Om du vill förhindra att andra användare avsiktligt eller oavsiktligt ändrar, flyttar eller tar bort data i ett kalkylblad kan du låsa cellerna i ett Excel-kalkylblad och sedan skydda bladet med ett lösenord. Säg att du äger kalkylbladet för teamstatusrapporten, där du vill att gruppmedlemmarna bara ska kunna lägga till data i vissa celler och inte kunna ändra något annat. Med kalkylbladsskydd kan du göra så att bara vissa delar av kalkylbladet kan redigeras och användarna kommer inte att kunna ändra data i något annat område i bladet.

Varning!: Lösenord i Excel för Mac har en gräns på 15 tecken. Du kan inte öppna en arbetsbok eller ett dokument som har lösenordsskyddats i en Windows-baserad version av Excel eller Word om lösenordet är längre än 15 tecken. Om du vill öppna filen i Office för Mac kan du be den Windows-baserade författaren för att justera lösenordslängden. Skydd av blad- och arbetsbokselement ska inte förväxlas med lösenordssäkerhet på arbetsboksnivå. Elementskydd kan inte skydda en arbetsbok från användare som har för avsikt att göra skada. För ytterligare en säkerhetsnivå bör du skydda hela arbetsboksfilen med hjälp av ett lösenord.

Skydda bladelement

Skydd av kalkylblad är en process i två steg: Det första steget är att låsa upp celler som andra användare kan redigera och sedan skydda kalkylbladet med eller utan ett lösenord.

 1. Öppna det blad som du vill skydda.

 2. Klicka på Granska > Skydda blad.

  Alternativet Skydda blad i menyfliksområdet

 3. I listan Tillåt användare av det här bladet att markera de element som du vill att användare ska kunna ändra.

  Element som är tillgängliga för skydd i ett blad

  Alternativ

  Tillåter användarna att

  Markera låsta celler

  Flytta pekaren till celler som rutan Låst är markerad för på fliken Skydd i dialogrutan Formatera celler. Standardinställningen är att användare får markera låsta celler.

  Markera olåsta celler

  Flytta pekaren till celler som rutan Låstinte är markerad för på fliken Skyddi dialogrutan Formatera celler. Standardinställningen är att användare kan markera olåsta celler och att de kan flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad genom att trycka på TABB.

  Formatera celler

  Ändra några av alternativen i dialogrutorna Formatera celler eller Villkorsstyrd formatering. Om du använde villkorsstyrd formatering innan du skyddade kalkylbladet, kommer formateringen fortfarande att ändras när en användare anger ett värde som uppfyller ett annat villkor.

  Formatera kolumner

  Använda några kommandon för kolumnformatering, t.ex. att ändra kolumnbredd eller dölja kolumner (fliken Start, gruppen Celler, knappen Format).

  Formatera rader

  Använda några kommandon för radformatering, t.ex. att ändra radhöjd eller dölja rader (fliken Start, gruppen Celler, knappen Format).

  Infoga kolumner

  Infoga kolumner.

  Infoga rader

  Infoga rader.

  Infoga hyperlänkar

  Infoga nya hyperlänkar, även i olåsta celler.

  Ta bort kolumner

  Ta bort kolumner.

  Obs!: Om Ta bort kolumner är skyddat men Inte Infoga kolumner kan användaren infoga kolumner men inte ta bort dem.

  Ta bort rader

  Ta bort rader.

  Obs!: Om Ta bort rader är skyddat men Inte Infoga rader kan användaren infoga rader men inte ta bort dem.

  Sortera

  Använd eventuella kommandon för att sortera data.

  Obs!: Användare kan inte sortera områden som innehåller låsta celler i ett skyddat kalkylblad, oavsett den här inställningen.

  Filter

  Använd eventuella kommandon för att filtrera data.

  Använda pivottabellrapporter

  Formatera, ändra layout för, uppdatera eller på annat sätt ändra pivottabeller eller skapa nya diagram.

  Redigera objekt

  Göra något av följande:

  • Ändra grafiska objekt, inklusive mappningar, inbäddade diagram, figurer, textrutor och kontroller, som du inte låste upp innan du skyddade kalkylbladet. Om ett kalkylblad till exempel har en knapp som kör ett makro kan du klicka på knappen och köra makrot, men du kan inte ta bort knappen.

