Spara en arbetsbok i ett annat filformat

För det mesta vill du antagligen spara dina arbetsböcker i det nuvarande formatet XLSX. Men ibland kan du behöva spara arbetsboken i ett annat format, till exempel i ett format från en tidigare version av Excel, en textfil, eller en PDF- eller XPS-fil. Tänk på att när du sparar arbetsboken i ett annat format kan viss formatering eller information i arbetsboken gå förlorad.

En lista över filformat (kallas även filtyper) som du kan öppna eller spara i Excel 2013 finns i avsnittet Filformat som stöds i Excel i slutet av den här artikeln.

 1. Öppna den arbetsbok som du vill spara.

 2. Klicka på Arkiv > Spara som.

  Alternativet Spara som på fliken Arkiv

 3. Under Platserväljer du den plats där du vill spara arbetsboken. Om du till exempel OneDrive spara den på din webbplats eller Dator om du vill spara den i en lokal mapp som Dokument.

  Välj en plats

 4. Gå till den plats du vill använda i dialogrutan Spara som.

  Dialogrutan Spara som

 5. Klicka på önskat format i listan Filformat. Klicka på pilarna för att bläddra till filformat som inte visas i listan.

  Obs!: Vilka filformat som visas beror på vilken typ av blad som är det aktiva bladet i arbetsboken (ett kalkylblad, diagramblad eller annan typ av blad).

 6. Acceptera det föreslagna namnet eller skriv ett nytt namn för arbetsboken i rutan Filnamn.

Om du har öppnat en Excel 97-2003-arbetsbok men inte behöver använda det formatet i fortsättningen, kan du konvertera arbetsboken till det nuvarande formatet XLSX.

 1. Klicka på Arkiv > Info.

 2. Klicka på Konvertera .

Knappen Konvertera

I Excel 2013 kan du öppna och spara filer i följande filformat:

Excel-filformat

Format

Filtillägg

Beskrivning

Excel-arbetsbok

.xlsx

Det XML-baserade filformatet som är standard för Excel 2007-2013. Kan inte lagra VBA-makrokod (Microsoft Visual Basic for Applications) eller makroblad för Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Strikt Open XML-kalkylblad

.xlsx

En helt och hållet ISO-kompatibel version av Excel-arbetsboksformatet XLSX.

Excel-arbetsbok (kod)

.xlsm

Det XML-baserade och makroaktiverade filformatet för Excel 2007-2013. Lagrar VAB-makrokod och makroblad för Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Binär Excel-arbetsbok

.xlsb

Det binära filformatet (BIFF12) för Excel 2007-2013.

Mall

.xltx

Standardfilformatet för en Excel-mall i Excel 2007-2013. Kan inte lagra VBA-makrokod eller makroblad för Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Mall (kod)

.xltm

Det makroaktiverade filformatet för en Excel-mall i Excel 2007-2013. Lagrar VBA-makrokod och makroblad för Excel 4.0 (.xlm).

Excel 97 - Excel 2003-arbetsbok

.xls

Binärt filformat för Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Excel 97- Excel 2003-mall

.xlt

Binärt Excel 97 - Excel 2003-filformat (BIFF8) för en Excel-mall.

Microsoft Excel 5.0/95 arbetsbok

.xls

Binärt Excel 5.0/95-filformat (BIFF5).

XML-kalkylblad 2003

.xml

XML-kalkylblad 2003 (XMLSS).

XML-data

.xml

XML-dataformat.

Excel-tillägg

.xlam

Det XML-baserade och makroaktiverade tilläggsformatet för Excel 2007-2013. Ett tillägg är ett extra program som kör ytterligare kod. Stöder användandet av VBA-projekt och makroblad för Excel 4.0 (.xlm).

Excel 97-2003-tillägg

.xla

Excel 97-2003-tillägg är ett extra program som har utformats för att köra ytterligare kod. Programmet har stöd för VBA-projekt.

Excel 4.0-arbetsbok

.xlw

Ett Excel 4.0-filformat som bara sparar kalkylblad, diagramblad och makroblad. Du kan öppna en arbetsbok i det här filformatet i Excel 2013, men du kan inte spara en Excel-fil i det här filformatet.

