Ändra sidorientering för ett dokument

 1. Klicka eller tryck i dokumentet.

 2. Gå till Layout > Orienteringoch välj sedan Liggande.

 3. Gå till Arkiv > Skriv ut.

 4. Under Inställningarkontrollerar du att det står Liggande orientering i rutan orientering.

  Skriva ut sidorientering

 5. Välj Skriv ut.

Ändra orientering för specifika sidor

 1. Markera all text på de sidor som du vill ändra.

 2. Gå till Layoutoch välj dialogruteprogrammet för utskriftsformat Bild av knapp.

 3. Under Orienteringväljer du Stående eller Liggande.

 4. Välj Markerad textbredvid Använd och välj sedan OK.

  Utskriftsformat gäller för markerad text

 5. Välj Skriv utArkiv-menyn.

Ändra orientering från markören framåt

 1. Klicka eller tryck där du vill påbörja den nya sidorienteringen.

 2. Gå till Layoutoch välj dialogruteprogrammet för utskriftsformat Bild av knapp.

 3. Under Orienteringväljer du Stående eller Liggande.

 4. Bredvid Använd på väljerdu Nu pekar du framåt.

  Utskriftsformat gäller för vidarebefordran av den här punkten

 5. Välj OK.

Ändra orientering för ett visst avsnitt

Du kan ändra orientering för ett visst avsnitt endast om dokumentet ifråga är uppbyggt av avsnittsbrytningar. Läs mer om hur du lägger till avsnittsbrytningar.

 1. Gå till Start och välj Visa/dölj Visa alla icke utskrivbara tecken. om du vill visa icke utskrivbara tecken.

 2. Dubbelklicka på avsnittsbrytningen direkt efter det avsnitt som du vill ändra.

  Bild av avsnittsbrytning

 3. Välj Marginaler.

 4. Under Orientering väljer du Stående eller Liggande.

 5. Välj Det här avsnittetbredvid Använd påoch välj sedan OK.

 6. Välj Skriv utArkiv-menyn.

Ändra sidorientering för ett dokument

 1. På fliken Layout väljer du Orientering ochsedan Stående ellerLiggande.

  Klicka för att ange marginaler, orientering och storlek

 2. Välj Skriv utArkiv-menyn.

Ändra orientering för specifika sidor

 1. Markera all text på de sidor som du vill ändra.

 2. Välj DokumentFormat-menyn.

 3. Välj Utskriftsformat längst ned i dialogrutan.

 4. Välj den orienteringdu vill använda bredvid Orientering och välj sedan OK.

 5. Välj Markerad textbredvid Använd och välj sedan OK.

 6. Välj Skriv utArkiv-menyn.

Ändra orientering för alla sidor efter markören

 1. Klicka eller tryck där du vill påbörja den nya sidorienteringen.

 2. Välj DokumentFormat-menyn.

 3. Välj Utskriftsformat, välj den orientering du vill använda och välj sedan OK.

 4. Bredvid Använd på väljerdu Nu pekar du framåt.

 5. Välj OK.

Ändra orientering för ett visst avsnitt

Du kan ändra orientering för ett visst avsnitt endast om dokumentet ifråga är uppbyggt av avsnittsbrytningar. Läs mer om hur du lägger till avsnittsbrytningar.

 1. Om du vill visa icke utskrivbara tecken, till exempel stycketecken (¶), markerar du Visa alla icke utskrivbara tecken Visa alla icke utskrivbara teckenfliken Start.

  Visa att redigeringsmarkeringar är markerade på fliken Start
 2. Dubbelklicka på avsnittsbrytningen direkt efter det avsnitt som du vill ändra.

  Bild av avsnittsbrytning

 3. Klicka på Utskriftsformat.

 4. Välj den orienteringdu vill använda bredvid Orientering och välj sedan OK.

 5. Välj Det här avsnittetbredvid Använd påoch välj sedan OK.

 6. Arkiv-menyn väljer du Skriv ut.

Viktigt!: Om du behöver felsökning av skrivaren eller information om drivrutinen kan du läsa i handboken till skrivaren eller på tillverkarens webbplats.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×