Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

På OneNote för iPad eller iPhone kan du skydda dina privata anteckningar och information från förhindra obehörig ögon genom att skydda något av avsnitten i dina OneNote-anteckningsböcker med lösen ord. När ett avsnitt är lösenordsskyddat är alla dess sidor låsta tills du anger rätt lösenord.

Viktigt!: Endast antecknings böcker kan skyddas med lösen ord. Du kan inte skydda enskilda sidor eller hela antecknings böcker med lösen ord.

Lösenordsskydda ett avsnitt i anteckningsboken

Gör följande:

 1. Om det behövs kan du Visa avsnitts listan. Det gör du genom att trycka på knappen Visa antecknings böcker Knappen Visa anteckningsböcker i det övre vänstra hörnet en gång eller två gånger tills du ser avsnitts listan, som har kommandot + section längst ned.

 2. I avsnitts listan trycker du på och håller ned namnet på avsnittet som du vill skydda tills en bock markering visas bredvid avsnittets namn. Avsnitt är markerade med färgflikar till vänster om deras namn.

 3. Längst ned i avsnitts listan visas fyra ikoner. Tryck på hänglås ikonen till höger och sedan på skydda det här avsnittet.

 4. Ange det lösenord du vill använda i rutan Lösenord.

 5. Bekräfta lösen ordet genom att skriva det i rutan Bekräfta och tryck sedan på klar.

  Varning!: Välj och skriv dina lösenord noga. Om du glömmer lösenordet kan ingen annan låsa upp anteckningarna åt dig (inte ens Microsofts tekniska support). Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert ställe om du tror att du kan komma att glömma dem.

Låsa upp ett skyddat avsnitt i anteckningsboken

Innan du kan visa sidorna i ett skyddat avsnitt i anteckningsboken måste du låsa upp det med rätt lösenord.

Gör följande:

 1. Om det behövs kan du Visa avsnitts listan. Det gör du genom att trycka på knappen Visa antecknings böcker Knappen Visa anteckningsböcker i det övre vänstra hörnet en gång eller två gånger tills du ser avsnitts listan, som har kommandot + section längst ned.

 2. Tryck på namnet på det skyddade avsnittet som du vill låsa upp. I de skyddade avsnitten finns hänglås ikonen bredvid namnet.

 3. I rutan lösen ord anger du rätt lösen ord för avsnittet och trycker sedan på Lås upp.

  Obs!: Om din iPad eller iPhone har stöd för Touch ID och du har skannat in minst ett finger avtryck kan du aktivera alternativet för att låsa upp med finger avtryck . Med den här funktionen kan du låsa upp det här avsnittet med Touch-ID i framtiden. Touch-ID kan inte användas för att ändra eller ta bort ett befintligt lösen ord för skyddade avsnitt.

Ändra lösenord för ett skyddat avsnitt

Om lösenordet för ett skyddat avsnitt i anteckningsboken inte längre är säkert (till exempel om någon har sett dig skriva in lösenordet), kan du enkelt ändra det till något annat och behålla anteckningarna i avsnittet skyddade.

Gör följande:

 1. Om det behövs kan du Visa avsnitts listan. Det gör du genom att trycka på knappen Visa antecknings böcker Knappen Visa anteckningsböcker i det övre vänstra hörnet en gång eller två gånger tills du ser avsnitts listan, som har kommandot + section längst ned.

 2. Om det skyddade avsnittet vars lösen ord du vill ändra är låst måste du först låsa upp det och sedan gå tillbaka till avsnitts listan för att hålla ned det skyddade avsnittets namn.

 3. Längst ned i avsnitts listan visas fyra ikoner. Tryck på hänglås ikonen till höger och sedan på ändra lösen ord.

 4. Skriv det aktuella lösenordet i rutan Gammalt lösenord.

 5. Skriv det nya lösen ordet som du vill använda i rutan nytt lösen ord.

 6. Bekräfta det nya lösen ordet genom att skriva det i rutan Bekräfta och tryck sedan på ändra.

  Varning!: Välj och skriv dina lösenord noga. Om du glömmer lösenordet kan ingen annan låsa upp anteckningarna åt dig (inte ens Microsofts tekniska support). Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert ställe om du tror att du kan komma att glömma dem.

Ta bort lösenordet från ett skyddat avsnitt

Du kan ta bort lösenordet för avsnitt i anteckningsboken som inte längre behöver skyddas.

Gör följande:

 1. Om det behövs kan du Visa avsnitts listan. Det gör du genom att trycka på knappen Visa antecknings böcker Knappen Visa anteckningsböcker i det övre vänstra hörnet en gång eller två gånger tills du ser avsnitts listan, som har kommandot + section längst ned.

 2. Om det skyddade avsnittet vars lösen ord du vill ta bort är låst måste du först låsa upp det och sedan gå tillbaka till avsnitts listan för att hålla ned det skyddade avsnittets namn.

 3. Längst ned i avsnitts listan visas fyra ikoner. Tryck på hänglås ikonen till höger och tryck sedan på ta bort lösen ord.

 4. Skriv det aktuella lösen ordet i rutan lösen ord och klicka sedan på ta bort.

Viktigt att tänka på om lösenord

 • Lösen ord kan användas för valfritt antal enskilda antecknings böcker, men inte till hela antecknings böcker samtidigt.

 • Lösenord är skiftlägeskänsliga. Kontrollera att Caps Lock inte är aktiverat när du anger ditt lösenord.

 • I OneNote används 128-bitars AES-kryptering för lösenordsskyddade anteckningsboksavsnitt. Var försiktig när du använder eller ändrar lösenord. Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert ställe om du tror att du kan komma att glömma dem.

  Viktigt!: Om du glömmer lösenordet kan ingen annan låsa upp anteckningarna åt dig (inte ens Microsofts tekniska support).

 • Anteckningar på sidor i lösenordsskyddade avsnitt ingår inte i sökningar i antecknings boken. Om du vill lägga till anteckningar i ett skyddat avsnitt i en sökning måste du först låsa upp avsnittet.

 • För att skydda dina anteckningar är det automatiskt lösenordsskyddade avsnitt i OneNote efter några minuters inaktivitet.

 • Även om lösenordsskydd förbättrar säkerheten för din personliga information genom att det blir svårare för andra att läsa dina anteckningar utan ditt tillstånd, är det inte ett fullständigt säkert skydd. Någon med fysisk till gång till din iPad eller iPhone kanske fortfarande kan ta reda på hur man kommer åt din information. Du bör därför undvika att ha extremt känslig personlig information i OneNote, till exempel personnummer eller bankkoder.

 • Om du använder OneNote på en kompatibel iPad eller iPhone kan du använda Apples pekskärm för att låsa upp lösenordsskyddade antecknings böcker med ditt finger avtryck. Men innan du aktiverar Touch-ID för lösenordsskyddade avsnitt i OneNote bör du vara medveten om att alla som har beviljats åtkomst till din iPad eller iPhone kan låsa upp anteckningarna utan ett lösen ord. Om du vill ta bort ett avsnitts lösen ord som sparats med Touch ID trycker du på Inställningar på din iPad eller iPhone, bläddrar nedåt och trycker på OneNote i listan över appar, trycker på Återställ OneNoteoch sedan på ta bort inloggnings uppgifter. Avsluta och starta om OneNote för att ändringarna ska börja gälla.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×