Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om organisationen har aktiverat inspelning kan du spela in konversationer och möten i kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync 2010. Med inspelning registreras ljud, video, snabbmeddelanden, programdelning, Microsoft PowerPoint-presentationer, whiteboard och omröstningar i Lync 2010-sessionen som sedan spelas upp precis som de förekom i Lync-konversationen eller-mötet.

Du kan även göra en inspelning tillgänglig för andra genom att spara hela eller delar av Lync-inspelningen i Windows Media-format. Med det här alternativet konsolideras allt det inspelade innehållet som du vill dela i en enda Windows Media-video. Som standard sparas den här videon på datorn, men du kan dela den med andra genom att spara den på en nätverksplats eller i ett Microsoft SharePoint Server 2010-resursbibliotek.

Vad vill du göra?

Bestämma vad som ska tas med i en inspelning

Under en konversation eller ett möte i Lync, men innan du startar inspelningen, kan du välja vilken typ av innehåll du vill ta med i inspelningen. Du kan ange de här alternativen medan Lync-konversationen eller -mötet pågår genom att öppna Inspelningsalternativ i ett mötes- eller konversationsfönster. Eventuella ändringar som du gör gäller den aktuella konversationen eller mötet. För senare konversationer eller möten återställs de här alternativen till standardinställningarna.

Obs!:  Om du har för avsikt att skapa en publicerbar Windows Media-version av inspelningen bör du tänka på att om en del av innehållet i den ursprungliga Lync-sessionen hade en väldigt stor storlek (till exempel en stor whiteboard-tavla, en lång snabbmeddelandesession eller delning av dubbla bildskärmar), kanske innehållet blir mindre tydligt i den färdiga videon. Dessutom trunkeras oftast alla eventuella pennanteckningar i snabbmeddelandeområdet av inspelningen på grund av den begränsade bredden i den färdiga videon.

 1. Klicka på Inställningar i menyraden i ett mötes- eller konversationsfönster. (Om Inställningar-menyn inte visas klickar du på Fler alternativ och sedan på Visa menyraden.)

 2. Klicka på Inspelningsalternativ.

 3. Markera i dialogrutan Lync – Inspelningsalternativ kryssrutorna vid de typer av innehåll som ska ingå i den aktuella Lync-inspelningen. Om en innehållstyp inte är tillgänglig kanske organisationen inte tillåter inspelning av sådant innehåll.

 1. Klicka på OK.

Överst på sidan

Spela in en konversation eller ett möte

När du deltar i en person-till-person-konversation i Lync kan du starta en inspelning förutsatt att båda deltagarnas organisationer tillåter inspelning. Observera att du inte kan spela in en konversation med någon som använder en vanlig telefon. När du deltar i ett Lync-möte kan du starta en inspelning om du är presentatör och om den person som schemalade eller startade mötet tillåter det.

 1. Gör något av följande i ett mötes- eller konversationsfönster om du vill starta en inspelning:

  • Klicka på Fler alternativ och sedan på Starta inspelning.

  • Klicka på Åtgärder i menyraden och klicka sedan på Starta inspelning. (Om Åtgärder-menyn inte visas klickar du på Fler alternativ och sedan på Visa menyraden.)

 2. Medan inspelningen pågår kan du använda kontrollerna längst ned i fönstret om du vill pausa, återuppta eller stoppa inspelningen.

Överst på sidan

Se vem som spelar in konversationen eller mötet

Medan en inspelning pågår visas meddelandet Du spelar in, Andra spelar in eller Du och andra spelar in längst ned i mötes- eller konversationsfönstret. Om andra spelar in kan du peka på meddelandet om du vill se vem som startade inspelningen.

Överst på sidan

Stoppa en inspelning och spara den

När du stoppar inspelningen sparas den automatiskt. Som standard sparas inspelningar på datorn i mappen C:\Användare\<ditt användarnamn>\Lync-inspelningar. I Lync kan du även välja att skapa en Windows Media-version av inspelningen som du kan publicera för andra genom att spara den på en nätverksplats. Om du har SharePoint Server 2010 och rätt behörighet kan du spara inspelningen i ett Microsoft SharePoint-resursbibliotek.

