Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Uppskattar standardavvikelsen baserad på ett urval (logiska värden och text i urvalet ignoreras).

Standardavvikelsen är ett mått på hur mycket värden skiljer sig från det genomsnittliga värdet (medelvärdet).

Syntax

STDAV.S(tal1;[tal2];...])

Syntaxen för funktionen STDAV.S har följande argument:

 • Tal1     Obligatoriskt. Det första numeriska argumentet som motsvarar ett urval i en population. Du kan också använda en enstaka matris eller en referens till en matris i stället för argument åtskilda av semikolon.

 • Tal2, ...     Valfritt. Mellan 2 och 254 numeriska argument som motsvarar ett urval i en population. Du kan också använda en enstaka matris eller en referens till en matris i stället för argument avgränsade med semikolon.

Kommentarer

 • STDAV.S antar att argumenten är ett urval av populationen. Om data representerar hela populationen bör du bestämma standardavvikelsen med STDAV.P.

 • Standardavvikelsen beräknas med "n-1"-metoden.

 • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

 • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver in direkt i listan med argument räknas.

 • Om ett argument är en matris eller en referens räknas bara talen i matrisen respektive referensen. Tomma celler, logiska värden, text eller felvärden i matrisen eller i referensen ignoreras.

 • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

 • Om du vill ta med logiska värden och textrepresentationer av tal i en referens som en del av beräkningen använder du funktionen STDEVA.

 • STDAV.S använder följande formel:

  Formel

  där x är sampelmedelvärdet MEDEL(tal1;tal2;…) och n är sampelstorleken.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Hållfasthet

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formel

Beskrivning

Resultat

=STDAV.S(A2:A11)

Standardavvikelsen för hållfastheten.

27,46391572

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×