När du sorterar i ett kalkylblad kan du ordna data så att du snabbt hittar de värden du söker. Du kan sortera ett område eller en tabell med data efter en eller flera datakolumner. Du kan till exempel sortera medarbetare först efter avdelning och sedan efter efternamn.

Så här sorterar du i Excel

Bild av ikon

Markera de data du vill sortera    

Markera ett tabellområde, till exempel A1:L5 (flera rader och kolumner) eller C1:C80 (en enda kolumn). Området kan omfatta den första raden med rubriker som identifierar kolumnerna.

Exempel på data som är markerad för sortering i Excel
 

Bild av ikon

Sortera snabbt och enkelt    

 1. Markera en enskild cell i den kolumn du vill sortera.

 2. Om du vill sortera i stigande ordning (A till Ö eller lägsta till högsta siffra): Gå till fliken Data i gruppen Sortera och filtrera. Klicka på A till Ö-kommando i Excel som sorterar A till Ö eller minst till störst siffra.

  Knappar för sortering i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data i Excel

 3. Klicka på Ö till A-kommando i Excel som sorterar Ö till A eller störst till minst siffra om du vill sortera i fallande ordning (Ö till A eller störst till minst).

Bild av ikon

Sortera genom att ange kriterier    

Använd den här tekniken för att välja den kolumn som ska sorteras, samt andra villkor som teckensnitt eller cellfärger.

 1. Markera en cell någonstans i det område som du vill sortera.

 2. På fliken Data, i gruppen Sortera och filtrera klickar du på Sortera – popupfönstret Sortera visas.

   

  Kommandot Sortera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data i Excel

 3. I listrutan Sortera efter markerar du den första kolumnen du vill sortera efter.

 4. I listan Sortera efter markerar du antingen Värden, Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon.

 5. I listan Ordning väljer du i vilken ordning du vill sortera – alfabetisk eller numerisk sortering i stigande eller fallande ordning (alltså A till Ö eller Ö till A för text eller minsta till största eller största till minsta för siffror).

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×