Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Funktionen SLUMPMATRIS returnerar en matris med slumptal. Du kan ange antalet rader och kolumner som ska fyllas, lägsta och högsta värden och om du vill returnera heltal eller decimalvärden.

I exemplen nedan har vi skapat en matris som är 5 rader hög och 3 kolumner bred. Först returneras en slumpmässig uppsättning värden mellan 0 och 1, vilket är det som returneras som standard med SLUMPMATRIS. Sedan returneras en serie slumpmässiga decimalvärden mellan 1 och 100. I det tredje exemplet returneras slutligen en serie slumpmässiga heltal mellan 1 och 100.

Funktionen SLUMPMATRIS i Excel. SLUMPMATRIS(5;3) returnerar slumpvärden mellan 0 och 1 i en matris som är 5 rader hög och 3 kolumner bred.

Funktionen SLUMPMATRIS med argument för Min, Max och Decimaltal

Funktionen SLUMPMATRIS med argument för Min, Max och Heltal

Syntax

=SLUMPMATRIS([rader];[kolumner];[min];[max];[heltal])

Argument

Beskrivning

[rader]

Valfritt

Antalet rader som ska returneras

[kolumner]

Valfritt

Antalet kolumner som ska returneras

[min]

Valfritt

Det minsta antalet som ska returneras

[max]

Valfritt

Det högsta antalet som ska returneras

[heltal]

Valfritt

Returnera ett heltal eller ett decimalvärde

  • SANT för ett heltal

  • FALSKT för ett decimaltal.

Meddelanden: 

  • Om du inte anger ett rad- eller kolumnargument returnerar SLUMPMATRIS ett enda värde mellan 0 och 1.

  • Om du inte anger ett argument för minsta eller högsta värde anges 0 respektive 1 som standard av SLUMPMATRIS.

  • Argumentet för minsta tal måste vara mindre än det maximala talet, annars returnerar SLUMPMATRIS felet #VÄRDEFEL!.

  • Om du inte anger ett argument för heltal används värdet FALSKT, d.v.s. decimalvärde, som standard för SLUMPMATRIS.

  • SLUMPMATRIS-funktionen returnerar en matris som kommer att spilla om det är det slutliga resultatet av en formel. Det innebär att Excel dynamiskt kommer att skapa rätt storlek på matrisområdet när du trycker på RETUR. Om dina understödjande data finns i en Excel-tabell ändras storleken på matrisen automatiskt när du lägger till eller tar bort data från matrisområdet om du använder strukturerade referenser. Mer information finns i den här artikeln om beteenden för matriser och spill.

  • SLUMPMATRIS skiljer sig från funktionen SLUMP på så sätt att SLUMP inte returnerar en matris. SLUMP skulle alltså behöva kopieras till hela området.

  • En matris kan ses som en rad med värden, som en kolumn med värden eller som en kombination av rader och kolumner med värden. I exemplet ovan är matrisen för vår SLUMPMATRIS-formel området D2:F6, alltså 5 rader och 3 kolumner.

  • Excel har begränsat stöd för dynamiska matriser mellan arbetsböcker och detta scenario stöds endast när båda arbetsböckerna är öppna. Om du stänger källarbetsboken får du ett #REF!-felmeddelande för länkade dynamiska matrisformler när de uppdateras.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Funktionen FILTER

Funktionen SEKVENS

Funktionen SORTERA

Funktionen SORTERAEFTER

Funktionen UNIK

Felet #SPILL! i Excel

Dynamiska matriser och beteenden för matriser och spill

Implicit skärningspunktsoperator: @

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×