Skicka och ta emot snabbmeddelanden

Du kan skicka och ta emot snabbmeddelanden i Lync på din iPad. Du kan också lägga till bild och ljud i en pågående snabbmeddelandekonversation. Du kan också starta snabbmeddelandekonversationer med valfri grupp du ser i Lync, inklusive distributionsgrupper och kontaktgrupper som du själv har skapat.

Titta på en introduktion till att använda Lync på din iPad

Titta på det här korta videoklippet om du vill lära dig att använda Lync för att skicka snabbmeddelanden, ringa samtal och ansluta till ett möte på din iPad.

Du kan också läsa information om Lync-snabbmeddelanden, samtal, ansluta till ett möte och annat

Skicka ett snabbmeddelanden till en enskild kontakt

Gör följande om du vill söka efter en kontakt som du vill skicka ett snabbmeddelande till:

 1. Tryck på den andra ikonen från vänster så att skärmen Kontakter visas.

 2. Börja sedan skriva en persons namn i sökrutan på fliken Lync. Resultaten visas under rutan.

 3. När du har hittat kontakten trycker du på namnet och sedan på IM-ikonen på skärmen Kort. Skriv sedan meddelandet.

Gör följande om du vill välja någon i din kontaktlista som du vill skicka ett snabbmeddelande till:

 1. Tryck på den andra ikonen från vänster så att skärmen Kontakter visas.

 2. Expandera gruppen i kontaktlistan där personen finns genom att trycka på gruppen.

 3. När du har hittat kontakten trycker du på namnet och sedan på IM-ikonen på skärmen Kort. Skriv sedan meddelandet.

Starta en snabbmeddelandekonversation med en grupp

Så här startar du en konversation med en hel distributionsgrupp:

 1. Tryck på den andra ikonen från vänster så att skärmen Kontakter visas.

 2. Börja skriva gruppens namn i sökrutan på fliken Lync.

 3. När du hittar gruppen trycker du på namnet. Tryck sedan på snabbmeddelandeikonen på skärmen Kort. Skriv meddelandet och tryck på Skicka. Meddelandet skickas till alla gruppmedlemmar som är online.

Ta emot ett snabbmeddelande

När någon skickar ett snabbmeddelande till dig visas en snabbmeddelandeavisering på enheten.

Om du använder Lync när snabbmeddelandet tas emot visas aviseringen längst upp på skärmen. Gör något av följande:

 • Tryck på aviseringen för att acceptera inbjudan.

 • Om du vill ignorera inbjudan trycker du på knappen Stäng.

Om du får ett snabbmeddelande när enheten är låst eller om Lync körs i bakgrunden, visas en inbyggd iPad-avisering om att du har ett nytt meddelande. Gör något av följande:

 • Tryck på aviseringen för att acceptera inbjudan.

 • Om du vill ignorera inbjudan väntar du tills den upphör att gälla.

Växla mellan snabbmeddelandekonversationer

 1. Om du håller på att konversera trycker du på den tredje ikonen från vänster så att skärmen Chattar visas.

 2. Tryck på konversationen där du vill göra ett inlägg på skärmen Chattar.

Lägga till ljud eller bild i en snabbmeddelandekonversation

Gör så här om du vill lägga till ljud eller bild i en snabbmeddelandekonversation:

 • Gå till konversationen och tryck på uppringningsikonen på skärmen Konversation. Tryck sedan på önskat nummer.

Hitta en nyligen genomförd eller missad konversation

Om du missar en konversation visas ikonen för missad konversation på fliken Chattar.

 1. Om du vill visa en missad eller nyligen avslutad konversation trycker du på den tredje ikonen från vänster så att skärmen Chattar visas.

 2. På skärmen Chattar visas en lista med nyligen avslutade och missade konversationer.

 3. Tryck på konversationen för att svara. (Om du vill delta i konversationen måste du svara genom att skicka ett snabbmeddelande eller ringa ett röst- eller videosamtal.)

Konversationer som har accepterats i andra Lync-klienter, men som du har missat på din mobila enhet, visas inte på fliken Chattar.

Avsluta en konversation

När du är klar med en snabbmeddelandekonversation gör du något av följande:

 • Gå till skärmen Konversation och tryck på åtgärdsikonen och sedan på Avsluta konversation.

 • Tryck på tredje ikonen från vänster så att skärmen Chattar visas. På skärmen Chattar trycker du på Redigera och på konversationen som du vill ta bort. Tryck sedan på Ta bort. Du kan även trycka på Markera alla och sedan på Ta bort.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×