Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan hämta information från Publisher till ett Word-dokument. Om publikationen till exempel innehåller en stor mängd text som du vill använda kan du spara texten från publikationen som ett Word-dokument. Om du har utformat en sida i Publisher som du vill använda som bokomslag i ett Word-dokument kan du klistra in sidan i Word-dokumentet och sedan skriva ut dokumentet från Word.

Obs!: Du kan exportera delar av eller hela publikationen till Word, men du kan inte spara hela publikationen – all text, grafik och layout – i ett Word-dokument i ett steg.

Artikelinnehåll

Olika sätt att exportera publikationen till Word

Du kan använda någon av följande metoder för att exportera en del av eller hela publikationen till Word:

 • Spara texten i publikationen som ett Word-dokument     Använd den här metoden för ett nyhetsbrev eller en publikation som innehåller en stor mängd text som du vill använda i Word. Spara publikationen i filformatet för den aktuella versionen av Word så att den sparade filen öppnas i Word. Spara i Word 97-2003-filformatet för att öppna den sparade filen i tidigare versioner av Word.

 • Kopiera och klistra in en sida eller objekt på en sida     Använd den här metoden för en broschyr, ett brevhuvud eller en publikation som du vill lägga till i Word och göra ändringar i. Kopiera ett objekt, ett urval av objekt eller en sida i publikationen och klistra in det i ett Word-dokument i HTML (Hypertext Markup Language) (HTML).

 • Spara en sida, två motstående sidor eller objekt på en sida som en bildfil     Använd den här metoden för att skapa en bildfil som du kan infoga i ett Word-dokument. Möjliga användningsområden är till exempel en kalender, ett bokomslag eller en publikation som innehåller en tabell eller som du inte behöver göra ändringar i Word.

Överst på sidan

Spara texten i publikationen som ett Word-dokument

Om du sparar publikationen som ett Word-dokument visas ett meddelande i den inbyggda konverteraren om att den valda filtypen endast har stöd för text. Texten och teckenformateringen (teckensnitt, storlek, format, understrykning, färg och effekter) bevaras. Designelement som grafik och kolumner bevaras dock inte.

Tips för bästa resultat när du sparar texten i en publikation som ett Word-dokument

 • Kontrollera att textrådgränser i publikationen inte överlappar.

 • Sidhuvuden, sidfötter och sidnummer bevaras när du sparar publikationen, men funktionen för sidhuvud och sidfot bevaras inte. Om du vill ändra sidhuvuden eller sidfötter sparar du dokumentet och lägger sedan till sidhuvuden och sidfötter i Word-dokumentet.

 • Sidbrytningar i publikationen ignoreras. Du kan infoga sidbrytningar i Word-dokumentet när du har sparat det.

 • Grafiken i publikationen bevaras inte. Om du vill lägga till grafik från publikationen kan du kopiera grafiken och klistra in dem i Word-dokumentet separat.

Spara publikationen som ett Word-dokument

 1. Öppna den Publisher-publikation som du vill spara som ett Word-dokument.

 2. Klicka > spara somoch bläddra till den plats där du vill spara Word-dokumentet.

 3. Ange ett namn på Word-dokumentet i rutan Filnamn.

 4. Välj den version av Word som du vill spara för i listan Spara som. Äldre versioner av Word innehåller versionsnumret. för Word 2016 väljer du Word-dokument för den aktuella versionen av Word.

 5. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Kopiera och klistra in en sida eller objekt på en sida

Du kan kopiera ett enskilt objekt, en markering av objekt eller alla objekt på en sida i publikationen och klistra in dem i ett Word-dokument i HTML-format. När du klistrar in i HTML-format bevaras formateringen och textformaten och du kan göra ändringar i objekt eller text som du klistrar in i Word-dokumentet.

Tips för bästa resultat när du klistrar in objekt i ett Word-dokument i HTML-format

 • Om du kopierar en publikationssida som innehåller text som flödar till en textruta på en annan sida klistras ingen del av texten in i Word-dokumentet. För bästa resultat bör du bara kopiera sidor med text som inte går till en annan sida.

 • Om du kopierar en hel sida från publikationen kan du behöva ändra marginalerna och sidorienteringen i Word-dokumentet. Du kan göra detta antingen före eller efter att du klistrat in sidan i Word-dokumentet.

 • Om publikationen innehåller en tabell, till exempel en kalender, sparar du objekten i publikationen som en bildfil för att bevara tabellens layout på sidan.

