I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av SNEDHET.P i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar snedheten i en fördelning baserad på en population, det vill säga graden av asymmetri kring en fördelnings medelvärde.

Syntax

SNEDHET.P(tal1, [tal2],…)

Syntaxen för funktionen SNEDHET.P har följande argument:

Nummer 1, tal 2,...    Tal 1 är obligatoriskt, alla efterföljande tal är valfria. Nummer 1, tal 2,... är 1 till 254 tal eller namn, matriser eller referenser som innehåller tal som du vill få populationens snedhet för.

SNEDHET.P tillämpar följande ekvation:

Ekvation för SNEDHET.P

Kommentarer

  • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver in direkt i listan med argument räknas.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet noll (0) tas däremot med i beräkningen.

  • SNEDHET.P använder standardavvikelsen för en hel population, inte ett prov.

  • Om argumenten är ogiltiga värden, SNEDFÖRD. P returnerar #NUM! .

  • Om ogiltiga datatyper används i argumenten, sNEDSNEDA. P returnerar #VALUE! .

  • Om datapunkterna är färre än tre, eller om standardavvikelsen för samplet är noll, är SNEDSTRECK. P returnerar #DIV/0! Felvärde.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Datainställningar – population

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Formel

Beskrivning

Resultat

=SNEDHET.P(A2:A11)

En distributions snedhet baserad på datainställningarnas population i A2:A11 (0,303193).

0,303193

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×