Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Som ett led i sina filtreringskriterier kontrollerar Skräppostfiltret i Outlook ett meddelandes avsändare mot en lista med e-postadresser och internetdomäner som angetts som antingen säkra eller blockerade. Du kan anpassa filtret om du vill blockera eller tillåta avsändare eller olika meddelandetyper.

Guidad support i webbläsaren kan hjälpa dig med digitala lösningar Office problem

Prova guidad support

Spärra en avsändare

Du kan spärra en e-postavsändare om du inte längre vill få meddelanden från den avsändaren.

 • Högerklicka på ett meddelande från avsändaren som du vill spärra och klicka sedan på Skräppost > Spärra avsändare.

Kommandot Spärra avsändare i meddelandelistan

Den spärrade avsändaren kan fortfarande skicka e-post till dig, men om meddelanden från hans eller hennes e-postadress skickas till ditt e-postkonto flyttas de omedelbart till mappen Skräppost. Framtida meddelanden från den här avsändaren hamnar i mappen Skräppost Email eller Karantän för slutanvändareom administratören har aktiverat det.

En bra idé är att regelbundet gå igenom e-postmeddelanden som identifierats som skräppost för att kontrollera att du inte missar viktiga meddelanden.

Om du senare bestämmer dig för att avblockera en avsändare kan du använda skräppostfilter för att ändra vilka meddelanden du vill se.

Meddelanden från adresser eller domännamn i listan med spärrade avsändare behandlas alltid som skräppost. I Outlook flyttas alla inkommande meddelanden från avsändare i listan med spärrade avsändare till mappen Skräppost, oavsett innehållet i meddelandet.

Obs!: Skräppostfiltret i Outlook hindrar inte skräpposten från att levereras, men dirigerar om misstänkt skräppost till mappen Skräppost i stället för till din inkorg. Du kan göra skräppostfiltrets mer känsligt genom att ändra skyddsnivån eller använda vissa tredjepartslösningar som kan vara mer aggressiva.

Om du vill lägga till en viss avsändare i listan Spärrade avsändare klickar du på ett meddelande från avsändare. Gå till gruppen Ta bort på fliken Start, klicka på Skräppost och sedan på Spärra avsändare.

Så här lägger du till namn i listan Spärrade avsändare:

 1. Klicka på Skräppost i gruppen Ta bort på fliken Start, och klicka sedan på Skräppostalternativ.

 2. Klicka på Lägg till på fliken Spärrade avsändare.

  Dialogrutan Lägg till adress eller domän

 3. Ange namnet eller adressen som du vill lägga till i rutan Ange en e-postadress eller ett Internetdomännamn som ska läggas till i listan. Du kan till exempel lägga till:

  • En särskild e-postadress, till exempel namn@example.com

  • En Internetdomän, till exempel @example.com eller example.com

 4. Klicka på OK och gör om samma sak för varje post som du vill lägga till.

  Meddelanden: 

  • Om du redan har listor med betrodda namn och adresser kan du flytta den informationen till Outlook. Klicka på Importera från fil och bläddra fram listfilen du vill använda. Om du vill skapa en fil med din aktuella lista klickar du på Exportera till fil och anger sedan var du vill spara den nya filen.

  • Om du vill ändra ett namn i listan klickar du på namnet du vill ändra och sedan på Redigera. Om du vill ta bort ett namn klickar du på namnet och sedan på Ta bort.

  • Om du använder ett Microsoft Exchange-konto anses automatiskt samtliga namn och e-postadresser som finns i din organisations adressbok – det vill säga den globala adresslistan – som betrodda och kan inte läggas till i spärrlistan.

Om du lägger till e-postadresser och domännamn som du litar på i listan med betrodda avsändare, instruerar du Outlook att meddelanden från dessa källor aldrig ska ses som skräppost. Om du finns med på en e-postlista eller distributionslista kan du lägga till de namnen i listan med betrodda mottagare.

Obs!: Om din postlåda ligger i Exchange eller Exchange Online identifieras inte ändringar du gör i listan Betrodda avsändare av Exchange eller Exchange Online. Det kan resultera i att meddelanden från domäner eller avsändare som du har lagt till i listan Betrodda avsändare hamnar i mappen Skräppost Email. Kontakta administratören om du behöver mer hjälp. 

Om du vill lägga till en person i listan Betrodda avsändare klickar du på ett meddelande från avsändare. Gå till gruppen Ta bort på fliken Start, klicka på Skräppost och sedan på Spärra aldrig avsändare.

