I fältet Start visas datumet när en aktivitet, resurs eller tilldelning är schemalagd att starta. Du kan Microsoft Project beräkna startdatumet eller ange det själv.

Det finns flera kategorier av Start-fält.

Datatyp    Datum

Start (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller agivet

Beräkning    Project beräknas aktivitetens startdatum från projektets startdatum och alla aktivitetssamband. Project också använda varaktighet och andra aktivitetsproblem. Om resurser tilldelas tar Project även hänsyn resurskalender och tilldelningsenheter.

Om du anger ett startdatum för ett automatiskt schemalagd aktivitet tilldelas villkoret Starta tidigast i Project och ditt angivna startdatum används som villkorsdatum. Om projektet schemalägger från slutdatumet och om du anger ett startdatum Project automatiskt villkoret Starta senast för aktiviteten.

Om du använder Microsoft Project 2010 och du anger ett startdatum för ett manuellt schemalagd aktivitet anges datumet som det är och Project tilldelar inte något aktivitetsvillkor eller gör andra schemaläggningsändringar.

Om du anger ett verkligt startdatum som skiljer sig från det schemalagda startdatumet Project det schemalagda startdatumet så att det matchar datumet i fältet Faktisk start.

Användningsområden    Lägg till fältet Start i en aktivitetslista om du vill visa eller filtrera fram aktivitetsstartdatum. Fältet Start visas som standard i vyn Gantt-schema.

Exempel    Du måste filtrera efter alla startdatum som schemalagts efter mars. Du filtrerar fältet Start för att endast visa de aktiviteter som schemalagts med ett startdatum efter den 31 mars.

Kommentarer    I en manuellt schemalagd aktivitet kan du ange ett giltigt startdatum eller ange text som TBD eller okänd. En manuellt schemalagd aktivitet betraktas som en platshållaraktivitet tills två av de tre schemaläggningsfaktorerna – startdatum, slutdatum och varaktighet – innehåller giltig schemainformation.

När du anger procent färdigt eller faktiskt arbete Project eventuellt om återstående arbete runt rapportdatumet, och det kan ändra det schemalagda startdatumet. Om du vill kan du låta dessa spårningsfält i projektet vara som ursprungligen schemalagda, även om slutfört arbete visas i framtiden eller återstående arbete visas tidigare.

Om du använder en Project 2010 klickar du på alternativfliken Arkivoch sedan på Beräkning. Avmarkera kryssrutorna flytta tillbaka slutet av slutförda delar efter rapportdatumet till rapportdatumet och Flytta starten av återstående delar före rapportdatumet till rapportdatumet. Du kan ange ett annat datum än dagens datum för statusdatumet. Klicka Project information i gruppen Egenskaper på fliken Project ochange sedan datumet i rutan Statusdatum.

Start (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Project beräknas resursens startdatum som det tidigaste startdatumet för alla tilldelningar för resursen.

Användningsområden    Lägg till fältet Start i en resurslista om du vill visa eller filtrera fram de tidigaste startdatumen för resurser.

Exempel    Du måste se när Han är schemalagd att starta den första av tio tilldelade aktiviteter. I vyn Resurslista lägger du till fältet Start. Du ser det tidigaste startdatumet för alla Hansson-uppgifter.

Start (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Project beräknas tilldelningens startdatum baserat på resurskalender och aktivitetssamband. Dessutom tas hänsyn till aktivitetens startdatum och eventuell tilldelningsfördröjning enligt följande:

Start (tilldelning) = Start (aktivitet) + Fördröjning (tilldelning)

Om du anger ett startdatum för tilldelningen som är senare än aktivitetens startdatum Project anger du skillnaden som tilldelningsfördröjning.

Användningsområden    Lägg till fältet Start i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill granska, filtrera eller redigera startdatum som har schemalagts för tilldelningar.

Exempel    Du måste granska alla startdatum för de sju personerna som tilldelats uppgiften "Skriv förslag". I vyn Aktivitetsanvändning lägger du till fältet Start. Under aktiviteten "Skriv förslag" ser du startdatumen för varje resurs som tilldelas till aktiviteten.

Kommentarer    När du anger procent färdigt eller faktiskt arbete kanske Project omplanerar återstående arbete runt rapportdatumet och det kan ändra schemalagda startdatum för efterföljande aktiviteter och associerade tilldelningar. Om du vill kan du låta dessa spårningsfält i projektet vara som ursprungligen schemalagda, även om slutfört arbete visas i framtiden eller återstående arbete visas tidigare.

Om du använder en Microsoft Project 2010 klickar du på

fliken Arkiv

klickar du Alternativ och sedan på Beräkning. Avmarkera kryssrutorna flytta tillbaka slutet av slutförda delar efter rapportdatumet till rapportdatumet och Flytta starten av återstående delar före rapportdatumet till rapportdatumet. Du kan ange ett annat datum än dagens datum för statusdatumet. Klicka Project statusdatum i gruppen Statusfliken Startoch ange sedan datumet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×