Textfilformat

Format

Filtillägg

Beskrivning

Formaterad text (blankstegsavgränsad)

.prn

Blankstegsavgränsat Lotus-format. Sparar endast det aktiva bladet.

Text (tabbavgränsad)

.txt

Sparar en arbetsbok som en tabbavgränsad textfil för användning i ett annat Microsoft Windows-operativsystem och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

Text (Macintosh)

.txt

Sparar en arbetsbok som en tabbavgränsad textfil för användning i ett Macintosh-operativsystem och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

Text (MS-DOS)

.txt

Sparar en arbetsbok som en tabbavgränsad textfil för användning i operativsystemet MS-DOS och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

Unicode-text

.txt

Sparar en arbetsbok som Unicode-text, en teckenkodningsstandard som utvecklats av Unicode Consortium.

CSV (kommaavgränsad)

.csv

Sparar en arbetsbok som en kommaavgränsad textfil för användning i ett annat Microsoft Windows-operativsystem och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

CSV (Macintosh)

.csv

Sparar en arbetsbok som en kommaavgränsad textfil för användning i ett Macintosh-operativsystem och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

CSV (MS-DOS)

.csv

Sparar en arbetsbok som en kommaavgränsad textfil för användning i operativsystemet MS-DOS och ser till att tabbtecken, radbrytningar och andra tecken tolkas korrekt. Sparar endast det aktiva bladet.

DIF

.dif

Kompatibilitetsformatet Data Interchange Format. Sparar endast det aktiva bladet.

SYLK

.slk

Formatet Symbolic Link Format. Sparar endast det aktiva bladet.

Obs!: Om du sparar en arbetsbok i något textformat försvinner all formatering.

Andra filformat

Format

Filtillägg

Beskrivning

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III och IV. Du kan öppna filformaten i Excel, men du kan inte spara en Excel-fil i dBase-format

OpenDocument-kalkylblad

.ods

OpenDocument-kalkylblad. Du kan spara Excel 2010-filer så att de kan öppnas i kalkylbladsprogram som använder kalkylbladsformatet OpenDocument, till exempel Google Docs och OpenOffice.org Calc. Du kan också öppna kalkylblad i ods-format i Excel 2010. Formatering kan gå förlorad när du sparar och öppnar ODS-filer.

PDF

.pdf

PDF (Portable Document Format). Det här filformatet bevarar dokumentens formatering och tillåter fildelning. När en fil med PDF-format visas online eller skrivs ut behåller den det format som du har definierat. Det går inte att ändra data i filen på ett enkelt sätt. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska mångfaldigas med externa tryckmetoder.

XPS-dokument

.xps

XPS (XML Paper Specification). Det här filformatet bevarar dokumentens formatering och tillåter fildelning. När en XPS-fil visas online eller skrivs ut behåller den exakt det format som du har tänkt dig och det går inte att ändra data i filen på ett enkelt sätt.

Filformat som använder Urklipp

Om du har kopierat data till Urklipp med något av följande filformat kan du klistra in information i Excel med kommandot Klistra in eller Klistra in special (Start > Urklipp > Klistra in).

Format

Filtillägg

Typ av urklipp

Bild

WMF eller EMF

Bilder i Windows Metafile Format (WMF) eller Windows Enhanced Metafile Format (EMF).

Obs!: Om du kopierar en WMF-bild från ett annat program, klistras bilden in som en EMF-bild.

Bitmapp

.bmp

Bilder i bitmappsformat (BMP).

Microsoft Excel-filformat

.xls

Binära filformat för Excel version 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) och Excel 2013 (BIFF12).

SYLK

.slk

Formatet Symbolic Link Format.

DIF

.dif

Kompatibilitetsformatet Data Interchange Format.

Text (tabbavgränsad)

.txt

Tabbavgränsat textformat.

CSV (kommaavgränsad)

.csv

Kommaavgränsade värden.

Formaterad text (blankstegsavgränsad)

.rtf

Formatet Rich Text Format (RTF). Endast från Excel.

