Krascher inträffar. Strömmen går ut. Och ibland kanske andra stänger en fil utan att spara den.

Om ett dokument redan har stängts och åtgärdsfönstret Återskapa dokument visas kan du läsa Återställa dina Office-filer.

Under tiden finns det några sätt att undvika att förlora arbete när en app plötsligt slutar fungera.

Om du vill undvika att förlora ditt arbete när det oväntade inträffar sparar du filerna i OneDrive eller SharePoint och sparar kontinuerligt med Spara automatiskt.

Viktigt!: Om du inte använder Spara automatiskt eller om filen inte lagras på en OneDrive eller SharePoint är knappen Spara fortfarande din bästa vän. För att vara säker på att du inte förlorar ditt senaste arbete väljer du ofta Spara Bild av knapp (eller tryck på Ctrl+S).

Om du vill skydda dig ytterligare kan du konfigurera Återskapa automatiskt i appen.

  1. Gå till Arkiv > Alternativ > Spara.

  2. Se till att kryssrutan Spara information för återskapning var n:te minut är markerad.

  3. Kontrollera att kryssrutan Behåll den senaste automatiskt återskapade versionen om jag stänger utan att spara är markerad.

  1. Gå till Arkiv > Alternativ > Spara.

  2. Se till att kryssrutan Spara information för återskapning var n:te minut är markerad.

  3. Kontrollera att kryssrutan Behåll den senaste automatiskt återskapade versionen om jag stänger utan att spara är markerad.

    Viktigt!: Även om du har ställt in Återskapa automatiskt är knappen Spara fortfarande din bästa vän. För att vara säker på att du inte förlorar ditt senaste arbete väljer du ofta Spara Bild av knapp (eller tryck på Ctrl+S).

Tips

Mängden ny information som den återskapade filen innehåller beror på hur ofta filen för Office sparar den återskapade filen. Om du till exempel sparar filer för återskapande var 15: e minut innehåller filen för återskapade inte de senaste 14 minuterna av arbete (i värsta fall) innan strömavbrottet eller problemet inträffade. Om du vill vara extra säker anger du ett lågt tal i rutan Minuter, som 5 eller 10. På så sätt förlorar du aldrig mer än 5 eller 10 minuters arbete.

Å andra sidan, om du vill göra ett Office snabbare kan du prova att ange ett större tal i rutan Minuter, t.ex. 20.

Läs mer

Återskapa automatiskt sparar mer än dina filer. Dessutom sparas din arbetsyta (om det går). Anta att du öppnar flera kalkylblad Excel och strömmen går ut. När du startar Excel kalkylblad försöker Återskapa automatiskt öppna dina kalkylblad igen med samma samma celler som förut.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×