Spara Visio diagram som grafik eller bildfil

I Visio kan du spara ett diagram i PDF-format. Du kan även spara den som en bildfil (JPEG, PNG, SVG eller annat format) som ska användas någon annanstans. 

Spara ett diagram som EN PDF-fil

 1. Välj Arkiv > Exportera

 2. Under Exporteraväljer du Skapa PDF-/XPS-dokument.

 3. Under Skapa PDF-/XPS-dokumentväljer du Skapa PDF/XPS.

 4. Klicka på Spara som.

 5. Välj Alternativ för att avgöra vilka sidor som ska ingå i PDF-filen. 

  • Som standard inkluderas alla sidor i PDF-filen. Om du vill ändra det väljer du ett alternativ under Sidintervall.

  • PDF-filen överensstämmer med sidlayouten i Visio filen.

  • Mer information om de andra alternativen finns i Mer om PDF-alternativ.

 6. Navigera till den mapp där du vill spara filen och välj sedan Publicera.

Spara ett diagram som en PNG-, JPG-, SVG- eller EMF-bild

 1. Välj Arkiv > Exportera

 2. Under Exporteraväljer du Ändra filtyp.

 3. Välj vilken typ av bildfil du vill använda (PNG, JPG, EMF eller SVG) i avsnittet Filtyper för grafik under Spara ritning. 

 4. Välj Spara som

 5. Gå till mappen där du vill spara filen och välj sedan Spara.

 6. (Om du har valt PNG- eller JPEG-format) Ytterligare alternativ visas för dig, baserat på det bildformat du har valt:

Spara ett diagram i ett annat bildfilformat

Andra bildfilformat är tillgängliga: .gif, .tif, .bmp och .wmf.

 1. Välj Arkiv > Exportera

 2. Under Exporteraväljer du Ändra filtyp.

 3. Under Spara ritningi avsnittet Andra filtyper väljer du Spara som en annan filtyp.

 4. Välj Spara som

 5. Öppna listan Filformat i dialogrutan och välj det format du vill använda.

 6. Gå till mappen där du vill spara filen och välj sedan Spara.

 7. Ytterligare alternativ visas för dig, baserat på det bildformat du har valt:

Fel 920

Vissa personer stöter på fel 920 när de försöker spara som en bild. Detta beror förmodligen på en av två saker:

 • Ett eller flera objekt befinner sig utanför Visio-arbetsytan och Visio inte kan passa in dem i visningen för att återge dem i bilden.

 • Bildens upplösning är högre än vad Visio kan hantera.

Här är två artiklar som beskriver felet:

I Visio kan du spara ett diagram i PDF-format eller spara det som en bildfil (JPEG eller PNG). 

Spara ett diagram som EN PDF-fil

När du sparar en PDFVisio på webben pdf-fil inkluderas alla sidor i diagrammet i PDF-filen och matchar sidlayouten i Visio ritningen.

 1. Välj Arkiv > Spara som.

 2. Under Spara som väljerdu Ladda ned som PDF.

  Ritningen sparas direkt i standardmappen Nedladdningar.

Spara ett diagram som en bildfil

 1. Välj Arkiv > Spara som.

 2. Under Spara somväljer du Ladda ned som bild.

 3. Välj vilken ellervilka sidor du vill spara under Diagramområde. (Varje sida sparas som en separat bildfil.)

  Alternativen för Ladda ned som bild.

 4. Välj en upplösning. (Ju högre upplösning, desto bättre kvalitet på bilden.)

 5. Under Formatväljer du antingen PNG eller JPEG.

 6. Om du sparar som PNG har du möjlighet att välja genomskinlig bakgrund. (Om du inte väljer en transparent bakgrund kommer bildens bakgrundsfärg att vara densamma som färgen på diagrammet, oavsett om den är vit eller någon annan färg.)

 7. Välj Hämta.

Bildfilen eller filerna sparas direkt i mappen Hämtade filer på datorn. Om du valde fler än en sida i steg 3 sparas bildfilerna i en komprimerad .zip fil. Om du vill komma åt bilderna .zip filen högerklickar du på den och väljer Extrahera alla. 

En genväg för "Ladda ned som PNG"

När du redigerar en Visio ritning är Ladda ned som bild tillgängligt på snabbmenyn när du har markerat en eller flera figurer. Med det här alternativet laddas en PNG-bild av de markerade figurerna ned direkt. Bilden har ingen genomskinlig bakgrund och upplösningen på bilden är 144 bildpunkter per tum (inställningen Medel).  

Högerklicka på markeringen och välj sedan Ladda ned som bild.

Hitta alternativen för Nedladdning i visningsläge

När du visar enVisio-ritning är Hämta som bild och Ladda ned som PDF också tillgängliga på menyn Visa fler kommandon i högst upp i fönstret med tre prickar. 

Följande alternativ är genvägar som direkt laddar ned filen:

 • Ladda ned som bild sparar den aktuella sidan med medelhög upplösning (144 bildpunkter per tum) och utan genomskinlig bakgrund.

 • När du laddar ned som PDF sparas en fil som innehåller alla sidor i den aktuella ritningsfilen.

I visningsläge är alternativen för hämtning tillgängliga längst upp i fönstret på ellipsmenyn.

I Visio kan du spara ett diagram i PDF-format. Du kan också spara den som en bildfil (JPG, PNG, SVG eller annat format) som ska användas någon annanstans. 

Spara ett diagram som EN PDF-fil

När du sparar ett diagram som en PDF-fil Visio på webben, 

 1. Välj Arkiv > Exportera

 2. Under Exporteraväljer du Skapa PDF-/XPS-dokument.

 3. Under Skapa PDF-/XPS-dokumentväljer du Skapa PDF/XPS.

 4. Klicka på Spara som.

 5. Välj Alternativ för att avgöra vilka sidor som ska ingå i PDF-filen. 

  • Som standard inkluderas alla sidor i PDF-filen. Om du vill ändra det väljer du ett alternativ under Sidintervall.

  • PDF-filen överensstämmer med sidlayouten i Visio filen.

  • Mer information om de andra alternativen finns i Mer om PDF-alternativ.

 6. Gå till mappen där du vill spara filen och välj sedan Spara

Spara ett diagram som en PNG-, JPG-, SVG- eller EMF-bild

 1. Välj Arkiv > Spara & Skicka

 2. Välj Ändra filtyp.

 3. Under Grafikfiltyperväljer du den typ av bildfil du vill använda (PNG, JPG, EMF eller SVG). 

 4. Välj Spara som

 5. Gå till den mapp där du vill spara filen i dialogrutan och välj sedan Spara.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Spara ett diagram i ett annat bildfilformat

Andra bildfilformat är tillgängliga: .gif, .tif, .bmp och .wmf.

 1. Välj Arkiv > Spara & Skicka

 2. Välj Ändra filtyp.

 3. Under Andra filtyperväljer du Spara som en annan filtyp.

 4. Välj Spara som

 5. Öppna listan Filformat i dialogrutan och välj det format du vill använda.

 6. Gå till mappen där du vill spara filen och välj sedan Spara.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×