Om du vill lägga till en viss adress eller domän i listan med betrodda mottagare klickar du på ett meddelande från avsändaren. Gå till gruppen Ta bort på fliken Start, klicka på Skräppost och sedan på Spärra aldrig gruppen eller distributionslistan.

Om du vill lägga till namn eller domäner i dessa listor manuellt gör du följande:

 1. Klicka på Skräppost i gruppen Ta bort på fliken Start, och klicka sedan på Skräppostalternativ.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till betrodda avsändare klickar du på Lägg till på fliken Betrodda avsändare.

  • Om du vill lägga till betrodda mottagare klickar du på Lägg tillpå fliken Betrodda mottagare.

   Dialogrutan Lägg till adress eller domän

 3. Ange namnet eller adressen som du vill lägga till i rutan Ange en e-postadress eller ett Internetdomännamn som ska läggas till i listan. Du kan till exempel lägga till:

  • En särskild e-postadress, till exempel namn@example.com

  • En Internetdomän, till exempel @example.com eller example.com

 4. Klicka på OK och gör om samma sak för varje post som du vill lägga till.

  • Om du vill att alla Kontakter ska behandlas som betrodda avsändare markerar du kryssrutan Lita också på e-post från Kontakter på fliken Betrodda avsändare.

  • Vissa personer som du har regelbunden kontakt med kanske inte finns med i din lista med Kontakter. Om du vill att alla sådana personer ska behandlas som betrodda avsändare markerar du kryssrutan Lägg automatiskt till personer som jag skickar e-post till i listan Betrodda avsändare.

  • Om du redan har listor med betrodda namn och adresser kan du flytta den informationen till Outlook. Klicka på Importera från fil och bläddra fram listfilen du vill använda. Om du vill skapa en fil med din aktuella lista klickar du på Exportera till fil och anger sedan var du vill spara den nya filen.

  • Om du vill ändra ett namn i någon av listorna klickar du på namnet du vill ändra och sedan på Redigera. Om du vill ta bort ett namn klickar du på namnet och sedan på Ta bort.

  • Om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto anses automatiskt samtliga namn och e-postadresser som finns i din organisations adressbok – det vill säga den globala adresslistan – som betrodda.

Du kanske upptäcker att oönskade e-postmeddelanden kommer från ett visst land/en viss region. I Outlook kan du spärra meddelanden från dessa områden – använd listan Spärrade toppdomäner till att spärra meddelanden från e-postadresser med ett visst suffix eller en viss lands-/regionskod. Om du till exempel markerar kryssrutorna CA [Kanada], US [USA] och MX [Mexiko] i listan spärras meddelanden som kommer från e-postadresser med suffixen ca, us eller mx. Det finns fler lands-/regionskoder i listan.

 1. Klicka på Skräppost i gruppen Ta bort på fliken Start, och klicka sedan på Skräppostalternativ.

 2. Klicka på Listan Blockerade toppdomäner på fliken Internationellt.

  Dialogrutan Listan Blockerade toppdomäner

 3. Markera kryssrutan för den lands-/regionskod du vill spärra i listan eller klicka på Markera alla.

 4. Klicka på OK i båda öppna dialogrutor.

Du kan blockera alla e-postadresser i språkkodningar , så kallade teckenuppsättningar eller alfabet, som du anger. I dag skickas mest skräppost med US-ASCII-kodning. Resten skickas med olika internationella kodningar. Med hjälp av Listan Blockerade kodningar kan du filtrera bort oönskade e-postmeddelanden som visas på språk du inte förstår.

 1. Klicka på pilen intill Skräppost i gruppen Ta bort på fliken Start, och klicka sedan på Skräppostalternativ.

 2. Klicka på Listan Blockerade kodningar på fliken Internationellt.

  Dialogrutan Listan Blockerade kodningar

 3. Klicka på den språkkod du vill spärra i listan, eller klicka på Markera alla.

 4. Klicka på OK i båda öppna dialogrutorna

  Meddelanden: 

  • Unicode-kodningar ingår inte i listan Blockerade kodningar.

  • Meddelanden som har okända eller ospecificerade kodningar filtreras av ett standardskräppostfilter.

Relaterade ämnen

Markera e-post som skräppost eller spärra avsändare i Outlook.com
Filtrera skräppost i Outlook på webben

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×