  • Göra några ändringar, till exempel formatering, i ett inbäddat diagram. Diagrammet kommer fortfarande att uppdateras när du ändrar dess källdata.

  • Lägga till eller redigera kommentarer.

  Redigera scenarier

  Visa scenarier som du har dolt, ändra i scenarier som du har förhindrat ändringar i och ta bort sådana scenarier. Användare kan ändra värdena i justerbara celler om de inte är skyddade, och lägga till nya scenarier.

 4. Valfritt – Ange ett lösenord för bladet och skriv sedan lösenordet igen under Verifiera.

  Obs!: Lösenordet är valfritt. Om du inte anger något lösenord kan alla användare låsa upp kalkylbladet och ändra det skyddade materialet. Se till att välja ett lösenord som är lätt att komma ihåg, eller skriv ned det och förvara det på en säker plats. Om du tappar bort lösenordet kommer du inte åt de skyddade delarna i arket.

 5. Klicka på OK.

Alternativet Skydda blad i menyfliksområdet ändras till Ta bort bladets skydd när ett kalkylblad skyddas.

Ta bort skydd från blad

 1. Markera det skyddade bladet.

 2. Klicka på Ta bort bladets skydd på fliken Granska.

  Ta bort skydd från blad
 3. Om du tillfrågas anger du lösenordet för det skyddade bladet.

När du tar bort skyddet från ett kalkylblad kan du låsa upp grafik, objekt och formler. Mer information finns i nästa avsnitt.

När du tar bort skyddet från ett kalkylblad kan du låsa upp grafik, objekt, områden och formler. Mer information finns här nedan.

Om du vill

Gör du så här

Lås upp alla celler som du vill att användare ska kunna ändra

Markera varje cell eller område. Klicka på CellerFormat-menyn,klicka på fliken Skydd och avmarkera sedan kryssrutan Låst.

Lås upp alla bilder som du vill att användare ska kunna ändra

Markera bilden och klicka på kommandot för den typ av grafik som du vill låsa upp Format-menyn: Figur, Texteller Bild. I navigeringsfönstret klickar du Egenskaper och avmarkerar sedan kryssrutan Låst.

Låsa upp objekt eller kontroller som du vill att användare ska kunna ändra

Markera objektet eller kontrollen och klicka sedan på Formatera objekt eller Kontroll på Format-menyn. Klicka på fliken Skydd och avmarkera sedan kryssrutan Låst. Avmarkera kryssrutan Lås text om den finns.

Dölja formler som du inte vill ska visas för användarna

Markera cellerna som innehåller formlerna. Klicka på CellerFormat-menyn,klicka på fliken Skydd och markera sedan kryssrutan Dold.

Skydda bladelement

Skydd av kalkylblad är en process i två steg: Det första steget är att låsa upp celler som andra användare kan redigera och sedan skydda kalkylbladet med eller utan ett lösenord.

 1. Öppna det blad som du vill skydda.

 2. På fliken Granska, under Skydd, klickardu på Blad.

 3. I listan Tillåt användare av det här bladet att markera de element som du vill att användare ska kunna ändra.

  Element som är tillgängliga för skydd i ett blad

  Alternativ

  Tillåter användarna att

  Markera låsta celler

  Flytta pekaren till celler som rutan Låst är markerad för på fliken Skydd i dialogrutan Formatera celler. Standardinställningen är att användare får markera låsta celler.

  Markera olåsta celler

  Flytta pekaren till celler som rutan Låstinte är markerad för på fliken Skyddi dialogrutan Formatera celler. Standardinställningen är att användare kan markera olåsta celler och att de kan flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad genom att trycka på TABB.

  Formatera celler

  Ändra några av alternativen i dialogrutorna Formatera celler eller Villkorsstyrd formatering. Om du använde villkorsstyrd formatering innan du skyddade kalkylbladet, kommer formateringen fortfarande att ändras när en användare anger ett värde som uppfyller ett annat villkor.

  Formatera kolumner

  Använda några kommandon för kolumnformatering, t.ex. att ändra kolumnbredd eller dölja kolumner (fliken Start, gruppen Celler, knappen Format).

  Formatera rader

  Använda några kommandon för radformatering, t.ex. att ändra radhöjd eller dölja rader (fliken Start, gruppen Celler, knappen Format).

  Infoga kolumner

  Infoga kolumner.