Inbäddat objekt

GIF, JPG, DOC, XLS eller BMP

Microsoft Excel-objekt, objekt från korrekt registrerade program som stöder OLE 2.0 (OwnerLink), samt bilder eller andra presentationsformat.

Länkat objekt

GIF, JPG, DOC, XLS eller BMP

OwnerLink, ObjectLink , Link, Picture eller andra format.

Office-ritobjekt

.emf

Office-ritobjekt eller Office-bilder (Windows Enhanced Metafile Format, EMF).

Text

.txt

Visningstext, OEM-text.

Enkel webbsidefil

MHT, MHTML

Enkel webbsidefil (MHT eller MHTML). Det här filformatet integrerar infogad grafik, appletar, länkade dokument och andra objekt som stöds och som refereras till i dokumentet.

Webbsida

HTM, HTML

HTML (Hypertext Markup Language).

Obs!: När du kopierar text från ett annat program klistras texten in i HTML-format, oavsett originaltextens format.

Filformat som inte stöds i Excel 2013

Följande filformat stöds inte längre. Du kan inte öppna eller spara filer i dessa filformat.

Om du vill arbeta med dina arbetsboksdata i ett program som inte längre stöds, kan du försöka med något av följande:

 • Sök på webben efter ett företag som har filformatkonverterare för format som inte kan öppnas i Excel.

 • Spara arbetsboken i ett annat format som kan öppnas i det andra programmet. Du kan till exempel spara informationen som ett XML-kalkylblad eller ett textformat som det andra programmet också stöder.

Format

Filtillägg

Typ av urklipp

Excel-diagram

.xlc

Filformaten Excel 2.0, 3.0 samt 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

WK1, WK2, WK3, WK4, WKS

Lotus 1-2-3-filformat (alla versioner)

Microsoft Works

.wks

Microsoft Works-filformat (alla versioner)

DBF 2

.dbf

DBASE II-filformat

WQ1

.wq1

Quattro Pro för MS-DOS-filformat

WB1, WB3

WB1, WB3

Quattro Pro 5.0 och 7.0 för Windows.

Du kan spara en arbetsbok från Excel 2007 eller senare i ett filformat för en tidigare version av Excel, i textfilformat eller i andra filformat, till exempel PDF eller XPS. Som standard sparas filer i det .xlsx-filformatet, men du kan ändra standardfilformatet när du sparar. Om du använder kommandot Spara som ofta kan du lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Viktigt!: Om du sparar en arbetsbok i ett annat filformat än det aktuella Excel-filformatet kommer format och funktioner som är unika för Excel 2007 och senare inte att behållas. Mer information finns i Använda Excel med tidigare versioner av Excel.

 1. I Excel öppnar du den arbetsbok som du vill spara för användning i ett annat program.

 2. Klicka på Spara som på fliken Arkiv.

 3. Om du vill spara arbetsboken på en annan plats anger du enhet och plats i rutorna sökväg och mapp.

 4. Acceptera det föreslagna namnet eller skriv ett nytt namn för arbetsboken i rutan Filnamn.

 5. Klicka på det format som du vet att du kan öppna i det andra programmet i listan Filformat.

Om det behövs klickar du på pilarna för att bläddra till filformat som inte visas i listan.

Obs!: Vilka filformat som är tillgängliga varierar beroende på vilken typ av blad som är aktivt (kalkylblad, diagramblad eller någon annan typ av blad).

Tips: Mer information om hur du sparar en arbetsbok i filformaten PDF (.pdf) eller XPS (.xps) finns i Spara som PDF eller XPS.

Du kan spara alla filformat som du kan öppna i Excel 2007 och senare i det senaste Excel-arbetsboksformatet (.xlsx). Då kan du använda nya funktioner som inte stöds i andra filformat.

Obs!: När du sparar en arbetsbok som skapats i en tidigare version av Excel som en Excel 2007-arbetsbok eller senare kanske vissa format och funktioner inte bevaras. Information om funktioner som inte stöds Excel 97-2003 finns i använda Excel med tidigare versioner av Excel.

 1. Öppna den fil som du vill spara i det senaste filformatet.

