När datorn kör en enda instans av Excel öppnas alla arbetsböcker som du öppnar i ett arbetsboksfönster i Excel fönstret. Du kan också skapa nya arbetsboksfönster för alla kalkylblad i en arbetsbok med hjälp av kommandot Nytt fönster (fliken Visa , gruppen Fönster ).

Mer information finns i Visa två eller flera kalkylblad samtidigt.

Du kan stänga var och en av dessa arbetsboksfönster ett i taget, eller så kan du stänga hela arbetsboken (inklusive alla arbetsboksfönster). Om du vill stänga alla arbetsböcker som är öppna kan du stänga fönstret Excel eller avsluta Excel.

  1. Klicka på det arbetsboksfönster som du vill stänga.

  2. Klicka på knappen Excel Stängi det övre högra hörnet i arbetsboksfönstret.

Obs!: Om fönstret är det enda öppna fönstret i arbetsboken stängs hela arbetsboken. Om det finns fler arbetsboksfönster i samma arbetsbok är bara det aktiva arbetsboksfönstret stängt.

  1. Aktivera den arbetsbok som du vill stänga.

  2. Klicka på Stäng på fliken Arkiv.

Gör något av följande:

  • I det övre högra hörnet i Excel-fönstret klickar du på Stäng Knappbild.

  • Klicka på Avsluta på fliken Arkiv.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×