  Obs!: Den här metoden bevarar layouten, men du kan inte göra ändringar i tabellen i Word-dokumentet.

 • Om du vill kopiera flera objekt är det kanske enklast att gruppera objekten innan du kopierar dem.

  1. Klicka och dra en markeringsruta runt de objekt du vill ha i gruppen.

  2. Klicka på Gruppera på fliken Format under Ritverktyg eller Bildverktyg.

 • Om publikationen har flera sidor kan du kopiera en hel sida, men inte hela publikationen på en gång. Om du visar ett uppslag på två sidor i en publikation med flera sidor (klicka på Två sidor i Visa-menyn)kan du kopiera två motstående sidor i taget.

 • Text som visas lodrätt (uppifrån och ned eller nedifrån och upp) i publikationen visas med vågrät orientering i Word-dokumentet. Du kan ändra textorienteringen i Word-dokumentet när du har klistrat in.

  1. Klicka i Word på textrutan som innehåller den text som du vill ändra.

  2. Klicka på Textorientering fleragånger i gruppen Text under Verktyg för textruta på fliken Format tills du får den orientering du vill använda.

Kopiera en sida eller objekt till Word

 1. Markera de Publisher-objekt som du vill kopiera.

  Obs!: Om du vill markera hela sidan klickar du i ett tomt område i publikationen, eller på arbetsyta och sedan på Ctrl+A.

 2. Högerklicka och klicka sedan på Kopiera.

 3. Öppna Word-dokumentet.

 4. Högerklicka på sidan där du vill klistra in objekten och klicka sedan på Klistra in.

 5. Upprepa steg 1 till 4 tills du har klistrat in alla objekt eller sidor som du vill använda.

Överst på sidan

Spara en sida, två motstående sidor eller objekt på en sida som en bildfil

Du kan spara ett enskilt objekt, en markering av objekt, en hel sida eller ett uppslag på två sidor i publikationen som en bildfil och sedan infoga bilden i ett Word-dokument.

Obs!: Du kan inte ändra texten eller objekten i publikationen som du infogar i Word-dokumentet om du använder den här metoden.

Tips för bästa resultat när du klistrar in objekt eller sidor som bildfiler

 • Om du sparar en hel eller två sidor från publikationen kan du behöva ändra marginalerna och sidorienteringen i Word-dokumentet. Du kan göra detta antingen före eller efter att du har infogat bildfilen i Word-dokumentet.

 • Om publikationen har flera sidor kan du spara en hel sida, men inte hela publikationen på en gång. Om du visar ett uppslag på två sidor i en publikation med flera sidor (klicka på Två sidor i visa-menyn)kan du spara två motstående sidor i taget.

 • För att få bästa resultat med att visa och skriva ut objekt eller en sida från en publikation i Word kan du spara objekten genom att välja PNG Portable Network Graphics Format,JPEG File Interchange Formateller Enhanced Metafile format med högsta upplösning och välja utskrifter av hög kvalitet eller kommersiell tryckning (300 dpi)och sedan klistra in objekten eller sidan i Word-dokumentet.

Meddelanden: 

 • Vissa PNG- eller JPEG-bilder kanske redan är komprimerade, så upplösningen kan vara mindre än 600 punkter per tum (dpi).

 • Utökade metafiler kan bara sparas på 96 dpi.

Infoga en sida, två motstående sidor eller objekt från publikationen i Word som en bild

 1. Markera de objekt som du vill spara genom att göra något av följande:

  • Klicka > Spara som om du vill spara hela sidan eller två motstående sidor som en bild.

  • Högerklicka på bilden, WordArt, figuren eller gruppen med objekt som du vill spara och klicka sedan på Spara som bild på snabbmenyn.

 2. Välj ett bildformat i listan Filformat, till exempel PNG Portable Network Graphics Format eller JPEG File Interchange Format.

 3. Om bildformatet har stöd för flera upplösningar (knappen Ändra är tillgänglig i dialogrutan Spara som) klickar du på Ändra,väljer upplösningsalternativ och klickar sedan på OK.

  Obs!: Bäst resultat får du om du väljer hög kvalitet eller tryckeri (300 dpi).

 4. Klicka på Spara.

 5. Öppna Word-dokumentet och klicka sedan där du vill infoga bilden.

 6. Klicka på Infoga > Bild.

 7. Bläddra till den plats där du sparade filen i dialogrutan Infoga bild, klicka på filen och klicka sedan på Infoga.

 8. Upprepa steg 1 till 7 tills du har infogat alla objekt eller sidor som du vill använda.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×