 2. Klicka på Spara som på fliken Arkiv.

 3. Om du vill spara filen på en annan plats anger du enhet och plats i rutorna sökväg och mapp.

 4. Acceptera det föreslagna namnet eller skriv ett nytt namn för arbetsboken i rutan Filnamn.

 5. Gör något av följande i listan Filformat:

  • Om du sparar en arbetsbok som skapats i en tidigare version av Excel och arbetsboken innehåller makron som du vill behålla klickar du på Excel Macro-Enabled-arbetsbok (*.xlsm).

  • Om du vill spara arbetsboken som en mall klickar du Excel mall (*.xltx).

  • Om du sparar en arbetsbok som skapats i en tidigare version av Excel innehåller arbetsboken makron som du vill behålla och du vill spara arbetsboken som en mall genom att klicka på Excel Macro-Enabled Mall.xltm.

  • Om du vill spara arbetsboken i det senaste Excel filformatet klickar du på Excel (*.xlsx).

  • Om du vill spara filen i det nya binära filformatet klickar du på Excel (*.xslb).

 6. Klicka på Spara.

Du kan ändra den filtyp som används som standard när du sparar en arbetsbok.

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

 2. Klicka på det filformat somdu vill använda som standard i rutan Spara filer i det här formatet under Spara arbetsböcker i kategorin Spara.

Kommandot Spara som är inte tillgängligt som en knapp i menyfliksområdet. Du kan dock lägga till kommandot i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 1. Klicka på pilen för listrutan i verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka sedan på Fler kommandon.

  Pil, verktygsfältet Snabbåtkomst

 2. I rutan Välj kommandon från kontrollerar du att Vanliga kommandon är markerat.

 3. Bläddra till knappen Spara som i listrutan och markera den.

 4. Klicka på Lägg till.

Du kan spara Microsoft Office Excel 2007 arbetsbok i ett annat filformat. Du kan spara en arbetsbok i ett tidigare versionsfilformat, i textfilformat och i andra filformat, till exempel PDF eller XPS. Du kan också spara alla filformat som du kan öppna i Office Excel 2007 som en Excel 2007 arbetsbok. Som standard Excel 2007 filer i .xlsx-filformatet, men du kan ändra standardfilformatet för att spara.

Om du använder kommandot Spara som ofta kan du lägga till det i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Du kan spara alla filformat som du kan öppna i Excel 2007 i det Excel filformatet arbetsbok (.xlsx). Då kan du använda de nya funktionerna i Excel 2007, till exempel det större rutnätet, som inte stöds av andra filformat.

Obs!: När du sparar en arbetsbok som skapats i en tidigare version av Excel som en Excel 2007-arbetsbok kan det hända att vissa format och funktioner inte bevaras.

 1. Öppna den arbetsbok som du vill spara som en Excel 2007 arbetsbok.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 3. Acceptera det föreslagna namnet eller skriv ett nytt namn för arbetsboken i rutan Filnamn.

 4. Gör något av följande i listan Filformat:

  • Om du sparar en arbetsbok som skapats i en tidigare version av Excel och arbetsboken innehåller makron som du vill behålla klickar du på .xlsm.

  • Om du vill spara arbetsboken som en mall klickar du på .xltx.

  • Om du sparar en arbetsbok som skapats i en tidigare version av Excel innehåller arbetsboken makron som du vill behålla och du vill spara arbetsboken som en mall klickar du på .xltm.

  • Om du vill spara arbetsboken i det senaste Excel filformatet klickar du på .xlsx.

  • Om du vill spara filen i det nya binära filformatet klickar du på .xslb.

  • Mer information om filformat finns i Filformat som stöds i Excel.

 5. Klicka på Spara.

Du kan ändra den filtyp som används som standard när du sparar en arbetsbok.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på det filformat somdu vill använda som standard i rutan Spara filer i det här formatet under Spara arbetsböcker i kategorin Spara.

Kommandot Spara som är inte tillgängligt som en knapp i Microsoft Office Fluent-användargränssnittet menyfliksområde. Du kan dock lägga till kommandot i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen.

 2. Högerklicka på Spara som ochklicka sedan på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×