avsnitts- och sidlistorna. Du kan behöva klicka på namnet på den aktuella anteckningsboken för att se listan över alla anteckningsböcker.

  Om du inte ser listan med anteckningsböcker klickar du på knappen Visa Navigeringsknappen är inaktiverad i OneNote för Windows 10till vänster.

 3. Klicka på Lägg till anteckningsbok längst ned i listan Anteckningsböcker.

 4. Klicka på Nytt till vänster i dialogrutan.

 5. Välj en färg för den nya anteckningsboken (valfritt).

 6. Ange ett beskrivande namn på den nya anteckningsboken i rutan Namn.

 7. I rutan Där väljer du vilket onlinekonto som ska användas för att spara anteckningsboken. Ett OneDrive konto krävs för att skapa en ny anteckningsbok.

 8. Klicka på Skapa.

  Tips: 

  • En ny anteckningsbok öppnas automatiskt när den har skapats i OneNote. Du hittar alla öppna anteckningsböcker och kan enkelt växla mellan dem genom att klicka på knappen Visa anteckningsböcker (Navigeringsknappen är inaktiverad i OneNote för Windows 10) till vänster

  • Som standard skapas nya anteckningsböcker på det OneDrive konto som du för närvarande är inloggad med. Om du hoppade över steg 1 och vill skapa en anteckningsbok i ett annat konto måste du först logga in på det konto du vill använda innan du följer resten av anvisningarna ovan.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×