Obs!:  Om du har för avsikt att skapa en publicerbar Windows Media-version av inspelningen bör du tänka på att om en del av innehållet i den ursprungliga Lync-sessionen har en väldigt stor storlek (till exempel en stor whiteboard-tavla, en lång snabbmeddelandesession eller delning av dubbla bildskärmar), kanske innehållet blir mindre tydligt i den färdiga videon. Dessutom trunkeras oftast alla eventuella pennanteckningar i snabbmeddelandeområdet av inspelningen på grund av den begränsade bredden i den färdiga videon.

 1. Gör något av följande i mötes- eller konversationsfönstret:

  • Klicka på Fler alternativ och sedan på Stoppa inspelning.

  • Klicka på Åtgärder i menyraden och klicka sedan på Stoppa inspelning. (Om Åtgärder-menyn inte visas klickar du på Fler alternativ och sedan på Visa menyraden.)

  • Använd knappen Stoppa inspelning längst ned i konversations- eller mötesfönstret.

 2. Dialogrutan Stoppa inspelning visas. Om du vill ändra namnet på inspelningen anger du ett nytt namn under Inspelningsrubrik.

 3. Om du vill skapa en Windows Media-version av inspelningen markerar du under Publicera kryssrutan bredvid Skapa också en version som du kan publicera för andra (.wmv).

 4. Om du vill välja vilken typ av innehåll som ska ingå i den publicerade videon klickar du på Alternativ. Markera under Innehåll i video kryssrutorna bredvid de typer av innehåll som ska tas med. (Om en innehållstyp inte är tillgänglig kanske den inte ingick i den ursprungliga Lync-sessionen.) Klicka sedan på OK.

 5. Gör något av följande under Spara till om du vill ändra plats för Windows Media-versionen av inspelningen:

  • Klicka på Bläddra och navigera till den mapp där du vill spara videon.

  • Klistra in en webbadress i textrutan, till exempel en URL till ett resursbibliotek i SharePoint Server 2010.

Obs!:  Om problem uppstår vid överföringen av filen till SharePoint Server 2010 ber du administratören för Microsoft SharePoint att öka standardinställningarna för maximal överföringsstorlek (standardinställningen är 50 MB) och inställningen för överföringens tidsgräns.

 1. Klicka på OK.

Obs!:  Om du vill gå direkt till Inspelningshanteraren för Microsoft Lync 2010 och hantera eller spela upp inspelningen klickar du på Hantera inspelningar.

Överst på sidan

Spela upp en inspelning

Du kan spela upp inspelningar som du har gjort genom att öppna Inspelningshanteraren för Lync. Inspelningar öppnas i Microsoft Lync 2010 Recording Player och kan visas där.

 1. Öppna Inspelningshanteraren genom att göra något av följande:

 2. Klicka på Fler alternativ och sedan på Hantera inspelningar.

  • Klicka på Start, på Alla program, på Microsoft Lync och sedan på Inspelningshanteraren för Microsoft Lync.

  • Klicka på Åtgärder i menyraden i Lync och klicka sedan på Inspelningshanteraren. (Om Åtgärder-menyn inte visas klickar du på Fler alternativ och sedan på Visa menyraden.)

 3. Klicka på en inspelning i Inspelningshanteraren och klicka sedan på Spela upp.

Om någon annan har publicerat en Windows Media-version av inspelningen och placerat den på en nätverksplats eller SharePoint-webbplats kan du öppna inspelningen och spela upp den i Windows Media Player. För bästa prestanda rekommenderas du spara en Windows Media-inspelning på din dator och spela upp den därifrån.

Överst på sidan

Skapa en version av en inspelning som du kan dela med andra

Du kan göra en inspelning tillgänglig för andra genom att spara hela eller delar av Lync-inspelningen i Windows Media-filformat och publicera Windows Media-videon på en delad nätverksplats eller i ett resursbibliotek i SharePoint Server 2010. Det finns två sätt att skapa en Windows Media-version av en inspelning: Du kan automatiskt skapa en när du stoppar och sparar inspelningen (mer information i "Stoppa en inspelning och spara den" tidigare i det här ämnet), eller du kan skapa en senare i Inspelningshanteraren (mer information i Inspelningshanteraren).

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×