Gäller för

CommandButton-objekt

CustomControl-objekt

Du kan använda egenskapen Standard för att bestämma om en kommandoknapp är standardknapp i ett formulär. Boolesk för läsning/skrivning.

uttryck.Standard

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen Standard har följande inställningar:

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

Sant

Kommandoknappen är standardknapp.

Nej

Falskt

(Standard) Kommandoknappen är inte standardknapp.

Du kan ange den här egenskapen på kommandoknappens egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

När kommandoknappens inställning för egenskapen Standard är Ja och fönstret Formulär är aktivt, kan användaren välja kommandoknappen genom att trycka på RETUR (om fokus inte är på någon annan kommandoknapp) eller genom att klicka på kommandoknappen.

Endast en kommandoknapp i ett formulär kan vara standardknapp. När egenskapen Standard anges till Ja för en kommandoknapp anges den automatiskt till Nej för alla andra kommandoknappar i formuläret.

Tips

För ett formulär som har stöd för bestående åtgärder, till exempel borttagningar, är det en bra idé att göra knappen Avbryt till standardkommandoknapp. Det gör du genom att ange både egenskapen Standard och egenskapen Avbryt till Ja.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×