Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan spara en ögonblicksbild av den aktuella layouten för alla öppna och ordnade arbetsboksfönster i en arbetsytefil (.xlw). När du öppnar en arbetsytefil öppnas alla arbetsböcker och visas i den layout som du sparade.

  1. Öppna de arbetsböcker som du vill spara på en arbetsyta.

  2. Ordna arbetsboksfönstren som du vill att de ska visas när du öppnar arbetsytan och ändra storlek på varje arbetsboksfönster efter behov.

  3. Klicka på Spara arbetsyta i gruppen Fönster på fliken Visa.

    Gruppen Fönster på fliken Visa

  4. Ange ett namn på arbetsytefilen i rutan Filnamn.

    Obs!: Standardnamnet är forts.xlw, men du kan ange ett annat namn.

Tips: Om du vill öppna de arbetsböcker du har sparat i arbetsytefilen varje gång du startar Excel kan du spara arbetsytefilen i mappen XLStart. Spara endast arbetsytefilen, inte arbetsboksfilerna, i mappen XLStart. I Windows Vista har mappen XLStart följande sökväg: C:\Users\användarnamn\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. I Microsoft Windows XP har mappen XLStart följande sökväg: C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×