Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Beräknar standardavvikelsen baserad på hela populationen given som argument (logiska värden och text ignoreras).

Standardavvikelsen är ett mått på hur mycket värden skiljer sig från det genomsnittliga värdet (medelvärdet).

Syntax

STDAV.P(tal1;[tal2];...])

Syntaxen för funktionen STDAV.P har följande argument:

 • Tal1     Obligatoriskt. Det första talargumentet som motsvarar en population.

 • Tal2, ...     Valfritt. Mellan 2 och 254 numeriska argument som motsvarar en population. Du kan också använda en enstaka matris eller en referens till en matris i stället för argument avgränsade med semikolon.

Kommentarer

 • STDAV.P antar att argumenten utgör hela populationen. Om argumenten utgör ett urval ur populationen använder du STDAV för att beräkna standardavvikelsen.

 • För stora urval returnerar STDAV.S och STDAV.P ungefär samma värden.

 • Standardavvikelsen beräknas med "n-1"-metoden.

 • Argumenten kan vara tal eller namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

 • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver direkt i argumentuppsättningen räknas.

 • Om ett argument är en matris eller en referens räknas bara talen i matrisen respektive referensen. Tomma celler, logiska värden, text eller felvärden i matrisen eller i referensen ignoreras.

 • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

 • Om du vill ta med logiska värden och textrepresentationer av tal i en referens som en del av beräkningen använder du funktionen STDEVPA.

 • STDAV.P använder följande formel:

  Formel

  där x är sampelmedelvärdet MEDEL(tal1;tal2;…) och n är sampelstorleken.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Hållfasthet

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formel

Beskrivning

Resultat

=STDAV.P(A3:A12)

Standardavvikelsen för hållfastheten under antagandet att endast tio verktyg produceras.

26,05455814

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×