  Infoga rader

  Infoga rader.

  Infoga hyperlänkar

  Infoga nya hyperlänkar, även i olåsta celler.

  Ta bort kolumner

  Ta bort kolumner.

  Obs!: Om Ta bort kolumner är skyddat men Inte Infoga kolumner kan användaren infoga kolumner men inte ta bort dem.

  Ta bort rader

  Ta bort rader.

  Obs!: Om Ta bort rader är skyddat men Inte Infoga rader kan användaren infoga rader men inte ta bort dem.

  Sortera

  Använd eventuella kommandon för att sortera data.

  Obs!: Användare kan inte sortera områden som innehåller låsta celler i ett skyddat kalkylblad, oavsett den här inställningen.

  Filter

  Använd eventuella kommandon för att filtrera data.

  Använda pivottabellrapporter

  Formatera, ändra layout för, uppdatera eller på annat sätt ändra pivottabeller eller skapa nya diagram.

  Redigera objekt

  Göra något av följande:

  • Ändra grafiska objekt, inklusive mappningar, inbäddade diagram, figurer, textrutor och kontroller, som du inte låste upp innan du skyddade kalkylbladet. Om ett kalkylblad till exempel har en knapp som kör ett makro kan du klicka på knappen och köra makrot, men du kan inte ta bort knappen.

  • Göra några ändringar, till exempel formatering, i ett inbäddat diagram. Diagrammet kommer fortfarande att uppdateras när du ändrar dess källdata.

  • Lägga till eller redigera kommentarer.

  Redigera scenarier

  Visa scenarier som du har dolt, ändra i scenarier som du har förhindrat ändringar i och ta bort sådana scenarier. Användare kan ändra värdena i justerbara celler om de inte är skyddade, och lägga till nya scenarier.

 4. Valfritt – Ange ett lösenord för bladet och skriv sedan lösenordet igen under Verifiera.

  Obs!: Lösenordet är valfritt. Om du inte anger något lösenord kan alla användare låsa upp kalkylbladet och ändra det skyddade materialet. Se till att välja ett lösenord som är lätt att komma ihåg, eller skriv ned det och förvara det på en säker plats. Om du tappar bort lösenordet kommer du inte åt de skyddade delarna i arket.

 5. Klicka på OK.

Alternativet Blad i menyfliksområdet visas när bladet är skyddat.

När ett blad är skyddat visas bladikonen aktiverad

 1. Markera det skyddade bladet.

 2. På fliken Granska, under Skydd, klickardu på Blad.

  När ett blad är skyddat visas bladikonen aktiverad
 3. Om du tillfrågas anger du lösenordet för det skyddade bladet.

När du tar bort skyddet från ett kalkylblad kan du låsa upp grafik, objekt och formler. Mer information finns i nästa avsnitt.

När du tar bort skyddet från ett kalkylblad kan du låsa upp grafik, objekt, områden och formler. Mer information finns här nedan.

Om du vill

Gör du så här

Lås upp alla celler som du vill att användare ska kunna ändra

Markera varje cell eller område. Klicka på CellerFormat-menyn,klicka på fliken Skydd och avmarkera sedan kryssrutan Låst.

Lås upp alla bilder som du vill att användare ska kunna ändra

Markera bilden och klicka på kommandot för den typ av grafik som du vill låsa upp Format-menyn: Figur, Texteller Bild. I navigeringsfönstret klickar du Egenskaper och avmarkerar sedan kryssrutan Låst.

Låsa upp objekt eller kontroller som du vill att användare ska kunna ändra

Markera objektet eller kontrollen och klicka sedan på Formatera objekt eller Kontroll på Format-menyn. Klicka på fliken Skydd och avmarkera sedan kryssrutan Låst. Avmarkera kryssrutan Lås text om den finns.

Dölja formler som du inte vill ska visas för användarna

Markera cellerna som innehåller formlerna. Klicka på CellerFormat-menyn,klicka på fliken Skydd och markera sedan kryssrutan Dold.

Hjälp oss att göra Excel bättre

Om du har en funktion som du vill begära kan du skicka feedback till oss för att hjälpa oss att prioritera nya funktioner i framtida uppdateringar. Gå till Hur gör jag för att ge feedback om Microsoft Office för mer information.

Se även

Skydda en arbetsbok

Begränsa behörighet till innehåll i en fil

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×